เนื้อเพลง Cling And Clatter คำอ่านไทย Lifehouse

Too Many Voices It Won’t Take Long
( ทู เมนอิ ฝอยซ ซิท ว็อนท เทค ล็อง)
Which One’s Right And Which One’s Wrong
(ฮวิช วัน ไรท แอ็นด ฮวิช วัน ร็อง)
And Yours Is Most Likely To Be Misunderstood
(แอ็นด ยุร ซิส โมซท ไลคลิ ทู บี มิซันเดิซทูด)

Screaming In Tongues
(ซครีมอิง อิน ทัง)
At The Top Of My Lungs
(แอ็ท เดอะ ท็อพ อ็อฝ มาย ลัง)
’til I Find You ’til You Found Me
(ทิล ไอ ไฟนด ยู ทิล ยู เฟานด มี)
And Somehow I Always Knew That You Would
(แอ็นด ซัมฮาว ไอ ออลเว นยู แดท ยู เวิด)

And I Am Contemplating Matters
(แอ็นด ดาย แอ็ม คอนเอมพลีดิง แมทเทอะ)
All This Cling And Clatter
(ออล ดีซ คลิง แอ็นด คแลทเทอะ)
In My Head And What You Said
(อิน มาย เฮ็ด แอ็นด ว็อท ยู เซ็ด)
Is Ringing Ringing Faster
(อีส รีงอิง รีงอิง ฟาสเทอะ)

And It’s All Good If You Would
(แอ็นด อิทซ ซอร์ เกิด อิฟ ยู เวิด)
Stop The World From Making Sense
(ซท็อพ เดอะ เวิลด ฟร็อม เมคอิง เซ็นซ)
And If I Could Just Realize
(แอ็นด อิฟ ฟาย เคิด จัซท รีแอะไลส)

It Doesn’t Really Matter
(อิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ)
Doesn’t Really Matter
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ)
Doesn’t Really Matter
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ)

If I Could Touch
(อิฟ ฟาย เคิด ทั๊ช)
The Sound Of Silence Now
(เดอะ เซานด อ็อฝ ไซเล็นซ เนา)
You Know I Would If I Knew How
(ยู โน ไอ เวิด อิฟ ฟาย นยู เฮา)
To Make These Intentions Come Around
(ทู เมค ฑิส อินเทนฌัน คัม อะเรานด)

I’m Hearing Without Listening
(แอม เฮียริง วิเฑาท ลิเซินนิง)
And Believing Every Word
(แอ็นด บีลีฝวิงเอฝริ เวิด)
That You’re Not Saying
(แดท ยัวร์ น็อท เซอิง)
Speaking Without A Sound
(ซพีคอิง วิเฑาท ดา เซานด)

And I Am Contemplating Matters
(แอ็นด ดาย แอ็ม คอนเอมพลีดิง แมทเทอะ)
All This Cling And Clatter
(ออล ดีซ คลิง แอ็นด คแลทเทอะ)
In My Head And What You Said
(อิน มาย เฮ็ด แอ็นด ว็อท ยู เซ็ด)
Is Ringing Ringing Faster
(อีส รีงอิง รีงอิง ฟาสเทอะ)

And It’s All Good If You Would
(แอ็นด อิทซ ซอร์ เกิด อิฟ ยู เวิด)
Stop The World From Making Sense
(ซท็อพ เดอะ เวิลด ฟร็อม เมคอิง เซ็นซ)
And If I Could Just Realize
(แอ็นด อิฟ ฟาย เคิด จัซท รีแอะไลส)

It Doesn’t Really Matter
(อิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ)
Doesn’t Really Matter
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ)
Doesn’t Really Matter
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ)

Trapped Inside Of These Four Walls
(แทร๊พ อีนไซด อ็อฝ ฑิส โฟ วอล)
Walking Brainless Muppet Dolls
(วอคกิง บเรนเล็ซ Muppet ด็อล)
Mushroom Face Beneath The Tangles
(มัฌรูม เฟซ บินีธ เดอะ แทงเกิล)
Bleeding Silhouette Inside
(บรีดดิ้ง ซิลุเอท อีนไซด)
Dancing Like An Angel Would
(แด็นซิง ไลค แอน เอนเจล เวิด)

And It’s All Good If You Would
(แอ็นด อิทซ ซอร์ เกิด อิฟ ยู เวิด)
Stop The World From Making Sense
(ซท็อพ เดอะ เวิลด ฟร็อม เมคอิง เซ็นซ)
And If I Could Just Realize
(แอ็นด อิฟ ฟาย เคิด จัซท รีแอะไลส)

It Doesn’t Really Matter
(อิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ)
Doesn’t Really Matter
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ)
Doesn’t Really Matter
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ)

And It’s All Good If You Would
(แอ็นด อิทซ ซอร์ เกิด อิฟ ยู เวิด)
Stop The World From Making Sense
(ซท็อพ เดอะ เวิลด ฟร็อม เมคอิง เซ็นซ)
And If I Could Just Realize
(แอ็นด อิฟ ฟาย เคิด จัซท รีแอะไลส)

It Doesn’t Really Matter
(อิท ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ)
Doesn’t Really Matter
(ดัสอินท ริแอ็ลลิ แมทเทอะ)
All This Cling And Clatter
(ออล ดีซ คลิง แอ็นด คแลทเทอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cling And Clatter คำอ่านไทย Lifehouse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น