เนื้อเพลง Yes, Anastasia คำอ่านไทย Tori Amos

I know what you want the magpies have come
( ไอ โน ว็อท ยู ว็อนท เดอะ แมกไพ แฮ็ฝ คัม)
if you know me so well then tell me which hand I use
(อิฟ ยู โน มี โซ เว็ล เด็น เท็ล มี ฮวิช แฮ็นด ดาย ยูซ)

Make them go
(เมค เฑ็ม โก)
make it go
(เมค อิท โก)

Saw her there in a restaurant
(ซอ เฮอ แดร์ อิน อะ เรซโทะแร็นท)
Poppy don’t go
(พอพพิ ด้อนท์ โก)
I know your mother is a good one
(ไอ โน ยุร ม๊าเธ่อร์ อีส ซา เกิด วัน)
but Poppy don’t go
(บัท พอพพิ ด้อนท์ โก)
I’ll take you home
(แอล เทค ยู โฮม)
show me the things I’ve been missin
(โฌ มี เดอะ ธิง แอฝ บีน มิซซิน)
show me the ways I forgot to be speaking
(โฌ มี เดอะ เว ซาย เฟาะกอท ทู บี ซพีคอิง)
show me the ways to get back to the garden
(โฌ มี เดอะ เว ทู เก็ท แบ็ค ทู เดอะ ก๊าร์เด้น)
show me the ways to get around the get around
(โฌ มี เดอะ เว ทู เก็ท อะเรานด เดอะ เก็ท อะเรานด)
show me the ways to b*tton up b*ttons
(โฌ มี เดอะ เว ทู บี *tton อัพ บี *ttons)
that have forgotten they’re b*ttons
(แดท แฮ็ฝ ฟอร์กอทเดน เดรว บี *ttons)
well we can’t have that
(เว็ล วี แค็นท แฮ็ฝ แดท)
forgetting that
(โฟเก็ททิง แดท)

girls girls what have we done to ourselves
(เกิล เกิล ว็อท แฮ็ฝ วี ดัน ทู เอารเซลฝส)
driving on the vine
(ดรายวิง ออน เดอะ ไฝน)
over clothes lines
(โอเฝอะ คโลฑ ไลน)
but officer I saw the sign
(บัท อ็อฟฟิสเซอะ ไอ ซอ เดอะ ไซน)
thought I’d been through this in 1919
(ธอท อาย บีน ธรู ดีซ ซิน 1919)
counting the tears of ten thousand men
(เค๊าติง เดอะ เทีย อ็อฝ เท็น เธาแส็น เม็น)
and gathered them all
(แอ็นด แกฑเออะ เฑ็ม ออล)
but my feet are slipping
(บัท มาย ฟีท อาร์ สลิพปิง)
there’s something we left on the windowsill
(แดร์ ซัมติง วี เล็ฟท ออน เดอะ windowsill)
there’s something we left yes
(แดร์ ซัมติง วี เล็ฟท เย็ซ)

We’ll see how brave you are
(เว็ล ซี เฮา บเรฝ ยู อาร์)
we’ll see how fast you’ll be running
(เว็ล ซี เฮา ฟัซท โยว บี รันนิง)
we’ll see how brave you are
(เว็ล ซี เฮา บเรฝ ยู อาร์)
yes, Anastasia
(เย็ซ , Anastasia)
and all your dollies have friends
(แอ็นด ออล ยุร dollies แฮ็ฝ ฟเร็นด)

Thought she deserved no less than she’d give
(ธอท ชี ดิเสิฝ โน เลซ แฑ็น ชี กิฝ)
well happy birthday
(เว็ล แฮพพิ เบริ์ดเดย์)
her blood’s on my hands
(เฮอ บลัด ออน มาย แฮ็นด)
it’s kind of a shame cause I did like that dress
(อิทซ ไคนด อ็อฝ อะ เฌม คอส ไอ ดิด ไลค แดท ดเรซ)
it’s funny the things that you find in the rain
(อิทซ ฟันนิ เดอะ ธิง แดท ยู ไฟนด อิน เดอะ เรน)
the things that you find
(เดอะ ธิง แดท ยู ไฟนด)
in the mall and in the date mines
(อิน เดอะ มอล แอ็นด อิน เดอะ เดท ไมน)
in the knots still in her hair
(อิน เดอะ น็อท ซทิล อิน เฮอ แฮ)
on the bus I’m on my way down
(ออน เดอะ บัซ แอม ออน มาย เว เดาน)
all the girls seem to be there
(ออล เดอะ เกิล ซีม ทู บี แดร์)

Come along now little darlin’
(คัม อะลอง เนา ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิน)
come along now with me
(คัม อะลอง เนา วิฑ มี)
come along now little darlin’
(คัม อะลอง เนา ลิ๊ทเทิ่ล ดาร์ลิน)
we’ll see how brave you are
(เว็ล ซี เฮา บเรฝ ยู อาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yes, Anastasia คำอ่านไทย Tori Amos

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น