เนื้อเพลง Rock Me in คำอ่านไทย Britney Spears

Rock
( ร็อค)
[Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock]
([ ร็อค , ร็อค , ร็อค , ร็อค , ร็อค , ร็อค , ร็อค ])
Rock
(ร็อค)
[Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock]
([ ร็อค , ร็อค , ร็อค , ร็อค , ร็อค , ร็อค , ร็อค ])

Rockin’ headspace,
(รอคกิน headspace ,)
I’m trippin’ out
(แอม ทริพพินเอ้า)
This is my place,
(ดีซ ซิส มาย พเลซ ,)
What you’re about
(ว็อท ยัวร์ อะเบาท)

If you come over we can fly away
(อิฟ ยู คัม โอเฝอะ วี แค็น ฟไล อะเว)
Together, let’s go
(ทุเกฑเออะ , เล็ท โก)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Take me down and you hold me right
(เทค มี เดาน แอ็นด ยู โฮลด มี ไรท)
Spin me all around,
(ซพิน มี ออล อะเรานด ,)
I feel so dizzy, I fall into you
(ไอ ฟีล โซ ดีสสิ , ไอ ฟอล อีนทุ ยู)
You rock me, you rock me, you rock me in
(ยู ร็อค มี , ยู ร็อค มี , ยู ร็อค มี อิน)

Can ya hold me tight and don’t let go?
(แค็น ยา โฮลด มี ไทท แอ็นด ด้อนท์ เล็ท โก)
Take me in your arms and bring me closer
(เทค มี อิน ยุร อาม แซน บริง มี โคลเซอร์)
Ooh I want you,
(อู้ ไอ ว็อนท ยู ,)
You rock me, you rock me, you rock me in
(ยู ร็อค มี , ยู ร็อค มี , ยู ร็อค มี อิน)

If you want to, we can race
(อิฟ ยู ว็อนท ทู , วี แค็น เรซ)
I’m super fast now,
(แอม ซยูเพอะ ฟัซท เนา ,)
You wanna chase?
(ยู วอนนา เชซ)
I can fake it, because you’re mine
(ไอ แค็น เฟค อิท , บิคอส ยัวร์ ไมน)
Double time now, so get in line
(ดั๊บเบิ้ล ไทม เนา , โซ เก็ท อิน ไลน)

If you come over we can fly away
(อิฟ ยู คัม โอเฝอะ วี แค็น ฟไล อะเว)
Together, let’s go
(ทุเกฑเออะ , เล็ท โก)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Rock me in,
(ร็อค มี อิน ,)
You rock me in
(ยู ร็อค มี อิน)

My world is spinnin’ round you,
(มาย เวิลด อีส สปินนินเรานด ยู ,)
Don’t wanna let you down
(ด้อนท์ วอนนา เล็ท ยู เดาน)
I’m lost when you’re around me,
(แอม ล็อซท ฮเว็น ยัวร์ อะเรานด มี ,)
Take me so far away from here
(เทค มี โซ ฟา อะเว ฟร็อม เฮียร)

Look how I’m spinnin’ round you,
(ลุค เฮา แอม สปินนินเรานด ยู ,)
Don’t wanna let you down
(ด้อนท์ วอนนา เล็ท ยู เดาน)
I’m lost and can’t be found now
(แอม ล็อซท แอ็นด แค็นท บี เฟานด เนา)
Take me down, take me down
(เทค มี เดาน , เทค มี เดาน)

If you come over we can fly away
(อิฟ ยู คัม โอเฝอะ วี แค็น ฟไล อะเว)
Together, let’s go
(ทุเกฑเออะ , เล็ท โก)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Rock me in,
(ร็อค มี อิน ,)
You rock me in
(ยู ร็อค มี อิน)

Rock me in,
(ร็อค มี อิน ,)
You rock me in
(ยู ร็อค มี อิน)

Rock me in,
(ร็อค มี อิน ,)
You rock me in
(ยู ร็อค มี อิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock Me in คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น