เนื้อเพลง Eternally คำอ่านไทย Hikaru Utada

Before my eyes, you give off a little shine
( บิโฟ มาย ไอ , ยู กิฝ ออฟฟ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไฌน)
I can’t see anything else around me
(ไอ แค็นท ซี เอนอิธิง เอ็ลซ อะเรานด มี)
Where are we?
(ฮแว อาร์ วี)

Please, don’t disappear yet into the background
(พลีส , ด้อนท์ ดิแซ็พเพีย เย็ท อีนทุ เดอะ แบ็คกราว)
that’s started to bustle with noise
(แด๊ท ซทาท ทู บัซโซว วิฑ นอยส)
I can’t hear anything anymore
(ไอ แค็นท เฮีย เอนอิธิง แอนนี่มอ)
But I can feel you breathe
(บัท ไอ แค็น ฟีล ยู บรีฑ)

It’s not like me, but just a little,
(อิทซ น็อท ไลค มี , บัท จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ,)
I’m hoping for a suprisingly whimsical development
(แอม โฮพปิง ฟอ รา suprisingly ฮวีมสิแค็ล ดิเฝลอัพเม็นท)

I wanna be here eternally
(ไอ วอนนา บี เฮียร อิเทอแน็ลลิ)
I want to stay like this, gazing at each other
(ไอ ว็อนท ทู ซเท ไลค ดีซ , เกซซิง แอ็ท อีช อัฑเออะ)
I can feel you close to me
(ไอ แค็น ฟีล ยู คโลส ทู มี)
I can’t stay by your side forever
(ไอ แค็นท ซเท ไบ ยุร ไซด เฟาะเรฝเออะ)
This moment alone will forever be, eternally
(ดีซ โมเม็นท อะโลน วิล เฟาะเรฝเออะ บี , อิเทอแน็ลลิ)

This little break before I leave for battle…
(ดีซ ลิ๊ทเทิ่ล บเรค บิโฟ ไอ ลีฝ ฟอ แบ๊ทเทิ้ล)
I want to spend it with you
(ไอ ว็อนท ทู ซเพ็นด ดิท วิฑ ยู)
Our promise was for the next time we’d see each other
(เอ๊า พรอมอิซ วอส ฟอ เดอะ เน็คซท ไทม เว็ด ซี อีช อัฑเออะ)
Can you hear me breathe?
(แค็น ยู เฮีย มี บรีฑ)

Everyone has times when they’re moved
(เอ๊วี่วัน แฮ็ส ไทม ฮเว็น เดรว มูฝ)
by developments which aren’t suprising
(ไบ ดิเฝลอัพเม็นท ฮวิช อเร้น suprisings)

I wanna be here eternally
(ไอ วอนนา บี เฮียร อิเทอแน็ลลิ)
Somewhere where no one can find us
(ซัมแวร์ ฮแว โน วัน แค็น ไฟนด อัซ)
I can see you’re all I need
(ไอ แค็น ซี ยัวร์ ออล ไอ นีด)
I don’t need rescuing until tomorrow
(ไอ ด้อนท์ นีด rescuings อันทีล ทุมอโร)
Even this moment is surely just a fantasy
(อีเฝ็น ดีซ โมเม็นท อีส ฌูรลิ จัซท ดา แฟนทะซิ)

I can feel you close to me
(ไอ แค็น ฟีล ยู คโลส ทู มี)
Even if we can’t go back to that place again
(อีเฝ็น อิฟ วี แค็นท โก แบ็ค ทู แดท พเลซ อะเกน)
These feelings I have now; they alone will forever be eternal
(ฑิส ฟีลอิง ซาย แฮ็ฝ เนา ; เด อะโลน วิล เฟาะเรฝเออะ บี อิเทอแน็ล)

I wanna be here eternally
(ไอ วอนนา บี เฮียร อิเทอแน็ลลิ)
I can see you are all I need
(ไอ แค็น ซี ยู อาร์ ออล ไอ นีด)
This moment alone will be, eternally
(ดีซ โมเม็นท อะโลน วิล บี , อิเทอแน็ลลิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eternally คำอ่านไทย Hikaru Utada

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น