เนื้อเพลง Good Old-Fashioned Lover Boy คำอ่านไทย Queen

I can dim the lights and sing you songs full of sad things
( ไอ แค็น ดิม เดอะ ไลท แซน ซิง ยู ซ็อง ฟูล อ็อฝ แซ็ด ธิง)
We can do the tango just for two
(วี แค็น ดู เดอะ แทงโก จัซท ฟอ ทู)
I can serenade and gently play on your heart strings
(ไอ แค็น เซเระเนด แอ็นด เจนทลิ พเล ออน ยุร ฮาท ซทริง)
Be your Valentino just for you
(บี ยุร แววเลนทีโน่ จัซท ฟอ ยู)

Ooh love – Ooh Loverboy
(อู้ ลัฝ อู้ เลิฟเวอร์บอย)
What’re you doin’ tonight, hey boy –
(หวาดเต ยู โดย ทุไนท , เฮ บอย)
Set my alarm, turn on my charm
(เซ็ท มาย อะลาม , เทิน ออน มาย ชาม)
That’s because I’m a good old-fashioned loverboy
(แด๊ท บิคอส แอม มา เกิด โอลด แฟฌอัน เลิฟเวอร์บอย)

Ooh let me feel your heartbeat [grow faster, faster]
(อู้ เล็ท มี ฟีล ยุร ฮาร์ทบีท [ กโร ฟาสเทอะ , ฟาสเทอะ ])
Ooh Ooh let me feel your love heat
(อู้ อู้ เล็ท มี ฟีล ยุร ลัฝ ฮีท)
Come on and sit on my hot-seat of love
(คัมมอน แอ็นด ซิท ออน มาย ฮ็อท ซีท อ็อฝ ลัฝ)
And tell me how do you feel right after-all
(แอ็นด เท็ล มี เฮา ดู ยู ฟีล ไรท อาฟเทอะ ออล)
I’d like for you and I to go romancing
(อาย ไลค ฟอ ยู แอ็นด ดาย ทู โก โรแมนซิง)

Say the word – your wish is my command
(เซ เดอะ เวิด ยุร วิฌ อีส มาย ค็อมมานด)
Ooh love – Ooh loverboy
(อู้ ลัฝ อู้ เลิฟเวอร์บอย)
What’re you doin’ tonight, hey boy
(หวาดเต ยู โดย ทุไนท , เฮ บอย)
Write my letter
(ไรท มาย เลทเทอะ)
Feel much better
(ฟีล มัช เบทเทอะ)
I’ll use my fancy patter on the telephone
(แอล ยูซ มาย แฟนซิ แพทเทอะ ออน เดอะ เทลอิโฟน)
When I’m not with you
(ฮเว็น แอม น็อท วิฑ ยู)
I think of you always
(ไอ ธิงค อ็อฝ ยู ออลเว)
I miss you –
(ไอ มิซ ยู)
[I miss those long hot summer nights]
([ ไอ มิซ โฑส ล็อง ฮ็อท ซัมเมอะ ไนท ])
When I’m not with you
(ฮเว็น แอม น็อท วิฑ ยู)
Think of me always
(ธิงค อ็อฝ มี ออลเว)
I love you – Love you
(ไอ ลัฝ ยู ลัฝ ยู)

Hey boy where do you get it from
(เฮ บอย ฮแว ดู ยู เก็ท ดิธ ฟร็อม)
Hey boy where did you go?
(เฮ บอย ฮแว ดิด ยู โก)
I learned my passion in the good old
(ไอ เลิน มาย แพฌอัน อิน เดอะ เกิด โอลด)
fashioned school of loverboys-
(แฟฌอัน ซคูล อ็อฝ เลิฟเวอร์บอย)
Dining at the Ritz we’ll meet at nine precisely
(ไดนิง แอ็ท เดอะ Ritz เว็ล มีท แอ็ท ไนน พริไซซลิ)
I will pay the bill, you taste the wine
(ไอ วิล เพ เดอะ บิล , ยู เทซท เดอะ ไวน)
Driving back in style, in my saloon will do quite nicely
(ดรายวิง แบ็ค อิน ซไทล , อิน มาย ซะลูน วิล ดู คไวท ไนซลิ)
Just take me back to yours that will be fine [Come on and get it]
(จัซท เทค มี แบ็ค ทู ยุร แดท วิล บี ไฟน [ คัมมอน แอ็นด เก็ท ดิธ ])

Ooh love, Ooh loverboy
(อู้ ลัฝ , อู้ เลิฟเวอร์บอย)
What’re you doin’ tonight, hey boy –
(หวาดเต ยู โดย ทุไนท , เฮ บอย)
Everything’s all right
(เอ๊วี่ติง ซอร์ ไรท)
Just hold on tight –
(จัซท โฮลด ออน ไทท)
That’s because I’m a good old fashioned loverboy
(แด๊ท บิคอส แอม มา เกิด โอลด แฟฌอัน เลิฟเวอร์บอย)

Additional Vocal – Mike Stone
(แอ็ดดีฌอะแน็ล โฝแค็ล ไมค ซโทน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Good Old-Fashioned Lover Boy คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น