เนื้อเพลง Nine-One-One to Anyone คำอ่านไทย Less Than Jake

so i will, i’ll be the one who’s coming clean
( โซ ไอ วิล , แอล บี ดิ วัน ฮู คัมอิง คลีน)
with ever single thing
(วิฑ เอฝเออะ ซิ๊งเกิ้ล ธิง)
and all my thoughts in between
(แอ็นด ออล มาย ธอท ซิน บีทวิน)
i wonder if anyone is just like me
(ไอ วันเดอะ อิฟ เอนอิวัน อีส จัซท ไลค มี)
a walking talking catastrophe
(อะ วอคกิง ทอคอิง คะแทซทโระฟี)
another story of dependency
(แอะนัธเออะ ซโทริ อ็อฝ ดิเพนเด็นซิ)
i neve thought the face in the mirror would be me
(ไอ neve ธอท เดอะ เฟซ อิน เดอะ มีเรอะ เวิด บี มี)

hey 911 to everyone [x3]
(เฮ 911 ทู เอ๊วี่วัน [ x3 ])
im in a state of emergancy
(แอม อิน อะ ซเทท อ็อฝ emergancy)

like a shot, a shot without a chaser
(ไลค เก ฌ็อท , อะ ฌ็อท วิเฑาท ดา เชเซอร์)
life’s in a flash it moves way to fast
(ไลฟ ซิน อะ ฟแล็ฌ อิท มูฝ เว ทู ฟัซท)
the most bitter pill you’ve ever tasted
(เดอะ โมซท บีทเทอะ พิล ยู๊ฟ เอฝเออะ เทซท)
i wonder if anyone is just like me
(ไอ วันเดอะ อิฟ เอนอิวัน อีส จัซท ไลค มี)
a walking talking catastrophe
(อะ วอคกิง ทอคอิง คะแทซทโระฟี)
another story of dependency
(แอะนัธเออะ ซโทริ อ็อฝ ดิเพนเด็นซิ)
i neve thought the face in the mirror would be me
(ไอ neve ธอท เดอะ เฟซ อิน เดอะ มีเรอะ เวิด บี มี)

im afraid of growing up and growing old
(แอม อัฟเรด อ็อฝ กโรอิง อัพ แอ็นด กโรอิง โอลด)
afriad of the past and present
(afriad อ็อฝ เดอะ พาซท แอ็นด เพร๊สเซ่นท)
and what my future might hold
(แอ็นด ว็อท มาย ฟยูเชอะ ไมท โฮลด)

hey 911 to everyone [x3]
(เฮ 911 ทู เอ๊วี่วัน [ x3 ])
im in a state of emergancy
(แอม อิน อะ ซเทท อ็อฝ emergancy)

hey 911 to everyone [x3]
(เฮ 911 ทู เอ๊วี่วัน [ x3 ])
im in a state of emergancy
(แอม อิน อะ ซเทท อ็อฝ emergancy)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nine-One-One to Anyone คำอ่านไทย Less Than Jake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น