เนื้อเพลง Dear God คำอ่านไทย Elton John feat Gary Osborne

Dear God, are you there
( เดีย ก็อด , อาร์ ยู แดร์)
Can you hear me, do you care
(แค็น ยู เฮีย มี , ดู ยู แค)
Dear God, here are we
(เดีย ก็อด , เฮียร อาร์ วี)
Less than perfect, far from free
(เลซ แฑ็น เพ๊อร์เฟ็คท , ฟา ฟร็อม ฟรี)

Oh we take what we get and we don’t take no more
(โอ วี เทค ว็อท วี เก็ท แอ็นด วี ด้อนท์ เทค โน โม)
But we sometimes forget what it was you created us for
(บัท วี ซัมไทม์ เฟาะเกท ว็อท ดิธ วอส ยู คริเอท อัซ ฟอ)

Dear God, now’s the time
(เดีย ก็อด , เนา เดอะ ไทม)
If you’re listening, show some sign
(อิฟ ยัวร์ ลิเซินนิง , โฌ ซัม ไซน)
Dear God, hear me plead
(เดีย ก็อด , เฮีย มี พลีด)
Don’t desert us in our need
(ด้อนท์ เดสเอิท อัซ ซิน เอ๊า นีด)

Dear God, lend a hand
(เดีย ก็อด , เล็นด อะ แฮ็นด)
Is this really what you planned?
(อีส ดีซ ริแอ็ลลิ ว็อท ยู แพลน)
Dear God, in you we trust
(เดีย ก็อด , อิน ยู วี ทรัซท)
Though we’ve failed you, don’t fail us
(โธ หวีบ เฟล ยู , ด้อนท์ เฟล อัซ)

Oh we take what we get but we can’t take much more
(โอ วี เทค ว็อท วี เก็ท บัท วี แค็นท เทค มัช โม)
Do you sometimes forget what it was you created us for, dear God
(ดู ยู ซัมไทม์ เฟาะเกท ว็อท ดิธ วอส ยู คริเอท อัซ ฟอ , เดีย ก็อด)

I hope and pray you’ll lead us to a brighter day
(ไอ โฮพ แอ็นด พเร โยว เล็ด อัซ ทู อะ ไบท์เดอ เด)
Out of the darkness and light up our way, dear God
(เอ้า อ็อฝ เดอะ ดาคเน็ซ แซน ไลท อัพ เอ๊า เว , เดีย ก็อด)
I hope and pray you’ll lead us to a better way
(ไอ โฮพ แอ็นด พเร โยว เล็ด อัซ ทู อะ เบทเทอะ เว)
Love is the answer so light up our way, dear God
(ลัฝ อีส ดิ อานเซอะ โซ ไลท อัพ เอ๊า เว , เดีย ก็อด)
Light up our way dear God, dear God
(ไลท อัพ เอ๊า เว เดีย ก็อด , เดีย ก็อด)
Love is the answer so light up our way, dear God
(ลัฝ อีส ดิ อานเซอะ โซ ไลท อัพ เอ๊า เว , เดีย ก็อด)
#################################################
(#################################################)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dear God คำอ่านไทย Elton John feat Gary Osborne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น