เนื้อเพลง Why คำอ่านไทย 3T

Written by Babyface
( วึ้น ไบ เบบี้เฟซ)
feat. Michael Jackson
(ฟีท ไมเล แจคสัน)

Why does Monday
(ฮไว โด มันดิ)
Come before Tuesday
(คัม บิโฟ ทยูสดิ)
Why do summers start in June
(ฮไว ดู ซัมเมอะ ซทาท อิน จูน)
Why do winters come too soon
(ฮไว ดู วีนเทอะ คัม ทู ซูน)
Why do people fall in love
(ฮไว ดู พี๊เพิ่ล ฟอล อิน ลัฝ)
When they always breaking up
(ฮเว็น เด ออลเว บเรคคิง อัพ)
Oh why…
(โอ ฮไว)
Why do we love if love will die
(ฮไว ดู วี ลัฝ อิฟ ลัฝ วิล ได)
Why does Wednesday
(ฮไว โด เวนสดิ)
Come after Tuesday
(คัม อาฟเทอะ ทยูสดิ)
Why do flowers come in May
(ฮไว ดู ฟเลาเออะ คัม อิน เม)
Why do springtime go away
(ฮไว ดู สปิงไทม์ โก อะเว)
Why do people fall in love
(ฮไว ดู พี๊เพิ่ล ฟอล อิน ลัฝ)
When they always breaking up
(ฮเว็น เด ออลเว บเรคคิง อัพ)
Oh why
(โอ ฮไว)
Why do I love you tell me why
(ฮไว ดู ไอ ลัฝ ยู เท็ล มี ฮไว)
It’s not like I can’t explain
(อิทซ น็อท ไลค ไก แค็นท เอ็คซพเลน)
What’s in my heart
(ว็อท ซิน มาย ฮาท)
It’s just I feel a crazy pain
(อิทซ จัซท ไอ ฟีล อะ คเรสิ เพน)
When you’re not home
(ฮเว็น ยัวร์ น็อท โฮม)
I don’t wanna breathe
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บรีฑ)
I don’t wanna think
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ธิงค)
I don’t wanna love
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ลัฝ)
I don’t wanna do anything
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ดู เอนอิธิง)

It’s not like I can’t describe
(อิทซ น็อท ไลค ไก แค็นท ดิซไครบ)
What’s going on
(ว็อท โกอิ้ง ออน)
It’s just I feel I’m not alive
(อิทซ จัซท ไอ ฟีล แอม น็อท อะไลฝ)
When you’re not home
(ฮเว็น ยัวร์ น็อท โฮม)
I don’t wanna sleep
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซลีพ)
I don’t wanna dream
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ดรีม)
I just want you here beside me
(ไอ จัซท ว็อนท ยู เฮียร บิไซด มี)
Without you there’s no me
(วิเฑาท ยู แดร์ โน มี)

Why does Monday
(ฮไว โด มันดิ)
Come before Tuesady
(คัม บิโฟ Tuesady)
Why do summers start in June
(ฮไว ดู ซัมเมอะ ซทาท อิน จูน)
Why do winters come too soon
(ฮไว ดู วีนเทอะ คัม ทู ซูน)
Why do people fall in love
(ฮไว ดู พี๊เพิ่ล ฟอล อิน ลัฝ)
When they always breaking up
(ฮเว็น เด ออลเว บเรคคิง อัพ)
Oh why…
(โอ ฮไว)
Why do we love if love will die
(ฮไว ดู วี ลัฝ อิฟ ลัฝ วิล ได)
Why does Wednesday
(ฮไว โด เวนสดิ)
Come after Tuesday
(คัม อาฟเทอะ ทยูสดิ)
Why do flowers come in May
(ฮไว ดู ฟเลาเออะ คัม อิน เม)
Why do springtime go away
(ฮไว ดู สปิงไทม์ โก อะเว)
Why do people fall in love
(ฮไว ดู พี๊เพิ่ล ฟอล อิน ลัฝ)
When they always breaking up
(ฮเว็น เด ออลเว บเรคคิง อัพ)
Oh why
(โอ ฮไว)
Why do I love you tell me why
(ฮไว ดู ไอ ลัฝ ยู เท็ล มี ฮไว)

It’s not like I can’t escape
(อิทซ น็อท ไลค ไก แค็นท เอ็ซเคพ)
What’s in my soul
(ว็อท ซิน มาย โซล)
‘Cause with you inside my heart
(คอส วิฑ ยู อีนไซด มาย ฮาท)
Where can I go
(ฮแว แค็น นาย โก)
I don’t wanna see
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ซี)
You without me
(ยู วิเฑาท มี)
I can’t go through life without you
(ไอ แค็นท โก ธรู ไลฟ วิเฑาท ยู)
Without you there’s no me
(วิเฑาท ยู แดร์ โน มี)

Why does Monday
(ฮไว โด มันดิ)
Come before Tuesady
(คัม บิโฟ Tuesady)
Why do summers start in June
(ฮไว ดู ซัมเมอะ ซทาท อิน จูน)
Why do winters come too soon
(ฮไว ดู วีนเทอะ คัม ทู ซูน)
Why do people fall in love
(ฮไว ดู พี๊เพิ่ล ฟอล อิน ลัฝ)
When they always breaking up
(ฮเว็น เด ออลเว บเรคคิง อัพ)
Oh why…
(โอ ฮไว)
Why do we love if love will die
(ฮไว ดู วี ลัฝ อิฟ ลัฝ วิล ได)

Why do the rivers
(ฮไว ดู เดอะ รีฝเออะ)
Go to the sea
(โก ทู เดอะ ซี)
If rivers flow
(อิฟ รีฝเออะ ฟโล)
Why can’t your love go through me babe
(ฮไว แค็นท ยุร ลัฝ โก ธรู มี เบบ)
Why does my mind feels so missed
(ฮไว โด มาย ไมนด ฟีล โซ มิซ)
To be in love, to feel your love
(ทู บี อิน ลัฝ , ทู ฟีล ยุร ลัฝ)
Why don’t I feel complete
(ฮไว ด้อนท์ ไอ ฟีล ค็อมพลีท)

Why does Monday
(ฮไว โด มันดิ)
Come before Tuesady
(คัม บิโฟ Tuesady)
Why do summers start in June
(ฮไว ดู ซัมเมอะ ซทาท อิน จูน)
Why do winters come too soon
(ฮไว ดู วีนเทอะ คัม ทู ซูน)
Why do people fall in love
(ฮไว ดู พี๊เพิ่ล ฟอล อิน ลัฝ)
When they always breaking up
(ฮเว็น เด ออลเว บเรคคิง อัพ)
Oh why…
(โอ ฮไว)
Why do we love if love will die
(ฮไว ดู วี ลัฝ อิฟ ลัฝ วิล ได)
Why does Wednesday
(ฮไว โด เวนสดิ)
Come after Tuesday
(คัม อาฟเทอะ ทยูสดิ)
Why do flowers come in May
(ฮไว ดู ฟเลาเออะ คัม อิน เม)
Why do springtime go away
(ฮไว ดู สปิงไทม์ โก อะเว)
Why do people fall in love
(ฮไว ดู พี๊เพิ่ล ฟอล อิน ลัฝ)
When they always breaking up
(ฮเว็น เด ออลเว บเรคคิง อัพ)
Oh why
(โอ ฮไว)
Why do I love you tell me why
(ฮไว ดู ไอ ลัฝ ยู เท็ล มี ฮไว)
Tell me why…
(เท็ล มี ฮไว)
Tell me why…
(เท็ล มี ฮไว)
Tell me why…
(เท็ล มี ฮไว)
Tell me why…
(เท็ล มี ฮไว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why คำอ่านไทย 3T

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น