เนื้อเพลง The Way To My Heart คำอ่านไทย Mandy Moore

You’re The One
( ยัวร์ ดิ วัน)
You Set My Free
(ยู เซ็ท มาย ฟรี)
When You’re Close To Me
(ฮเว็น ยัวร์ คโลส ทู มี)
All That I Do
(ออล แดท ไอ ดู)
Is Think About A Way
(อีส ธิงค อะเบาท ดา เว)
To Make You Stay
(ทู เมค ยู ซเท)
With Me
(วิฑ มี)
Baby I’m Falling Apart
(เบบิ แอม ฟ๊อลิง อะพาท)
’cause You Know The Way To My Heart
(คอส ยู โน เดอะ เว ทู มาย ฮาท)

Oh Baby
(โอ เบบิ)
I Knew It
(ไอ นยู อิท)
The Moment You Looked In My Eyes
(เดอะ โมเม็นท ยู ลุค อิน มาย ไอ)
My Life Was In Your Hands
(มาย ไลฟ วอส ซิน ยุร แฮ็นด)
You Changed Me
(ยู เชนจ มี)
Complete
(ค็อมพลีท)
Now You Say You Want To Let Go
(เนา ยู เซ ยู ว็อนท ทู เล็ท โก)
Of The Love We Had
(อ็อฝ เดอะ ลัฝ วี แฮ็ด)
I Just Don’t Want To Loose You Again
(ไอ จัซท ด้อนท์ ว็อนท ทู ลูซ ยู อะเกน)
Baby I Want You To Know Know That
(เบบิ ไอ ว็อนท ยู ทู โน โน แดท)

You’re The One
(ยัวร์ ดิ วัน)
You Set My Free
(ยู เซ็ท มาย ฟรี)
When You’re Close To Me
(ฮเว็น ยัวร์ คโลส ทู มี)
All That I Do
(ออล แดท ไอ ดู)
Is Think About A Way
(อีส ธิงค อะเบาท ดา เว)
To Make You Stay
(ทู เมค ยู ซเท)
With Me
(วิฑ มี)
Baby I’m Falling Apart
(เบบิ แอม ฟ๊อลิง อะพาท)
’cause You Know The Way To My Heart
(คอส ยู โน เดอะ เว ทู มาย ฮาท)

Oh Baby
(โอ เบบิ)
If Only
(อิฟ โอ๊นลี่)
You Could See The Way That I Feel
(ยู เคิด ซี เดอะ เว แดท ไอ ฟีล)
About You
(อะเบาท ยู)
’cause I Need You
(คอส ไอ นีด ยู)
Beside Me
(บิไซด มี)
Is There Anything I Can Say
(อีส แดร์ เอนอิธิง ไอ แค็น เซ)
Before You Walk Away
(บิโฟ ยู วอค อะเว)
I Just Don’t Want To Loose You Again
(ไอ จัซท ด้อนท์ ว็อนท ทู ลูซ ยู อะเกน)
Baby I Want You To Know Know That
(เบบิ ไอ ว็อนท ยู ทู โน โน แดท)

You’re The One
(ยัวร์ ดิ วัน)
You Set My Free
(ยู เซ็ท มาย ฟรี)
When You’re Close To Me
(ฮเว็น ยัวร์ คโลส ทู มี)
All That I Do
(ออล แดท ไอ ดู)
Is Think About A Way
(อีส ธิงค อะเบาท ดา เว)
To Make You Stay
(ทู เมค ยู ซเท)
With Me
(วิฑ มี)
Baby I’m Falling Apart
(เบบิ แอม ฟ๊อลิง อะพาท)
’cause You Know The Way To My Heart
(คอส ยู โน เดอะ เว ทู มาย ฮาท)

What Am I Gonna Do
(ว็อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)
No I Just Cannot Live
(โน ไอ จัซท แคนน็อท ไลฝ)
I Can’t Breathe Without Without You
(ไอ แค็นท บรีฑ วิเฑาท วิเฑาท ยู)
I Want You Back In My Life
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ค อิน มาย ไลฟ)
And I Wanna Set Things Right
(แอ็นด ดาย วอนนา เซ็ท ธิง ไรท)
You Know The Way To My Heart
(ยู โน เดอะ เว ทู มาย ฮาท)
Baby
(เบบิ)

You’re The One
(ยัวร์ ดิ วัน)
You Set My Free
(ยู เซ็ท มาย ฟรี)
When You’re Close To Me
(ฮเว็น ยัวร์ คโลส ทู มี)
All That I Do
(ออล แดท ไอ ดู)
Is Think About A Way
(อีส ธิงค อะเบาท ดา เว)
To Make You Stay
(ทู เมค ยู ซเท)
With Me
(วิฑ มี)
You Know The Way To My Heart
(ยู โน เดอะ เว ทู มาย ฮาท)

You’re The One
(ยัวร์ ดิ วัน)
You Set My Free
(ยู เซ็ท มาย ฟรี)
When You’re Close To Me
(ฮเว็น ยัวร์ คโลส ทู มี)
All That I Do
(ออล แดท ไอ ดู)
Is Think About A Way
(อีส ธิงค อะเบาท ดา เว)
To Make You Stay
(ทู เมค ยู ซเท)
With Me
(วิฑ มี)
Baby I’m Falling Apart
(เบบิ แอม ฟ๊อลิง อะพาท)
You Know The Way To My Heart
(ยู โน เดอะ เว ทู มาย ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way To My Heart คำอ่านไทย Mandy Moore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น