เนื้อเพลง I’m Not Giving You up คำอ่านไทย Gloria Estefan

To be completely honest
( ทู บี ค็อมพลีทลี ออนเอ็ซท)
It scares me to imagine
(อิท ซแค มี ทู อิแมจอิน)
What life would be without you
(ว็อท ไลฟ เวิด บี วิเฑาท ยู)

And for this very reason
(แอ็นด ฟอ ดีซ เฝริ รี๊ซั่น)
I ask you to forgive me
(ไอ อาซค ยู ทู เฟาะกีฝ มี)
For what I’m putting us through
(ฟอ ว็อท แอม พูทดิง อัซ ธรู)

Although there are so many things
(ออลโฑ แดร์ อาร์ โซ เมนอิ ธิง)
Against us, I’ve decided
(อะเกนซท อัซ , แอฝ ดิไซด)
That I’m not giving you
(แดท แอม น็อท กีฝวิง ยู)
Up, no:
(อัพ , โน :)

Thinking back, I see what we have
(ติ้งกิง แบ็ค , ไอ ซี ว็อท วี แฮ็ฝ)
Is something different
(อีส ซัมติง ดีฟเฟอะเร็นท)
I think we’ve known all along
(ไอ ธิงค หวีบ โนน ออล อะลอง)
So how fair would it be
(โซ เฮา แฟ เวิด ดิท บี)
To devide this love’s existence
(ทู ดีไฝดํ ดีซ ลัฝ เอ็กสีซเท็นซ)
Between what’s right and
(บีทวิน ว็อท ไรท แอ็นด)
What’s wrong
(ว็อท ร็อง)

And you, always wondering if we’ll make it
(แอ็นด ยู , ออลเว วันเดอะริง อิฟ เว็ล เมค อิท)
Time will tell you
(ไทม วิล เท็ล ยู)
That I’m not giving you up, no, no…
(แดท แอม น็อท กีฝวิง ยู อัพ , โน , โน)

We’ll find a way to be together
(เว็ล ไฟนด อะ เว ทู บี ทุเกฑเออะ)
However long it takes, wherever
(เฮาเอฝเออะ ล็อง อิท เทค , ฮแวเรฝเออะ)
If it means having you for only
(อิฟ อิท มีน แฮฝวิ่ง ยู ฟอ โอ๊นลี่)
A moment
(อะ โมเม็นท)
A moment just might be enough
(อะ โมเม็นท จัซท ไมท บี อินัฟ)
I’m not giving you up, no
(แอม น็อท กีฝวิง ยู อัพ , โน)
No, I’m not giving you up, no
(โน , แอม น็อท กีฝวิง ยู อัพ , โน)

Screaming in the silence the
(ซครีมอิง อิน เดอะ ไซเล็นซ เดอะ)
Promises we’ve spoken
(พรอมอิซ หวีบ ซโพเค็น)
Come back to haunt me, false
(คัม แบ็ค ทู ฮอนท มี , ฟอลซ)
And broken
(แอ็นด บโรเค็น)
Quiet desperation to see we’re
(คไวเอ็ท เดซเพอะเรฌัน ทู ซี เวีย)
Lost forever
(ล็อซท เฟาะเรฝเออะ)
Searching for water in this dessert
(เซิชอิง ฟอ วอเทอะ อิน ดีซ ดิเสิท)

no, I refuse to have to do
(โน , ไอ เรฟยุซ ทู แฮ็ฝ ทู ดู)
Without your kisses
(วิเฑาท ยุร คีสเซซ)
I’m not giving you up
(แอม น็อท กีฝวิง ยู อัพ)
I’m not giving you up, no, no
(แอม น็อท กีฝวิง ยู อัพ , โน , โน)

We’ll find a way to be together
(เว็ล ไฟนด อะ เว ทู บี ทุเกฑเออะ)
However long it takes, wherever
(เฮาเอฝเออะ ล็อง อิท เทค , ฮแวเรฝเออะ)
If it means having you for only
(อิฟ อิท มีน แฮฝวิ่ง ยู ฟอ โอ๊นลี่)
A moment
(อะ โมเม็นท)
A moment just might be enough
(อะ โมเม็นท จัซท ไมท บี อินัฟ)
I’m not giving you up, no:
(แอม น็อท กีฝวิง ยู อัพ , โน :)
No, I’m not giving you up
(โน , แอม น็อท กีฝวิง ยู อัพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Not Giving You up คำอ่านไทย Gloria Estefan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น