เนื้อเพลง Immortality คำอ่านไทย Pearl Jam

Vacate Is The Word
( เฝเคท อีส เดอะ เวิด)
Vengeance Has No Place So Near To Her
(เฝนแจ็นซ แฮ็ส โน พเลซ โซ เนีย ทู เฮอ)
Cannot Find The Comfort In This World
(แคนน็อท ไฟนด เดอะ คัมเฟิท อิน ดีซ เวิลด)
Artificial Tear Vessel Stabbed Next Up Volunteers
(อาทิฟีฌแอ็ล เทีย เฝ๊สเซ่ล ซแต็บ เน็คซท อัพ ฝอลันเทีย)
Vulnerable Wisdom Can’t Adhere
(ฝั๊ลเนอเรเบิ้ล วีสดัม แค็นท แอ็ดเฮีย)

A Truant Finds Home And A Wish To Hold On But There’s A Trapdoor In The Sun
(อะ ทรูแอ็น ไฟนด โฮม แอ็นด อะ วิฌ ทู โฮลด ออน บัท แดร์ ซา Trapdoor อิน เดอะ ซัน)
Immortality
(อิมอแทลอิทิ)

As Privileged As A Whore
(แอ็ส พรีฝอิลิจ แอ็ส ซา โฮ)
Victims In Demand For Public Show
(ฝิคทิม ซิน ดิมานด ฟอ พับลิค โฌ)
Swept Out Through The Cracks Beneath The Door
(ซเว็พท เอ้า ธรู เดอะ คแร็ค บินีธ เดอะ โด)
Holier Than Thou How Surrendered Executed Anyhow
(โฮลีเออร์ แฑ็น เฑา เฮา ซะเรนเดอะ เอคซิคยูท เอนอิเฮา)
Scrawl Dissolved Cigar Box On The Floor
(ซครอล ดิสอลฝ ซิกา บ็อคซ ออน เดอะ ฟโล)

A Truant Finds Home And I Wish To Hold On Too But Saw The Trapdoor In The Sun
(อะ ทรูแอ็น ไฟนด โฮม แอ็นด ดาย วิฌ ทู โฮลด ออน ทู บัท ซอ เดอะ Trapdoor อิน เดอะ ซัน)
Immortality
(อิมอแทลอิทิ)

I Cannot Stop The Thought Of Running In The Dark
(ไอ แคนน็อท ซท็อพ เดอะ ธอท อ็อฝ รันนิง อิน เดอะ ดาค)
Coming Up A Which Way Sign
(คัมอิง อัพ อะ ฮวิช เว ไซน)
All Good Truants Must Decide
(ออล เกิด ทรูแอ็น มัซท ดิไซด)
Oh Stripped And Sold Mom
(โอ สตริปชฺ แอ็นด โซลด มัม)
An Auctioned Forearm And Whiskers In The Sink
(แอน ออคฌัน โฟราม แอ็นด ฮวีซเคิส ซิน เดอะ ซิงค)
Truants Move On Cannot Stay Long
(ทรูแอ็น มูฝ ออน แคนน็อท ซเท ล็อง)
Some Die Just To Live
(ซัม ได จัซท ทู ไลฝ)
Ohh
(โอ้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Immortality คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น