เนื้อเพลง Run It! (Remix) คำอ่านไทย Chris Brown feat Bow Wow, Jermaine Dupri

Run … Run
( รัน รัน)
Run Run Run
(รัน รัน รัน)

[Jermaine Dupri]
([ เจอเมนดุพพรี])
Clap your hands [RUN]
(คแล็พ ยุร แฮ็นด [ รัน ])
Yall know what this is
(ยอล โน ว็อท ดีซ ซิส)
SO SO DEF
(โซ โซ เดฟ)

[Bow Wow]
([ เบา เวา ])
[Rap]
([ แร็พ ])
Now lil mama just break it down
(เนา ลิล มามะ จัซท บเรค อิท เดาน)
For the boy Bow Wow & that boy Chris Brown
(ฟอ เดอะ บอย เบา เวา & แดท บอย คริส บเราน)
All I wanna do is see you take it to the ground, bring it up slow
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส ซี ยู เทค อิท ทู เดอะ กเรานด , บริง อิท อัพ ซโล)
Twurk that thang like them girls in the videos
(ทเวิค แดท เตง ไลค เฑ็ม เกิล ซิน เดอะ ฝีดอิโอ)
And I`m leavin here with somethin
(แอ็นด I`m เลวิน เฮียร วิฑ ซัมติน)
I come wit dat good game baby girl I aint frontin
(ไอ คัม วิท แดซ เกิด เกม เบบิ เกิล ไอ เอน ฟ้อนดิน)
I got that Bentley GT parked outside
(ไอ ก็อท แดท เบนลี่ GT พาค เอาทไซด)
So scream at a n*gga when your ready to ride
(โซ ซครีม แอ็ท ดา เอ็น *gga ฮเว็น ยุร เรดอิ ทู ไรด)
Come on
(คัมมอน)

[Chris Brown]
([ คริส บเราน ])
Let me talk to you
(เล็ท มี ทอค ทู ยู)
Tell you how it is
(เท็ล ยู เฮา อิท อีส)
I was thinkin when I saw that body gotta get shawty
(ไอ วอส ติ้งกิน ฮเว็น นาย ซอ แดท บอดอิ กอททะ เก็ท ชาวดี้)
Tell her what the young boy gon do
(เท็ล เฮอ ว็อท เดอะ ยัง บอย ก็อน ดู)
Damn them chicks wit chu gotta be your kin
(แด็ม เฑ็ม ชิค วิท ชู กอททะ บี ยุร คิน)
Babe pretty thick wit the kick that’s sick that need to be hit
(เบบ พรีททิ ธิค วิท เดอะ คิด แด๊ท ซิค แดท นีด ทู บี ฮิท)
So tell me what ya’ll gon do
(โซ เท็ล มี ว็อท ยอล ก็อน ดู)

[Hook]
([ ฮุค ])
I got friends, and you got friends
(ไอ ก็อท ฟเร็นด , แอ็นด ยู ก็อท ฟเร็นด)
They hop out, and you hop in
(เด ฮ็อพ เอ้า , แอ็นด ยู ฮ็อพ อิน)
I look fly, and they jockin
(ไอ ลุค ฟไล , แอ็นด เด จอคกิน)
The way you drop, drop makes me wanna pop [2x]
(เดอะ เว ยู ดร็อพ , ดร็อพ เมค มี วอนนา พ็อพ [ 2x ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Is ya man [hey]
(อีส ยา แม็น [ เฮ ])
on the flo? [oh]
(ออน เดอะ โฟล [ โอ ])
If he ain’t…
(อิฟ ฮี เอน)
Let me know [let me know]
(เล็ท มี โน [ เล็ท มี โน ])
Let me see if you can run it, run it
(เล็ท มี ซี อิฟ ยู แค็น รัน หนิด , รัน หนิด)
girl indeed I can run it, run it [2x]
(เกิล อินดีด ดาย แค็น รัน หนิด , รัน หนิด [ 2x ])

[Chris come on man … ]
([ คริส คัมมอน แม็น ])
[Chris Brown]
([ คริส บเราน ])
You’ll see
(โยว ซี)
Girl I can set you off
(เกิล ไอ แค็น เซ็ท ยู ออฟฟ)
Don’t believe my age is gonna slow us down
(ด้อนท์ บิลีฝ มาย เอจ อีส กอนนะ ซโล อัซ เดาน)
I can definitly show you things
(ไอ แค็น ดีฟินนิรี โฌ ยู ธิง)
that’s gon have you sayin I can’t be 16 [ohhh]
(แด๊ท ก็อน แฮ็ฝ ยู เซย์อิน นาย แค็นท บี 16 [ โอ้ ])
Once I get in you won’t wanna go
(วันซ ไอ เก็ท อิน ยู ว็อนท วอนนา โก)
[and I…]
([ แอ็นด ดาย ])
I’ll have yo girls wishin they were you
(แอล แฮ็ฝ โย เกิล วิซชิน เด เวอ ยู)
[and I…]
([ แอ็นด ดาย ])
I know your heard about me, but guess what’s goin down if we leave
(ไอ โน ยุร เฮิด อะเบาท มี , บัท เก็ซ ว็อท โกอิน เดาน อิฟ วี ลีฝ)

[Hook]
([ ฮุค ])
I got friends, and you got friends [word]
(ไอ ก็อท ฟเร็นด , แอ็นด ยู ก็อท ฟเร็นด [ เวิด ])
They hop out, and you hop in [word]
(เด ฮ็อพ เอ้า , แอ็นด ยู ฮ็อพ อิน [ เวิด ])
I look fly, and they jockin [worrrd?]
(ไอ ลุค ฟไล , แอ็นด เด จอคกิน [ worrrd ])
The way you drop, drop makes me wanna pop [2x]
(เดอะ เว ยู ดร็อพ , ดร็อพ เมค มี วอนนา พ็อพ [ 2x ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Is ya man on the flo?
(อีส ยา แม็น ออน เดอะ โฟล)
If he ain’t…
(อิฟ ฮี เอน)
Let me know
(เล็ท มี โน)
Let me see if you can run it, run it
(เล็ท มี ซี อิฟ ยู แค็น รัน หนิด , รัน หนิด)
girl indeed I can run it, run it [2x]
(เกิล อินดีด ดาย แค็น รัน หนิด , รัน หนิด [ 2x ])

[Lets take it to the bridge … ]
([ เล็ท เทค อิท ทู เดอะ บริจ ])

[Bridge]
([ บริจ ])
Girl you feel right
(เกิล ยู ฟีล ไรท)
[Feel right]
([ ฟีล ไรท ])
Make me feel like…
(เมค มี ฟีล ไลค)
[feel like…]
([ ฟีล ไลค ])
I wanna do a little somethin
(ไอ วอนนา ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน)
[do a little somethin]
([ ดู อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน ])
Ain’t no thing let you do it fo sho
(เอน โน ธิง เล็ท ยู ดู อิท โฟ โช)
Girl the way that your wearin them jeans is turnin me on
(เกิล เดอะ เว แดท ยุร เวียริน เฑ็ม จีน ซิส เทินนิน มี ออน)
I’m the hottest thing thats in these streets so baby won’t you rock me…
(แอม เดอะ ฮอทเดว ธิง แด๊ท ซิน ฑิส ซทรีท โซ เบบิ ว็อนท ยู ร็อค มี)

[Bow Wow holla at em …]
([ เบา เวา ฮอลละ แอ็ท เอ็ม ])
[Bow Wow]
([ เบา เวา ])
Now if ya man aint on the flo then i`ma step in
(เนา อิฟ ยา แม็น เอน ออน เดอะ โฟล เด็น i`ma ซเท็พ อิน)
Replace him
(ริพเลซ ฮิม)
Tell yo friends
(เท็ล โย ฟเร็นด)
After party at my spot
(อาฟเทอะ พาทิ แอ็ท มาย สพอท)
Shawty gotta come back cuz she so hot
(ชาวดี้ กอททะ คัม แบ็ค คัซ ชี โซ ฮ็อท)
Now we lookin for them grown girls that aint scared to get to it
(เนา วี ลุคกิน ฟอ เฑ็ม กโรน เกิล แดท เอน ซคา ทู เก็ท ทู อิท)
Know what to do when we drop that music [right]
(โน ว็อท ทู ดู ฮเว็น วี ดร็อพ แดท มยูสิค [ ไรท ])
Lil mini skirts cuz she lookin good
(ลิล มีนิ ซเคิท คัซ ชี ลุคกิน เกิด)
Got different color weaves mayne she so hood
(ก็อท ดีฟเฟอะเร็นท คัลเออะ วีฝ เมน ชี โซ ฮุด)
I like em thick in the waist [uhh]
(ไอ ไลค เอ็ม ธิค อิน เดอะ เวซท [ อา ])
Ten in the face
(เท็น อิน เดอะ เฟซ)
The girls come to us so we dont chase
(เดอะ เกิล คัม ทู อัซ โซ วี ด้อนท์ เชซ)
She move her booty like a lowrider…. up… down
(ชี มูฝ เฮอ บูทิ ไลค เก lowrider อัพ เดาน)
Man she likes the way that I puts it down
(แม็น ชี ไลค เดอะ เว แดท ไอ พัท ซิท เดาน)
And aint nothin to a G i do this on the daily
(แอ็นด เอน นอทติน ทู อะ จี ไอ ดู ดีซ ออน เดอะ เดลิ)
You dont believe me you can ask JD [yea man you can ask me]
(ยู ด้อนท์ บิลีฝ มี ยู แค็น อาซค JD [ เย แม็น ยู แค็น อาซค มี ])
And it aint no second guessin mayne
(แอ็นด ดิท เอน โน เซคอันด เกสซิน เมน)
Matter fact babygirl I got one question now
(แมทเทอะ แฟ็คท เบบี้เกิล ไอ ก็อท วัน คเวซชัน เนา)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

[Right about now I need everyone to get to the dance floor]
([ ไรท อะเบาท เนา ไอ นีด เอ๊วี่วัน ทู เก็ท ทู เดอะ ดานซ ฟโล ])

[Music til’ fade out…]
([ มยูสิค ทิล เฝด เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Run It! (Remix) คำอ่านไทย Chris Brown feat Bow Wow, Jermaine Dupri

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น