เนื้อเพลง Eulegy คำอ่านไทย Tool

He had a lot to say
( ฮี แฮ็ด อะ ล็อท ทู เซ)
He had a lot of nothing to say we’ll miss him
(ฮี แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ นัธอิง ทู เซ เว็ล มิซ ฮิม)
we’ll miss him
(เว็ล มิซ ฮิม)
he had a lot to say
(ฮี แฮ็ด อะ ล็อท ทู เซ)
he had a lot of nothing to say we’ll miss him
(ฮี แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ นัธอิง ทู เซ เว็ล มิซ ฮิม)
we’ll miss him
(เว็ล มิซ ฮิม)
weird that I miss Him
(เวียด แดท ไอ มิซ ฮิม)
weird that I miss him
(เวียด แดท ไอ มิซ ฮิม)

Well so long
(เว็ล โซ ล็อง)
We wish you well
(วี วิฌ ยู เว็ล)
showed us how u werent afraid to die
(โฌ อัซ เฮา ยู เวินท์ อัฟเรด ทู ได)
well so long
(เว็ล โซ ล็อง)
dont cry yeah
(ด้อนท์ คไร เย่)
or feel to down
(ออ ฟีล ทู เดาน)
not all martyrs see divinity
(น็อท ดอร์ มาเทอะ ซี ดิฝีนอิทิ)
but at least you tried
(บัท แอ็ท ลีซท ยู ทไร)

standing above the crowd
(ซแทนดิง อะบัฝ เดอะ คเราด)
he had a voice that was strong and loud we’ll miss him
(ฮี แฮ็ด อะ ฝอยซ แดท วอส ซทร็อง แอ็นด เลาด เว็ล มิซ ฮิม)
we’ll miss him
(เว็ล มิซ ฮิม)
ranting and pointing his finger
(rantings แอ็นด พอยนทิง ฮิส ฟีงเกอะ)
at everything but his heart we’ll miss him
(แอ็ท เอ๊วี่ติง บัท ฮิส ฮาท เว็ล มิซ ฮิม)
we’ll miss him
(เว็ล มิซ ฮิม)
weird that i miss him
(เวียด แดท ไอ มิซ ฮิม)

yeah no way
(เย่ โน เว)
to recall
(ทู ริคอล)
what it as that you had said to me
(ว็อท ดิธ แอ็ส แดท ยู แฮ็ด เซ็ด ทู มี)
like i care right now
(ไลค ไก แค ไรท เนา)
but it was so loud
(บัท ดิธ วอส โซ เลาด)
you sure could yell
(ยู ฌุร เคิด เย็ล)
took a stand at every little thing
(ทุค กา ซแท็นด แอ็ท เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
an so loud
(แอน โซ เลาด)

standing above the crowd
(ซแทนดิง อะบัฝ เดอะ คเราด)
he had a voice that was strong and loud and i swallowed his facide cuz im so eager to identify with
(ฮี แฮ็ด อะ ฝอยซ แดท วอส ซทร็อง แอ็นด เลาด แอ็นด ดาย ซวอลโล ฮิส facide คัซ แอม โซ อีเกอะ ทู ไอเดนทิไฟ วิฑ)
someone above the ground
(ซัมวัน อะบัฝ เดอะ กเรานด)
someone who seems to feel the same
(ซัมวัน ฮู ซีม ทู ฟีล เดอะ เซม)
someone prepared to lead the way and someone who would die for me
(ซัมวัน พริแพ ทู เล็ด เดอะ เว แอ็นด ซัมวัน ฮู เวิด ได ฟอ มี)

will yo
(วิล โย)
will you now
(วิล ยู เนา)
would you die for me
(เวิด ยู ได ฟอ มี)
dont you f*cking lie
(ด้อนท์ ยู เอฟ *คิง ไล)
dont you step out of line
(ด้อนท์ ยู ซเท็พ เอ้า อ็อฝ ไลน)
dont you step out of line
(ด้อนท์ ยู ซเท็พ เอ้า อ็อฝ ไลน)
dont you step out of line
(ด้อนท์ ยู ซเท็พ เอ้า อ็อฝ ไลน)
dont you f*cking lie
(ด้อนท์ ยู เอฟ *คิง ไล)

you claimed all this time that you would die for me
(ยู คเลม ออล ดีซ ไทม แดท ยู เวิด ได ฟอ มี)
why then are you so suprised when hear your own eulegy
(ฮไว เด็น อาร์ ยู โซ suprised ฮเว็น เฮีย ยุร โอน eulegy)
he had a lot to say
(ฮี แฮ็ด อะ ล็อท ทู เซ)
he had a lot of nothing to say
(ฮี แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ นัธอิง ทู เซ)
he had a lot to say
(ฮี แฮ็ด อะ ล็อท ทู เซ)
he had a lot of nothing to say
(ฮี แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ นัธอิง ทู เซ)

come down
(คัม เดาน)
get off your f*cking cross
(เก็ท ออฟฟ ยุร เอฟ *คิง คร็อซ)
we need the f*cking space
(วี นีด เดอะ เอฟ *คิง ซเพซ)
to nail the next fool martyr
(ทู เนล เดอะ เน็คซท ฟูล มาเทอะ)

to ascend you mus die
(ทู แอ็ซเซนด ยู mus ได)
you must be crucified
(ยู มัซท บี ครูซิไฟ)
for your sins and your lies
(ฟอ ยุร ซิน แซน ยุร ไล)
goodbye
(กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eulegy คำอ่านไทย Tool

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น