เนื้อเพลง If You Want My Love คำอ่านไทย Cheap Trick

Words and Music by Rick Nielsen
( เวิด แซน มยูสิค ไบ ริค Nielsen)
Ah. ___
(อา ___)
Ah. ___
(อา ___)

If you want my love you got it.
(อิฟ ยู ว็อนท มาย ลัฝ ยู ก็อท ดิธ)
When you need my love you got it.
(ฮเว็น ยู นีด มาย ลัฝ ยู ก็อท ดิธ)
I won’t hide it.
(ไอ ว็อนท ไฮด อิท)
I won’t throw your love away, oo.
(ไอ ว็อนท ธโร ยุร ลัฝ อะเว , โอโอ)

If you want my love you got it.
(อิฟ ยู ว็อนท มาย ลัฝ ยู ก็อท ดิธ)
When you need my love you got it.
(ฮเว็น ยู นีด มาย ลัฝ ยู ก็อท ดิธ)
I won’t hide it.
(ไอ ว็อนท ไฮด อิท)
I won’t throw your love away, oo.
(ไอ ว็อนท ธโร ยุร ลัฝ อะเว , โอโอ)

Yes, I thought you were a mystery girl,
(เย็ซ , ไอ ธอท ยู เวอ อะ มีซเทอะริ เกิล ,)
A special girl in this crazy old world.
(อะ ซเพฌแอ็ล เกิล อิน ดีซ คเรสิ โอลด เวิลด)
You couldn’t see me when I laid eyes on you.
(ยู คูดซึ่น ซี มี ฮเว็น นาย เลด ไอ ออน ยู)

‘Cause lonely is only a place.
(คอส โลนลิ อีส โอ๊นลี่ อะ พเลซ)
You don’t know what it’s like…
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท อิทซ ไลค)
You can’t fight it.
(ยู แค็นท ไฟท ดิธ)
It’s a hole in my heart, in my heart.
(อิทซ ซา โฮล อิน มาย ฮาท , อิน มาย ฮาท)

If you want my love you got it.
(อิฟ ยู ว็อนท มาย ลัฝ ยู ก็อท ดิธ)
When you need my love you got it.
(ฮเว็น ยู นีด มาย ลัฝ ยู ก็อท ดิธ)
I won’t hide it.
(ไอ ว็อนท ไฮด อิท)
I won’t throw your love away, oo.
(ไอ ว็อนท ธโร ยุร ลัฝ อะเว , โอโอ)

You hold the secrets of love in this world.
(ยู โฮลด เดอะ ซีคเร็ท อ็อฝ ลัฝ อิน ดีซ เวิลด)
I’m hypnotized by your ev’ry word.
(แอม ฮีพโนะไทส ไบ ยุร เอวรี่ เวิด)
A special face, a special voice,
(อะ ซเพฌแอ็ล เฟซ , อะ ซเพฌแอ็ล ฝอยซ ,)
A special smile in my life.
(อะ ซเพฌแอ็ล ซไมล อิน มาย ไลฟ)

‘Cause lonely is only a place.
(คอส โลนลิ อีส โอ๊นลี่ อะ พเลซ)
You don’t know what it’s like…
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท อิทซ ไลค)
You can’t fight it.
(ยู แค็นท ไฟท ดิธ)
It’s a hole in my heart, in my heart.
(อิทซ ซา โฮล อิน มาย ฮาท , อิน มาย ฮาท)

If you want my love you got it.
(อิฟ ยู ว็อนท มาย ลัฝ ยู ก็อท ดิธ)
When you need my love you got it.
(ฮเว็น ยู นีด มาย ลัฝ ยู ก็อท ดิธ)
I won’t hide it.
(ไอ ว็อนท ไฮด อิท)
I won’t throw your love away, ooh.
(ไอ ว็อนท ธโร ยุร ลัฝ อะเว , อู้)

If you want my love you got it.
(อิฟ ยู ว็อนท มาย ลัฝ ยู ก็อท ดิธ)
When you need my love you got it.
(ฮเว็น ยู นีด มาย ลัฝ ยู ก็อท ดิธ)
I won’t hide it.
(ไอ ว็อนท ไฮด อิท)
I won’t throw your love away, ooh.
(ไอ ว็อนท ธโร ยุร ลัฝ อะเว , อู้)

If you want my love you got it.
(อิฟ ยู ว็อนท มาย ลัฝ ยู ก็อท ดิธ)
When you need my love you got it.
(ฮเว็น ยู นีด มาย ลัฝ ยู ก็อท ดิธ)
You won’t hide it.
(ยู ว็อนท ไฮด อิท)
You won’t throw your love away, ooh.
(ยู ว็อนท ธโร ยุร ลัฝ อะเว , อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Want My Love คำอ่านไทย Cheap Trick

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น