เนื้อเพลง Zwitter คำอ่านไทย Rammstein

Ich hab ihr einen Kuss gestohlen
( อิช hab เอีย อีเนน Kuss gestohlen)
sie wollte sich ihn wiederholen
(sie wollte sich ihn wiederholen)
ich hab sie nicht mehr losgelassen
(อิช hab sie นิกชฺ mehr losgelassen)
verschmolzen so zu einer Masse
(verschmolzen โซ zu einer Masse)
so ist es mir nur allzurecht
(โซ อิซท es มีเยอร์ nur allzurecht)
ich bin ein sch๖nes Zweigeschlecht
(อิช บิน ไอน sch๖nes Zweigeschlecht)
zwei Seelen unter meiner Brust
(zwei Seelen unter meiner Brust)
zwei Geschlechter eine Lust
(zwei Geschlechter eine ลัซท)

Zwitter, Zwitter
(Zwitter , Zwitter)
Zwitter, Zwiter
(Zwitter , Zwiter)

Ich gehe anders durch den Tag
(อิช gehe anders durch เด็น แท็ก)
ich bin der sch๖nste Mensch von allen
(อิช บิน der sch๖nste Mensch โฝน อัลเลน)
ich sehe wunderbare Dinge
(อิช sehe wunderbare Dinge)
die sind mir vorher gar nicht aufgefallen
(ได sind มีเยอร์ vorher gar นิกชฺ aufgefallen)
ich kann mich jeden Tag begl?cken
(อิช kann mich jeden แท็ก begl cken)
ich kann mir selber Rosen schicken
(อิช kann มีเยอร์ selber Rosen schicken)
da ist kein zweiter und kein dritter
(ดา อิซท kein zweiter und kein dritter)
eins und eins das ist gleich
(ไอน und ไอน ดาด อิซท gleich)

Zwitter
(Zwitter)
ich bin so verliebt
(อิช บิน โซ verliebt)
Zwitter
(Zwitter)
ich bin in mich verliebt
(อิช บิน อิน mich verliebt)

Eins f?r mich
(ไอน เอฟ อาร์ mich)
eins f?r dich
(ไอน เอฟ อาร์ dich)
gibt es nicht
(gibt es นิกชฺ)
f?r mich
(เอฟ อาร์ mich)

Eins f?r mich
(ไอน เอฟ อาร์ mich)
eins f?r dich
(ไอน เอฟ อาร์ dich)
eins und eins
(ไอน und ไอน)
das bin ich
(ดาด บิน อิช)

Ich bin alleine doch nicht allein
(อิช บิน แอลลีเอน doch นิกชฺ allein)
ich kann mit mir zusammen sein
(อิช kann mit มีเยอร์ zusammen เซน)
ich k?sse fr?h mein Spiegelbild
(อิช เค sse fr เฮส เมน Spiegelbild)
und schlafe abends mit mir ein
(und schlafe abends mit มีเยอร์ ไอน)
wenn die anderen Mไdchen suchten
(เวนนฺ ได anderen Mไdchen suchten)
konnt ich mich schon selbst befruchten
(konnt อิช mich schon selbst befruchten)
so bin ich dann auch nicht verzagt
(โซ บิน อิช dann อัซ นิกชฺ verzagt)
wenn einer zu mir ” Fick dich ” sagt
(เวนนฺ einer zu มีเยอร์ ” Fick dich ” sagt)

Zwitter
(Zwitter)
ich bin so verliebt
(อิช บิน โซ verliebt)
Zwitter
(Zwitter)
ich bin in mich verliebt
(อิช บิน อิน mich verliebt)

Eins f?r mich
(ไอน เอฟ อาร์ mich)
eins f?r dich
(ไอน เอฟ อาร์ dich)
gibt es nicht
(gibt es นิกชฺ)
f?r mich
(เอฟ อาร์ mich)

Eins f?r mich
(ไอน เอฟ อาร์ mich)
eins f?r dich
(ไอน เอฟ อาร์ dich)
eins und eins
(ไอน und ไอน)
das bin ich
(ดาด บิน อิช)

Translation:
(ทแร็นซเลฌัน :)
Hermaphrodite
(เฮอแมฟโระไดท)

I have stolen a kiss from her
(ไอ แฮ็ฝ ซโทเล็น อะ คิซ ฟร็อม เฮอ)
she wanted to get it back
(ชี ว็อนท ทู เก็ท ดิธ แบ็ค)
I have not let her go again
(ไอ แฮ็ฝ น็อท เล็ท เฮอ โก อะเกน)
we melted into one piece
(วี เม็ลท อีนทุ วัน พีซ)
it is just too right for me
(อิท อีส จัซท ทู ไรท ฟอ มี)
I am a beautiful bisexual
(ไอ แอ็ม มา บยูทิฟุล bisexual)
two souls under my chest
(ทู โซล อันเดอะ มาย เช็ซท)
two genders, one lust
(ทู เจนเดอะ , วัน ลัซท)

Hermaphrodite, hermaphrodite
(เฮอแมฟโระไดท , เฮอแมฟโระไดท)
Hermaphrodite, hermaphrodite
(เฮอแมฟโระไดท , เฮอแมฟโระไดท)

I go differently through the day
(ไอ โก ดีฟเฟอะเร็นทลิ ธรู เดอะ เด)
I am the most beautiful person of all
(ไอ แอ็ม เดอะ โมซท บยูทิฟุล เพ๊อร์ซั่น อ็อฝ ออล)
I see marvelous things
(ไอ ซี มาเฝะลัซ ธิง)
that were not apparent to me before
(แดท เวอ น็อท แอ็พแพเร็นท ทู มี บิโฟ)
I can make myself happy everyday
(ไอ แค็น เมค ไมเซลฟ แฮพพิ เอวี่เดย์)
I can send myself roses
(ไอ แค็น เซ็นด ไมเซลฟ โรส)
there is no second and no third
(แดร์ อีส โน เซคอันด แอ็นด โน เธิด)
one and one that is the same
(วัน แอ็นด วัน แดท อีส เดอะ เซม)

Hermaphrodite, hermaphrodite
(เฮอแมฟโระไดท , เฮอแมฟโระไดท)
I am so in love
(ไอ แอ็ม โซ อิน ลัฝ)
Hermaphrodite, hermaphrodite
(เฮอแมฟโระไดท , เฮอแมฟโระไดท)
I am so in love with myself
(ไอ แอ็ม โซ อิน ลัฝ วิฑ ไมเซลฟ)

One for me
(วัน ฟอ มี)
one for you
(วัน ฟอ ยู)
is not how it is
(อีส น็อท เฮา อิท อีส)
for me
(ฟอ มี)

One for me
(วัน ฟอ มี)
one for you
(วัน ฟอ ยู)
one and one
(วัน แอ็นด วัน)
that’s me
(แด๊ท มี)

I am alone but not alone
(ไอ แอ็ม อะโลน บัท น็อท อะโลน)
I can be together with myself
(ไอ แค็น บี ทุเกฑเออะ วิฑ ไมเซลฟ)
Early I kiss my reflection
(เออลิ ไอ คิซ มาย ริฟเคลฌัน)
And at night I fall asleep with myself
(แอ็นด แอ็ท ไนท ไอ ฟอล อัซลีพ วิฑ ไมเซลฟ)
When the others searched for girls
(ฮเว็น ดิ อัฑเออะ เซิช ฟอ เกิล)
I could already fertilize myself
(ไอ เคิด ออลเรดอิ เฟอทิไลส ไมเซลฟ)
I am not even downhearted then
(ไอ แอ็ม น็อท อีเฝ็น downhearted เด็น)
When one tells me ” f*ck yourself ”
(ฮเว็น วัน เท็ล มี ” เอฟ *ck ยุรเซลฟ “)

Hermaphrodite, hermaphrodite
(เฮอแมฟโระไดท , เฮอแมฟโระไดท)
I am so in love
(ไอ แอ็ม โซ อิน ลัฝ)
Hermaphrodite, hermaphrodite
(เฮอแมฟโระไดท , เฮอแมฟโระไดท)
I am so in love with myself
(ไอ แอ็ม โซ อิน ลัฝ วิฑ ไมเซลฟ)

One for me
(วัน ฟอ มี)
one for you
(วัน ฟอ ยู)
is not how it is
(อีส น็อท เฮา อิท อีส)
for me
(ฟอ มี)

One for me
(วัน ฟอ มี)
one for you
(วัน ฟอ ยู)
one and one
(วัน แอ็นด วัน)
that’s me
(แด๊ท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Zwitter คำอ่านไทย Rammstein

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น