เนื้อเพลง Izzy Izzy Ahh คำอ่านไทย Missy Elliott

[Verse One:]
( [ เฝิซ วัน : ])

I pulls up in my strech,I let my homegirls flex my 9-8
(ไอ พุล อัพ อิน มาย สแตก , ไอ เล็ท มาย โฮมเกิล ฟเล็คซ มาย นาย เอ๊ก)
close and closer they follow in my Limo,playin’ cd’s
(คโลส แอ็นด โคลเซอร์ เด ฟอลโล อิน มาย ลิมโม , เพลย์ยิน cds)
of when I used to HeeeHee totally in my ass cheecks
(อ็อฝ ฮเว็น นาย ยูซ ทู HeeeHee โททอลลี่ อิน มาย อาซ cheecks)
they sweat these beets,for any kinda jeeps,you know how
(เด ซเว็ท ฑิส บีท , ฟอ เอนอิ กินดา จีพ , ยู โน เฮา)
I is,so freakin’ hot that I siz,Geewiz,get my clothes taylored
(ไอ อีส , โซ ฟริกคินฮ็อท แดท ไอ siz , Geewiz , เก็ท มาย คโลฑ เทเลอร์)
like I’m Liz,Miz,I’m commin’ for your ass in a min,seconds or hours
(ไลค แอม Liz , Miz , แอม commin ฟอ ยุร อาซ ซิน อะ มีน , เซคอันด ออ เอาร)
Everything I do seem to bloom like flowers,I cruse these beets like I’m
(เอ๊วี่ติง ไอ ดู ซีม ทู บลูม ไลค ฟเลาเออะ , ไอ cruse ฑิส บีท ไลค แอม)
drivin’ Eddie Bauer,some of ya’ll mc’s mad I got the power,I hit you
(ดรายวิน เอดดี Bauer , ซัม อ็อฝ ยอล เมซีสฺ แม็ด ดาย ก็อท เดอะ เพาเออะ , ไอ ฮิท ยู)
with the Pllllll pmm uhh,take that,n*ggaz wanna step well um UHH take
(วิฑ เดอะ Pllllll pmm อา , เทค แดท , เอ็น *ggaz วอนนา ซเท็พ เว็ล อึม อา เทค)
that,what mmm uh uh take that,yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah
(แดท , ว็อท อึม อา อา เทค แดท , เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่ เย่)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Izzy Izzy ahh zizah zizah zizah
(Izzy Izzy อา zizah zizah zizah)
hard b*tches be talkin’ like they all rah rah
(ฮาด บี *tches บี ทอคกิ่น ไลค เด ออล รา รา)
Blizzy Blizzy blahzah blahzah blahzay
(Blizzy Blizzy blahzah blahzah blahzay)
none of y’all fools ain’t got sh*t on me
(นัน อ็อฝ ยอล ฟูล เอน ก็อท ฌะ *ที ออน มี)
[repeat]
([ ริพีท ])

[Verse two:]
([ เฝิซ ทู : ])

M-A to the G double O my man Moe, smooth like Joe
(เอ็ม มา ทู เดอะ จี ดั๊บเบิ้ล โอ มาย แม็น โม , ซมูฑ ไลค โจ)
Timberland where you get the doe
(ทิมเบอแลน ฮแว ยู เก็ท เดอะ โด)
I’ma get my n*ggaz
(แอมอา เก็ท มาย เอ็น *ggaz)
n*ggaz go and get ya hoes
(เอ็น *ggaz โก แอ็นด เก็ท ยา โฮ)
flows to come so natural
(ฟโล ทู คัม โซ แนชแร็ล)
I’ma take a stroll role this high droll
(แอมอา เทค เก ซทโรล โรล ดีซ ไฮ ดโรล)
I’ma take my ass to Pazzaz and Essoh
(แอมอา เทค มาย อาซ ทู Pazzaz แอ็นด Essoh)
slow oh down diggy diggy doh
(ซโล โอ เดาน ดิ๊กกี้ ดิ๊กกี้ โด่ว)

[Chorus:2x]
([ โครัซ : 2x ])

[Bridge:[Missy singin’]]
([ บริจ : [ มีซซิ ซิงอิน ] ])

You never heard beets like this before
(ยู เนฝเวอะ เฮิด บีท ไลค ดีซ บิโฟ)
when me and Timberland walk throught the door
(ฮเว็น มี แอ็นด ทิมเบอแลน วอค ธรูดทฺ เดอะ โด)
our style be tighter then before,
(เอ๊า ซไทล บี ไทท์เดอ เด็น บิโฟ ,)
you like our steelo
(ยู ไลค เอ๊า สตรีโร)
[repeat 2x]
([ ริพีท 2x ])

[Chorus till end]
([ โครัซ ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Izzy Izzy Ahh คำอ่านไทย Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น