เนื้อเพลง Life During Wartime คำอ่านไทย Talking Heads

Heard of a van that is loaded with weapons,
( เฮิด อ็อฝ อะ แฝ็น แดท อีส โลด วิฑ เวพอัน ,)
packed up and ready to go
(แพ็ค อัพ แอ็นด เรดอิ ทู โก)
Heard of some gravesites, out by the highway,
(เฮิด อ็อฝ ซัม gravesites , เอ้า ไบ เดอะ ไฮฮเวย์ ,)
a place where nobody knows
(อะ พเลซ ฮแว โนบอดี้ โน)
The sound of gunfire, off in the distance,
(เดอะ เซานด อ็อฝ gunfire , ออฟฟ อิน เดอะ ดีซแท็นซ ,)
I’m getting used to it now
(แอม เกดดดิ้ง ยูซ ทู อิท เนา)
Lived in a brownstore, lived in the ghetto,
(ไลฝ อิน อะ brownstore , ไลฝ อิน เดอะ เกทโท ,)
I’ve lived all over this town
(แอฝ ไลฝ ออล โอเฝอะ ดีซ ทาวน์)

This ain’t no party, this ain’t no disco,
(ดีซ เอน โน พาทิ , ดีซ เอน โน ดิสโค ,)
this ain’t no fooling around
(ดีซ เอน โน ฟลูลิง อะเรานด)
No time for dancing, or lovey dovey,
(โน ไทม ฟอ แด็นซิง , ออ ลัฝอิ ดัฝอิ ,)
I ain’t got time for that now
(ไอ เอน ก็อท ไทม ฟอ แดท เนา)

Transmit the message, to the receiver,
(ทแร็นซมีท เดอะ เมซซิจ , ทู เดอะ ริซีฝเออะ ,)
hope for an answer some day
(โฮพ ฟอ แอน อานเซอะ ซัม เด)
I got three passports, a couple of visas,
(ไอ ก็อท ธรี พาซโพท , อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ฝีสะ ,)
you don’t even know my real name
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น โน มาย ริแอ็ล เนม)
High on a hillside, the trucks are loading,
(ไฮ ออน อะ เฮลไซด์ , เดอะ ทรัค แซร์ โลดดิง ,)
everything’s ready to roll
(เอ๊วี่ติง เรดอิ ทู โรล)
I sleep in the daytime, I work in the nightime,
(ไอ ซลีพ อิน เดอะ เดย์ไทม์ , ไอ เวิค อิน เดอะ nightime ,)
I might not ever get home
(ไอ ไมท น็อท เอฝเออะ เก็ท โฮม)

This ain’t no party, this ain’t no disco,
(ดีซ เอน โน พาทิ , ดีซ เอน โน ดิสโค ,)
this ain’t no fooling around
(ดีซ เอน โน ฟลูลิง อะเรานด)
This ain’t no mudd club, or C. B. G. B.,
(ดีซ เอน โน หมาด คลับ , ออ ซี บี จี บี ,)
I ain’t got time for that now
(ไอ เอน ก็อท ไทม ฟอ แดท เนา)
Heard about Houston? Heard about Detroit?
(เฮิด อะเบาท ฮูซตัน เฮิด อะเบาท ดีทอยดฺ)
Heard about Pittsburgh, P. A.?
(เฮิด อะเบาท พิตเบิก , พี อะ)
You oughta know not to stand by the window
(ยู เอ้าดา โน น็อท ทู ซแท็นด ไบ เดอะ วีนโด)
somebody might see you up there
(ซัมบอดี้ ไมท ซี ยู อัพ แดร์)
I got some groceries, some peant butter,
(ไอ ก็อท ซัม โกรเซอรีสฺ , ซัม peant บัทเทอะ ,)
to last a couple of days
(ทู ลาซท ดา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เด)
But I ain’t got no speakers, ain’t got no
(บัท ไอ เอน ก็อท โน ซพีคเออะ , เอน ก็อท โน)
headphones, ain’t got no records to play
(เฮ็ดโฟน , เอน ก็อท โน เรคออด ทู พเล)

Why stay in college? Why go to night school?
(ฮไว ซเท อิน คอลเล็จ ฮไว โก ทู ไนท ซคูล)
Gonna be different this time
(กอนนะ บี ดีฟเฟอะเร็นท ดีซ ไทม)
Can’t write a letter, can’t send a postcard,
(แค็นท ไรท อะ เลทเทอะ , แค็นท เซ็นด อะ โพสต์การ์ด ,)
I can’t write nothing at all
(ไอ แค็นท ไรท นัธอิง แอ็ท ดอร์)
This ain’t no party, this ain’t no disco,
(ดีซ เอน โน พาทิ , ดีซ เอน โน ดิสโค ,)
this ain’t no fooling around
(ดีซ เอน โน ฟลูลิง อะเรานด)
I’d like to kiss you, I’d love you hold you
(อาย ไลค ทู คิซ ยู , อาย ลัฝ ยู โฮลด ยู)
I ain’t got no time for that now
(ไอ เอน ก็อท โน ไทม ฟอ แดท เนา)

Trouble in transit, got through the roadblock,
(ทรั๊บเบิ้ล อิน ทแรนซิท , ก็อท ธรู เดอะ roadblock ,)
we blended with the crowd
(วี บเล็นด วิฑ เดอะ คเราด)
We got computer, we’re tapping pohne lines,
(วี ก็อท ค็อมพยูทเออะ , เวีย แทปพิง pohne ไลน ,)
I know that ain’t allowed
(ไอ โน แดท เอน แอ็ลเลา)
We dress like students, we dress like housewives,
(วี ดเรซ ไลค ซทยูเด็นท , วี ดเรซ ไลค housewives ,)
or in a suit and a tie
(ออ อิน อะ ซยูท แอ็นด อะ ไท)
I changed my hairstyle, so many times now,
(ไอ เชนจ มาย hairstyle , โซ เมนอิ ไทม เนา ,)
I don’t know what I look like!
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ไอ ลุค ไลค !)
You make me shiver, I feel so tender,
(ยู เมค มี ฌีฝเออะ , ไอ ฟีล โซ เทนเดอะ ,)
we make a pretty good team
(วี เมค เก พรีททิ เกิด ทีม)
Don’t get exhausted, I’ll do some driving,
(ด้อนท์ เก็ท เอ็กสอซท , แอล ดู ซัม ดรายวิง ,)
you ought to get some sleep
(ยู อ๊อธ ทู เก็ท ซัม ซลีพ)
Get you instructions, follow directions,
(เก็ท ยู อินซทรัคฌัน , ฟอลโล ดิเรคฌัน ,)
then you should change your address
(เด็น ยู เชิด เชนจ ยุร แอ็ดเรซ)
Maybe tomorrow, maybe the next day,
(เมบี ทุมอโร , เมบี เดอะ เน็คซท เด ,)
whatever you think is best
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ธิงค อีส เบ็ซท)
Burned all my notebooks, what good are
(เบิน ออล มาย notebooks , ว็อท เกิด อาร์)
notebooks? They won’t help me survive
(notebooks เด ว็อนท เฮ็ลพ มี เซอะไฝฝ)
My chest is aching, burns like a furnace,
(มาย เช็ซท อีส เอคอิง , เบิน ไลค เก เฟอนิซ ,)
the burning keeps me alive
(เดอะ เบรินนิง คีพ มี อะไลฝ)
Try to stay healthy, physical fitness,
(ทไร ทู ซเท เฮลธิ , ฟีสอิแค็ล ฟีทเน็ซ ,)
don’t want to catch no disease
(ด้อนท์ ว็อนท ทู แค็ช โน ดิสีส)
Try to be careful, don’t take no chances,
(ทไร ทู บี แคฟุล , ด้อนท์ เทค โน ชานซ ,)
you better watch what you say

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Life During Wartime คำอ่านไทย Talking Heads

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น