เนื้อเพลง Let Me Live (Queen) คำอ่านไทย Queen

Why don’t you take another little piece of my heart
( ฮไว ด้อนท์ ยู เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท)
Why don’t you take it and break it
(ฮไว ด้อนท์ ยู เทค อิท แอ็นด บเรค อิท)
And tear it all apart
(แอ็นด เทีย อิท ดอร์ อะพาท)
All I do is give
(ออล ไอ ดู อีส กิฝ)
All you do is take
(ออล ยู ดู อีส เทค)
Baby why don’t you give me
(เบบิ ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ มี)
A brand new start
(อะ บแร็นด นยู ซทาท)

So let me live [so let me live]
(โซ เล็ท มี ไลฝ [ โซ เล็ท มี ไลฝ ])
Let me live [leave me alone]
(เล็ท มี ไลฝ [ ลีฝ มี อะโลน ])
Let me live, oh baby
(เล็ท มี ไลฝ , โอ เบบิ)
And make a brand new start
(แอ็นด เมค เก บแร็นด นยู ซทาท)

Why don’t you take another little piece of my soul
(ฮไว ด้อนท์ ยู เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย โซล)
Why don’t you shape it and shake it
(ฮไว ด้อนท์ ยู เฌพ อิท แอ็นด เฌค อิท)
’til you’re really in control
(ทิล ยัวร์ ริแอ็ลลิ อิน ค็อนทโรล)
All you do is take
(ออล ยู ดู อีส เทค)
And all I do is give
(แอ็นด ออล ไอ ดู อีส กิฝ)
All that I’m askin’
(ออล แดท แอม แอสกิน)
Is a chance to live
(อีส ซา ชานซ ทู ไลฝ)

[So let me live] – so let me live
([ โซ เล็ท มี ไลฝ ] โซ เล็ท มี ไลฝ)
[Leave me alone] – let me live, let me live
([ ลีฝ มี อะโลน ] เล็ท มี ไลฝ , เล็ท มี ไลฝ)
Why don’t you let me make a brand new start
(ฮไว ด้อนท์ ยู เล็ท มี เมค เก บแร็นด นยู ซทาท)

And it’s a long hard struggle
(แอ็นด อิทซ ซา ล็อง ฮาด สทรั๊กเกิ้ล)
But you can always depend on me
(บัท ยู แค็น ออลเว ดิเพนด ออน มี)
And if you’re ever in trouble – hey
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ เอฝเออะ อิน ทรั๊บเบิ้ล เฮ)
You know where I will be
(ยู โน ฮแว ไอ วิล บี)

Why don’t you take another little piece of my life
(ฮไว ด้อนท์ ยู เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ไลฟ)
Why don’t you twist it, and turn it
(ฮไว ด้อนท์ ยู ทวิซท ดิธ , แอ็นด เทิน หนิด)
And cut it like a knife
(แอ็นด คัท ดิธ ไลค เก ไนฟ)
All you do is live
(ออล ยู ดู อีส ไลฝ)
All I do is die
(ออล ไอ ดู อีส ได)
Why can’t we just be friends
(ฮไว แค็นท วี จัซท บี ฟเร็นด)
Stop livin’ a lie
(ซท็อพ ลีฝอิน อะ ไล)

So let me live [so let me live]
(โซ เล็ท มี ไลฝ [ โซ เล็ท มี ไลฝ ])
Let me live [leave me alone]
(เล็ท มี ไลฝ [ ลีฝ มี อะโลน ])
Please let me live
(พลีส เล็ท มี ไลฝ)
[Why don’t you live a little]
([ ฮไว ด้อนท์ ยู ไลฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ])
Oh yeah baby
(โอ เย่ เบบิ)
[Why don’t you give a little love…?]
([ ฮไว ด้อนท์ ยู กิฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ ])

Let me live
(เล็ท มี ไลฝ)
Please let me live
(พลีส เล็ท มี ไลฝ)
Oh yeah baby, let me live
(โอ เย่ เบบิ , เล็ท มี ไลฝ)
And make a brand new start
(แอ็นด เมค เก บแร็นด นยู ซทาท)

Take another little piece of my heart now baby
(เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท เนา เบบิ)
Take another little piece of my heart now baby
(เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท เนา เบบิ)
Take another little piece of my soul now baby
(เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย โซล เนา เบบิ)
Take another little piece of my life now baby
(เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ไลฟ เนา เบบิ)
In your heart, oh baby
(อิน ยุร ฮาท , โอ เบบิ)
[Take another piece, take another piece]
([ เทค แอะนัธเออะ พีซ , เทค แอะนัธเออะ พีซ ])
Please let me live
(พลีส เล็ท มี ไลฝ)
[Take another piece, take another piece]
([ เทค แอะนัธเออะ พีซ , เทค แอะนัธเออะ พีซ ])
Why don’t you take another piece
(ฮไว ด้อนท์ ยู เทค แอะนัธเออะ พีซ)
Take another little piece of my heart
(เทค แอะนัธเออะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ อ็อฝ มาย ฮาท)
Oh yeah baby
(โอ เย่ เบบิ)
Make a brand new start
(เมค เก บแร็นด นยู ซทาท)
All you do is take
(ออล ยู ดู อีส เทค)
Let me live
(เล็ท มี ไลฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let Me Live (Queen) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น