เนื้อเพลง How You Get The Girl คำอ่านไทย Taylor Swift

Oh Oh Oh.
(โอ้ โอ้ โอ้)
Oh-oh.
(โอ้ โอ้)

Stand there like a ghost shaking from the rain [rain].
(สแทนด์ แดร์ ไล๊ค เก โก๊สท ชากิ้ง ฟรอม เดอะ เรน [ เรน ])
She’ll open up the door and say “Are you insane [‘ane]?”
(เชลล์ โอ๊เพ่น อั๊พ เดอะ ดอร์ แรน เซย์ อาร์ ยู อินเซน [ เอน ])
Say it’s been a long 6 months
(เซย์ อิทซ บีน นา ลอง ซิก มั้นธสฺ)
And you were too afraid to tell her what you want.
(แอนด์ ยู เวีย ทู อะเฟรด ทู เทลล เฮอ ว๊อท ยู ว้อนท)

And that’s how it works.
(แอนด์ แด้ท ฮาว อิท เวิ๊ร์ค)
That’s how you get the girl.
(แด้ท ฮาว ยู เก็ท เดอะ เกิร์ล)
And then you say.
(แอนด์ เด็น ยู เซย์)

I want you for worse or for better,
(ไอ ว้อนท ยู ฟอร์ เวิ๊ร์ส ออ ฟอร์ เบ๊ทเด่อร์ ,)
I would wait forever and ever,
(ไอ วู๊ด เว้ท ฟอเรฟเวอร์ แรน เอ๊เว่อร์ ,)
Broke your heart, I’ll put it back together.
(โบค ยัวร์ ฮาร์ท , แอล พุท ดิท แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์)
I would wait forever and ever.
(ไอ วู๊ด เว้ท ฟอเรฟเวอร์ แรน เอ๊เว่อร์)

And that’s how it works
(แอนด์ แด้ท ฮาว อิท เวิ๊ร์ค)
It’s how you get the girl, girl…
(อิทซ ฮาว ยู เก็ท เดอะ เกิร์ล , เกิร์ล)
Oh.
(โอ้)

And that’s how it works
(แอนด์ แด้ท ฮาว อิท เวิ๊ร์ค)
It’s how you get the girl, girl…
(อิทซ ฮาว ยู เก็ท เดอะ เกิร์ล , เกิร์ล)

Remind her how it used to be [Yeah, yeah]
(รีไมนด์ เฮอ ฮาว อิท ยู๊ส ทู บี [ เย่ , เย่ ])
With pictures in frames of kisses on cheeks [cheeks]
(วิธ พิ๊คเจ้อร์ ซิน เฟรม ซอฟ คีสเสสฺ ซอน ชีก [ ชีก ])
Tell her how you must have lost your mind. [Uh-uh]
(เทลล เฮอ ฮาว ยู มัสท์ แฮพ โลด ยัวร์ ไมนด์ [ อา อา ])
And you left her all alone, and never told her why [why].
(แอนด์ ยู เล๊ฟท เฮอ ออล อะโลน , แอนด์ เน๊เว่อร์ โทลด เฮอ วาย [ วาย ])

And that’s how it works.
(แอนด์ แด้ท ฮาว อิท เวิ๊ร์ค)
That’s how you lost the girl.
(แด้ท ฮาว ยู โลด เดอะ เกิร์ล)
And now you say
(แอนด์ นาว ยู เซย์)

I want you for worse or for better,
(ไอ ว้อนท ยู ฟอร์ เวิ๊ร์ส ออ ฟอร์ เบ๊ทเด่อร์ ,)
I would wait forever and ever [ever and ever],
(ไอ วู๊ด เว้ท ฟอเรฟเวอร์ แรน เอ๊เว่อร์ [ เอ๊เว่อร์ แรน เอ๊เว่อร์ ] ,)
Broke your heart, I’ll put it back together [together].
(โบค ยัวร์ ฮาร์ท , แอล พุท ดิท แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ [ ทูเก๊ทเธ่อร์ ])
I would wait forever and ever [ever and ever].
(ไอ วู๊ด เว้ท ฟอเรฟเวอร์ แรน เอ๊เว่อร์ [ เอ๊เว่อร์ แรน เอ๊เว่อร์ ])
[adsense]
And that’s how it works
(แอนด์ แด้ท ฮาว อิท เวิ๊ร์ค)
It’s how you get the girl, girl…
(อิทซ ฮาว ยู เก็ท เดอะ เกิร์ล , เกิร์ล)
Oh.
(โอ้)

And that’s how it works
(แอนด์ แด้ท ฮาว อิท เวิ๊ร์ค)
It’s how you get the girl, girl… [Yeah, yeah]
(อิทซ ฮาว ยู เก็ท เดอะ เกิร์ล , เกิร์ล [ เย่ , เย่ ])

And you could know [Oh-oh Oh Oh]
(แอนด์ ยู คูด โนว์ [ โอ้ โอ้ โอ้ โอ้ ])
That I don’t want you to go oh-oh..
(แดท ได โด้นท์ ว้อนท ยู ทู โก โอ้ โอ้)

Remind me how it used to be.
(รีไมนด์ มี ฮาว อิท ยู๊ส ทู บี)
Pictures in frames of kisses on cheeks.
(พิ๊คเจ้อร์ ซิน เฟรม ซอฟ คีสเสสฺ ซอน ชีก)
And say you want me.
(แอนด์ เซย์ ยู ว้อนท มี)
Yeah…
(เย่)

And then you say,
(แอนด์ เด็น ยู เซย์ ,)
I want you for worse or for better [for worse or for better],
(ไอ ว้อนท ยู ฟอร์ เวิ๊ร์ส ออ ฟอร์ เบ๊ทเด่อร์ [ ฟอร์ เวิ๊ร์ส ออ ฟอร์ เบ๊ทเด่อร์ ] ,)
I would wait forever and ever,
(ไอ วู๊ด เว้ท ฟอเรฟเวอร์ แรน เอ๊เว่อร์ ,)
Broke your heart, I’ll put it back together.
(โบค ยัวร์ ฮาร์ท , แอล พุท ดิท แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์)
I want you forever and ever.
(ไอ ว้อนท ยู ฟอเรฟเวอร์ แรน เอ๊เว่อร์)

And that’s how it works
(แอนด์ แด้ท ฮาว อิท เวิ๊ร์ค)
It’s how you get the girl, girl.
(อิทซ ฮาว ยู เก็ท เดอะ เกิร์ล , เกิร์ล)
Oh.
(โอ้)
[x4]
([ x4 ])

That’s how it works.
(แด้ท ฮาว อิท เวิ๊ร์ค)
That’s how you got the girl.
(แด้ท ฮาว ยู กอท เดอะ เกิร์ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How You Get The Girl คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น