เนื้อเพลง God’s Gonna Cut You Down คำอ่านไทย Johnny Cash

You can run for a long time,
( ยู แค็น รัน ฟอ รา ล็อง ไทม ,)
Run on for a long time.
(รัน ออน ฟอ รา ล็อง ไทม)
Run on for a long time:
(รัน ออน ฟอ รา ล็อง ไทม :)
Sooner or later gotta cut you down.
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ กอททะ คัท ยู เดาน)
Sooner or later gotta cut you down.
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ กอททะ คัท ยู เดาน)

Go tell that long tongued liar,
(โก เท็ล แดท ล็อง ทัง ไลเออะ ,)
Go an’ tell that midnight rider.
(โก แอน เท็ล แดท มิดไนท์ ไรดเออะ)
Tell the rambler, the gambler, the back-biter.
(เท็ล เดอะ แรมบเลอะ , เดอะ แกมบเลอะ , เดอะ แบ็ค biter)
Tell ’em that God’s gonna cut ’em down.
(เท็ล เอ็ม แดท ก็อด กอนนะ คัท เอ็ม เดาน)
Tell ’em that God’s gonna cut ’em down.
(เท็ล เอ็ม แดท ก็อด กอนนะ คัท เอ็ม เดาน)

Well, my goodness gracious, let me tell you the news.
(เว็ล , มาย กูดเน็ซ กเรฌัซ , เล็ท มี เท็ล ยู เดอะ นยู)
My head’s been wet with the midnight dew.
(มาย เฮ็ด บีน เว็ท วิฑ เดอะ มิดไนท์ ดยู)
I been down on bended knee,
(ไอ บีน เดาน ออน เบ็นด นี ,)
Talkin’ to the man from Galillee.
(ทอคกิ่น ทู เดอะ แม็น ฟร็อม Galillee)

He spoke to me with a voice so sweet,
(ฮี ซโพค ทู มี วิฑ อะ ฝอยซ โซ สวี้ท ,)
I thought I heard the shuffle of angel’s feet.
(ไอ ธอท ไอ เฮิด เดอะ ชั๊ฟเฟิ่ล อ็อฝ เอนเจล ฟีท)
He called my name an’ my heart stood still,
(ฮี คอล มาย เนม แอน มาย ฮาท ซทูด ซทิล ,)
When he said: ” John, go do my will. ”
(ฮเว็น ฮี เซ็ด : ” จอน , โก ดู มาย วิล “)

Go tell that long tongued liar,
(โก เท็ล แดท ล็อง ทัง ไลเออะ ,)
Go an’ tell that midnight rider.
(โก แอน เท็ล แดท มิดไนท์ ไรดเออะ)
Tell the rambler, the gambler, the back-biter.
(เท็ล เดอะ แรมบเลอะ , เดอะ แกมบเลอะ , เดอะ แบ็ค biter)
Tell ’em that God’s gonna cut ’em down.
(เท็ล เอ็ม แดท ก็อด กอนนะ คัท เอ็ม เดาน)
Tell ’em that God’s gonna cut ’em down.
(เท็ล เอ็ม แดท ก็อด กอนนะ คัท เอ็ม เดาน)

You can run for a long time,
(ยู แค็น รัน ฟอ รา ล็อง ไทม ,)
Run on for a long time.
(รัน ออน ฟอ รา ล็อง ไทม)
Run on for a long time:
(รัน ออน ฟอ รา ล็อง ไทม :)
Sooner or later gotta cut you down.
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ กอททะ คัท ยู เดาน)
Sooner or later gotta cut you down.
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ กอททะ คัท ยู เดาน)

Well you may throw your rock, hide your hand,
(เว็ล ยู เม ธโร ยุร ร็อค , ไฮด ยุร แฮ็นด ,)
Workin’ in the dark against your fellow man.
(เวิคกิน อิน เดอะ ดาค อะเกนซท ยุร เฟลโล แม็น)
But as sure as God made black an’ white,
(บัท แอ็ส ฌุร แอ็ส ก็อด เมด บแล็ค แอน ฮไวท ,)
What’s done in the dark will be brought to the light.
(ว็อท ดัน อิน เดอะ ดาค วิล บี บรอท ทู เดอะ ไลท)

You can run for a long time,
(ยู แค็น รัน ฟอ รา ล็อง ไทม ,)
Run on for a long time.
(รัน ออน ฟอ รา ล็อง ไทม)
Run on for a long time:
(รัน ออน ฟอ รา ล็อง ไทม :)
Sooner or later gotta cut you down.
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ กอททะ คัท ยู เดาน)
Sooner or later gotta cut you down.
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ กอททะ คัท ยู เดาน)

Go tell that long tongued liar,
(โก เท็ล แดท ล็อง ทัง ไลเออะ ,)
Go an’ tell that midnight rider.
(โก แอน เท็ล แดท มิดไนท์ ไรดเออะ)
Tell the rambler, the gambler, the back-biter.
(เท็ล เดอะ แรมบเลอะ , เดอะ แกมบเลอะ , เดอะ แบ็ค biter)
Tell ’em that God’s gonna cut you down.
(เท็ล เอ็ม แดท ก็อด กอนนะ คัท ยู เดาน)
Tell ’em that God’s gonna cut you down.
(เท็ล เอ็ม แดท ก็อด กอนนะ คัท ยู เดาน)
Tell ’em that God’s gonna cut you down.
(เท็ล เอ็ม แดท ก็อด กอนนะ คัท ยู เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง God’s Gonna Cut You Down คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น