เนื้อเพลง Lady Grinning Soul คำอ่านไทย David Bowie

She’ll come, she’ll go. She’ll lay belief on you
( เฌ็ล คัม , เฌ็ล โก เฌ็ล เล บิลีฟ ออน ยู)
Skin sweet with musky oil
(ซคิน สวี้ท วิฑ มัซคิ ออยล)
The lady from another grinning soul
(เดอะ เลดิ ฟร็อม แอะนัธเออะ กรีนนิ่ง โซล)

Cologne she’ll wear. Silver and Americard
(โครอน เฌ็ล แว ซีลเฝอะ แอ็นด Americard)
She’ll drive a beetle car
(เฌ็ล ดไรฝ อะ บีทล คา)
And beat you at cool Canasta
(แอ็นด บีท ยู แอ็ท คูล คะแนซทะ)

And when the clothes are strewn don’t be afraid of the room
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ คโลฑ แซร์ ซทรูน ด้อนท์ บี อัฟเรด อ็อฝ เดอะ รุม)
Touch the fullness of her breast. Feel the love of her caress
(ทั๊ช เดอะ ฟูลเน็ซ อ็อฝ เฮอ บเร็ซท ฟีล เดอะ ลัฝ อ็อฝ เฮอ คะเรซ)
She will be your living end
(ชี วิล บี ยุร ลีฝอิง เอ็นด)

She’ll come, she’ll go. She’ll lay belief on you
(เฌ็ล คัม , เฌ็ล โก เฌ็ล เล บิลีฟ ออน ยู)
But she won’t stake her life on you
(บัท ชี ว็อนท ซเทค เฮอ ไลฟ ออน ยู)
How can life become her point of view
(เฮา แค็น ไลฟ บิคัม เฮอ พอยนท อ็อฝ ฝยู)

And when the clothes are strewn don’t be afraid of the room
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ คโลฑ แซร์ ซทรูน ด้อนท์ บี อัฟเรด อ็อฝ เดอะ รุม)
Touch the fullness of her breast. Feel the love of her caress
(ทั๊ช เดอะ ฟูลเน็ซ อ็อฝ เฮอ บเร็ซท ฟีล เดอะ ลัฝ อ็อฝ เฮอ คะเรซ)
She will be your living end
(ชี วิล บี ยุร ลีฝอิง เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lady Grinning Soul คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น