เนื้อเพลง I Was Made For Lovin’ You คำอ่านไทย Paulina Rubio

Do, do, do, do, do, do, do, do, do
( ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู)
Do, do, do, do, do, do, do
(ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู)
Do, do, do, do, do, do, do, do, do
(ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู)
Do, do, do, do, do, do, do
(ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู)

Tonight I wanna give it all to you
(ทุไนท ไอ วอนนา กิฝ อิท ดอร์ ทู ยู)
In the darkness
(อิน เดอะ ดาคเน็ซ)
There’s so much I wanna do
(แดร์ โซ มัช ไอ วอนนา ดู)
And tonight I wanna lay it at your feet
(แอ็นด ทุไนท ไอ วอนนา เล อิท แอ็ท ยุร ฟีท)
‘Cause boy, I was made for you
(คอส บอย , ไอ วอส เมด ฟอ ยู)
And boy, you were made for me
(แอ็นด บอย , ยู เวอ เมด ฟอ มี)

I was made for lovin’ you baby
(ไอ วอส เมด ฟอ ลัฝวิน ยู เบบิ)
You were made for lovin’ me
(ยู เวอ เมด ฟอ ลัฝวิน มี)
And I can’t get enough of you baby
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยู เบบิ)
Can you get enough of me
(แค็น ยู เก็ท อินัฟ อ็อฝ มี)

Tonight I wanna see it in your eyes
(ทุไนท ไอ วอนนา ซี อิท อิน ยุร ไอ)
Feel the magic
(ฟีล เดอะ แมจอิค)
There’s something that drives me wild
(แดร์ ซัมติง แดท ดไรฝ มี ไวลด)
And tonight we’re gonna make it all come true
(แอ็นด ทุไนท เวีย กอนนะ เมค อิท ดอร์ คัม ทรู)
‘Cause boy, you were made for me
(คอส บอย , ยู เวอ เมด ฟอ มี)
And boy I was made for you
(แอ็นด บอย ไอ วอส เมด ฟอ ยู)

I was made for lovin’ you baby
(ไอ วอส เมด ฟอ ลัฝวิน ยู เบบิ)
You were made for lovin’ me
(ยู เวอ เมด ฟอ ลัฝวิน มี)
And I can’t get enough of you baby
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยู เบบิ)
Can you get enough of me
(แค็น ยู เก็ท อินัฟ อ็อฝ มี)

I was made for lovin’ you baby
(ไอ วอส เมด ฟอ ลัฝวิน ยู เบบิ)
You were made for lovin’ me
(ยู เวอ เมด ฟอ ลัฝวิน มี)
And I can give it all to you baby
(แอ็นด ดาย แค็น กิฝ อิท ดอร์ ทู ยู เบบิ)
Can you give it all to me
(แค็น ยู กิฝ อิท ดอร์ ทู มี)

Oh, can’t get enough, oh, oh
(โอ , แค็นท เก็ท อินัฟ , โอ , โอ)
I can’t get enough, oh, oh
(ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ , โอ , โอ)
I can’t get enough
(ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)
Yeah, ha
(เย่ , ฮา)

Do, do, do, do, do, do, do, do, do
(ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู)
Do, do, do, do, do, do, do
(ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู)
Do, do, do, do, do, do, do, do, do
(ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู)
Do, do, do, do, do, do, do
(ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู , ดู)

I was made for lovin’ you baby
(ไอ วอส เมด ฟอ ลัฝวิน ยู เบบิ)
You were made for lovin’ me
(ยู เวอ เมด ฟอ ลัฝวิน มี)
And I can’t get enough of you baby
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยู เบบิ)
Can you get enough of me
(แค็น ยู เก็ท อินัฟ อ็อฝ มี)

Oh, I was made, you were made
(โอ , ไอ วอส เมด , ยู เวอ เมด)
I can’t get enough
(ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)
No, I can’t get enough
(โน , ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ)

I was made for lovin’ you baby
(ไอ วอส เมด ฟอ ลัฝวิน ยู เบบิ)
You were made for lovin’ me
(ยู เวอ เมด ฟอ ลัฝวิน มี)
And I can’t get enough of you baby
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท อินัฟ อ็อฝ ยู เบบิ)
Can you get enough of me
(แค็น ยู เก็ท อินัฟ อ็อฝ มี)

I was made for lovin’ you baby
(ไอ วอส เมด ฟอ ลัฝวิน ยู เบบิ)
You were made for lovin’ me
(ยู เวอ เมด ฟอ ลัฝวิน มี)
And I can give it all to you baby
(แอ็นด ดาย แค็น กิฝ อิท ดอร์ ทู ยู เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Was Made For Lovin’ You คำอ่านไทย Paulina Rubio

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น