เนื้อเพลง Move On คำอ่านไทย Abba

()
” They say a restless body can hide a peaceful soul.
(” เด เซ อะ เรซทเล็ซ บอดอิ แค็น ไฮด อะ พีซฟุล โซล)
A voyager, ad a settler, they both have a distant goal.
(อะ ฝอยอิเจอะ , แอ็ด อะ เซทเลอะ , เด โบธ แฮ็ฝ อะ ดีซแท็นท โกล)
If I explore the heavens, or if I search inside.
(อิฟ ฟาย เอ็คซพโล เดอะ เฮฝเอ็น , ออ อิฟ ฟาย เซิช อีนไซด)
Well, it really doesn’t matter as long as I can tell myself
(เว็ล , อิท ริแอ็ลลิ ดัสอินท แมทเทอะ แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย แค็น เท็ล ไมเซลฟ)
I’ve always tried. ”
(แอฝ ออลเว ทไร “)

Like a roller in the ocean, life is motion
(ไลค เก โรลเลอะ อิน ดิ โอแฌ็น , ไลฟ อีส โมฌัน)
Move on
(มูฝ ออน)
Like a wind that’s always blowing, life is flowing
(ไลค เก วินด แด๊ท ออลเว โบลวิง , ไลฟ อีส ฟโลอิง)
Move on
(มูฝ ออน)
Like the sunrise in the morning, life is dawning
(ไลค เดอะ ซีนไลท์ อิน เดอะ มอนิง , ไลฟ อีส ดอนนิง)
Move on
(มูฝ ออน)
How I treasure every minute
(เฮา ไอ ทเรฉเออะ เอฝริ มินยูท)
Being part of it, being in it
(บีอิง พาท อ็อฝ อิท , บีอิง อิน หนิด)
With the urge to move on
(วิฑ ดิ เอิจ ทู มูฝ ออน)

I’ve travelled every country, I’ve travelled in my mind
(แอฝ ทแรฝเอ็ลด เอฝริ คันทริ , แอฝ ทแรฝเอ็ลด อิน มาย ไมนด)
It seems we’re on a journey, a trip through space and time
(อิท ซีม เวีย ออน อะ เจอนิ , อะ ทริพ ธรู ซเพซ แอ็นด ไทม)
And somewhere lies the answer
(แอ็นด ซัมแวร์ ไล ดิ อานเซอะ)
To all the questions why
(ทู ออล เดอะ คเวซชัน ฮไว)
What really makes the difference
(ว็อท ริแอ็ลลิ เมค เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ)
Between all dead and living things, the will to stay alive
(บีทวิน ออล เด็ด แอ็นด ลีฝอิง ธิง , เดอะ วิล ทู ซเท อะไลฝ)

Like a roller in the ocean [la la la la la la-la]
(ไลค เก โรลเลอะ อิน ดิ โอแฌ็น [ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Life is motion [la la la la la la-la]
(ไลฟ อีส โมฌัน [ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Move on [la la la la-la]
(มูฝ ออน [ ลา ลา ลา ลา ลา ])
Like a wind that’s always blowing [la la la la la la-la]
(ไลค เก วินด แด๊ท ออลเว โบลวิง [ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Life is flowing [la la la la la la-la]
(ไลฟ อีส ฟโลอิง [ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Move on [la la la la-la]
(มูฝ ออน [ ลา ลา ลา ลา ลา ])
Like the sunrise in the morning [la la la la la la-la]
(ไลค เดอะ ซีนไลท์ อิน เดอะ มอนิง [ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Life is dawning [la la la la la la-la]
(ไลฟ อีส ดอนนิง [ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Move on [la la la la-la]
(มูฝ ออน [ ลา ลา ลา ลา ลา ])
How I treasure every minute [la la la la]
(เฮา ไอ ทเรฉเออะ เอฝริ มินยูท [ ลา ลา ลา ลา ])
Being part of it [la la la la]
(บีอิง พาท อ็อฝ อิท [ ลา ลา ลา ลา ])
Being in it [la la la la]
(บีอิง อิน หนิด [ ลา ลา ลา ลา ])
With the urge to move on
(วิฑ ดิ เอิจ ทู มูฝ ออน)

The morning breeze that ripples the surface of the sea
(เดอะ มอนิง บรีส แดท ลีบเปิล เดอะ เซอฟิซ อ็อฝ เดอะ ซี)
The crying of the seagulls that hover over me
(เดอะ คไรอิง อ็อฝ เดอะ ซีเกิล แดท ฮัฝเออะ โอเฝอะ มี)
I see it and I hear it
(ไอ ซี อิท แอ็นด ดาย เฮีย อิท)
But how can I explain
(บัท เฮา แค็น นาย เอ็คซพเลน)
The wonder of the moment
(เดอะ วันเดอะ อ็อฝ เดอะ โมเม็นท)
To be alive, to feel the sun that follows every rain
(ทู บี อะไลฝ , ทู ฟีล เดอะ ซัน แดท ฟอลโล เอฝริ เรน)

Like a roller in the ocean [la la la la la la-la]
(ไลค เก โรลเลอะ อิน ดิ โอแฌ็น [ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Life is motion [la la la la la la-la]
(ไลฟ อีส โมฌัน [ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Move on [la la la la-la]
(มูฝ ออน [ ลา ลา ลา ลา ลา ])
Like a wind that’s always blowing [la la la la la la-la]
(ไลค เก วินด แด๊ท ออลเว โบลวิง [ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Life is flowing [la la la la la la-la]
(ไลฟ อีส ฟโลอิง [ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Move on [la la la la-la]
(มูฝ ออน [ ลา ลา ลา ลา ลา ])
Like the sunrise in the morning [la la la la la la-la]
(ไลค เดอะ ซีนไลท์ อิน เดอะ มอนิง [ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Life is dawning [la la la la la la-la]
(ไลฟ อีส ดอนนิง [ ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ])
Move on [la la la la-la]
(มูฝ ออน [ ลา ลา ลา ลา ลา ])
How I treasure every minute [la la la la]
(เฮา ไอ ทเรฉเออะ เอฝริ มินยูท [ ลา ลา ลา ลา ])
Being part of it [la la la la-ah]
(บีอิง พาท อ็อฝ อิท [ ลา ลา ลา ลา อา ])
Being in it
(บีอิง อิน หนิด)
With the urge to move on
(วิฑ ดิ เอิจ ทู มูฝ ออน)

La la la la la la-la, la la la la la la-la, la la la la-la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา)
Like a wind that’s always blowing
(ไลค เก วินด แด๊ท ออลเว โบลวิง)
La la la la la la-la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la-la [life is flowing]
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา [ ไลฟ อีส ฟโลอิง ])
La la la la-la [move on]
(ลา ลา ลา ลา ลา [ มูฝ ออน ])
Like the sunrise in the morning
(ไลค เดอะ ซีนไลท์ อิน เดอะ มอนิง)
La la la la la la-la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
La la la la la la-la [life is dawning]
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา [ ไลฟ อีส ดอนนิง ])
La la la la-la [move on]
(ลา ลา ลา ลา ลา [ มูฝ ออน ])
How I treasure every minute [la la la la]
(เฮา ไอ ทเรฉเออะ เอฝริ มินยูท [ ลา ลา ลา ลา ])
Being part of it [la la la la-ah]
(บีอิง พาท อ็อฝ อิท [ ลา ลา ลา ลา อา ])
Being in it
(บีอิง อิน หนิด)
With the urge to move on
(วิฑ ดิ เอิจ ทู มูฝ ออน)
La la la la la la-la, la la la la la la-la, la la la la-la
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา , ลา ลา ลา ลา ลา)
Like a wind that’s always blowing…
(ไลค เก วินด แด๊ท ออลเว โบลวิง)

[fade]
([ เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Move On คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น