เนื้อเพลง The 12 Days of Christmas คำอ่านไทย CKY

on the first day of christmas my true love gave to me,
( ออน เดอะ เฟิซท เด อ็อฝ ครีซมัซ มาย ทรู ลัฝ เกฝ ทู มี ,)
a god damn son of a b*tch!!!
(อะ ก็อด แด็ม ซัน อ็อฝ อะ บี *tch ! ! !)
on the second day of christmas my true love gave to me,
(ออน เดอะ เซคอันด เด อ็อฝ ครีซมัซ มาย ทรู ลัฝ เกฝ ทู มี ,)
two bloody nuts,
(ทู บลัดอิ นัท ,)
and a god damn son of a b*tch!!!
(แอ็นด อะ ก็อด แด็ม ซัน อ็อฝ อะ บี *tch ! ! !)
on the third day of christmas my true love gave to me,
(ออน เดอะ เธิด เด อ็อฝ ครีซมัซ มาย ทรู ลัฝ เกฝ ทู มี ,)
three severed heads,
(ธรี เซฝเออะ เฮ็ด ,)
two bloody nuts,
(ทู บลัดอิ นัท ,)
and a god damn son of a b*tch!!!
(แอ็นด อะ ก็อด แด็ม ซัน อ็อฝ อะ บี *tch ! ! !)
on the fourth day of christmas my true love gave to me,
(ออน เดอะ โฟธ เด อ็อฝ ครีซมัซ มาย ทรู ลัฝ เกฝ ทู มี ,)
four rotting children,
(โฟ หรอดดิง ชีลดเร็น ,)
three severed heads,
(ธรี เซฝเออะ เฮ็ด ,)
two bloody nuts,
(ทู บลัดอิ นัท ,)
and a god damn son of a b*tch!!!
(แอ็นด อะ ก็อด แด็ม ซัน อ็อฝ อะ บี *tch ! ! !)
on the fith day of christmas my true love gave to me,
(ออน เดอะ fith เด อ็อฝ ครีซมัซ มาย ทรู ลัฝ เกฝ ทู มี ,)
five gotta schmeets!,
(ไฟฝ กอททะ schmeets ! ,)
four rotting children,
(โฟ หรอดดิง ชีลดเร็น ,)
three severed heads,
(ธรี เซฝเออะ เฮ็ด ,)
two bloody nuts,
(ทู บลัดอิ นัท ,)
and a god damn son of a b*tch!!!
(แอ็นด อะ ก็อด แด็ม ซัน อ็อฝ อะ บี *tch ! ! !)
on the sixth day of christmas my true love gave to me,
(ออน เดอะ ซิคซธ เด อ็อฝ ครีซมัซ มาย ทรู ลัฝ เกฝ ทู มี ,)
six uclamings,
(ซิคซ uclamings ,)
five gotta schmeets!,
(ไฟฝ กอททะ schmeets ! ,)
four rotting children,
(โฟ หรอดดิง ชีลดเร็น ,)
three severed heads,
(ธรี เซฝเออะ เฮ็ด ,)
two bloody nuts,
(ทู บลัดอิ นัท ,)
and a god damn son of a b*tch!!!
(แอ็นด อะ ก็อด แด็ม ซัน อ็อฝ อะ บี *tch ! ! !)
on the seventh day of christmas my true love gave to me,
(ออน เดอะ เซฝเอ็นธ เด อ็อฝ ครีซมัซ มาย ทรู ลัฝ เกฝ ทู มี ,)
seven chicken gizzards,
(เซฝเอ็น ชีคเค็น กีสเสิด ,)
six uclamings,
(ซิคซ uclamings ,)
five gotta schmeets!,
(ไฟฝ กอททะ schmeets ! ,)
four rotting children,
(โฟ หรอดดิง ชีลดเร็น ,)
three severed heads,
(ธรี เซฝเออะ เฮ็ด ,)
two bloody nuts,
(ทู บลัดอิ นัท ,)
and a god damn son of a b*tch!!!
(แอ็นด อะ ก็อด แด็ม ซัน อ็อฝ อะ บี *tch ! ! !)
on the eighth day of christmas my true love gave to me,
(ออน ดิ เอธ เด อ็อฝ ครีซมัซ มาย ทรู ลัฝ เกฝ ทู มี ,)
eight doo-doo-doo-doo,
(เอท ดู ดู ดู ดู ,)
seven chicken gizzards,
(เซฝเอ็น ชีคเค็น กีสเสิด ,)
six uclamings,
(ซิคซ uclamings ,)
five gotta schmeets!,
(ไฟฝ กอททะ schmeets ! ,)
four rotting children,
(โฟ หรอดดิง ชีลดเร็น ,)
three severed heads,
(ธรี เซฝเออะ เฮ็ด ,)
two bloody nuts,
(ทู บลัดอิ นัท ,)
and a god damn son of a b*tch!!!
(แอ็นด อะ ก็อด แด็ม ซัน อ็อฝ อะ บี *tch ! ! !)
on the ninth day of christmas my true love gave to me,
(ออน เดอะ ไนนธ เด อ็อฝ ครีซมัซ มาย ทรู ลัฝ เกฝ ทู มี ,)
nine, and
(ไนน , แอ็นด)
eight doo-doo-doo-doo,
(เอท ดู ดู ดู ดู ,)
seven chicken gizzards,
(เซฝเอ็น ชีคเค็น กีสเสิด ,)
six uclamings,
(ซิคซ uclamings ,)
five gotta schmeets!,
(ไฟฝ กอททะ schmeets ! ,)
four rotting children,
(โฟ หรอดดิง ชีลดเร็น ,)
three severed heads,
(ธรี เซฝเออะ เฮ็ด ,)
two bloody nuts,
(ทู บลัดอิ นัท ,)
and a god damn son of a b*tch!!!
(แอ็นด อะ ก็อด แด็ม ซัน อ็อฝ อะ บี *tch ! ! !)
on the tenth day of christmas my true love gave to me,
(ออน เดอะ เท็นธ เด อ็อฝ ครีซมัซ มาย ทรู ลัฝ เกฝ ทู มี ,)
ten debbie gizzards,
(เท็น เด๊บบี้ กีสเสิด ,)
nine, and
(ไนน , แอ็นด)
eight doo-doo-doo-doo,
(เอท ดู ดู ดู ดู ,)
seven chicken gizzards,
(เซฝเอ็น ชีคเค็น กีสเสิด ,)
six uclamings,
(ซิคซ uclamings ,)
five gotta schmeets!,
(ไฟฝ กอททะ schmeets ! ,)
four rotting children,
(โฟ หรอดดิง ชีลดเร็น ,)
three severed heads,
(ธรี เซฝเออะ เฮ็ด ,)
two bloody nuts,
(ทู บลัดอิ นัท ,)
and a god damn son of a b*tch!!!
(แอ็นด อะ ก็อด แด็ม ซัน อ็อฝ อะ บี *tch ! ! !)
on the eleventeenth day of christmas my true love gave to me,
(ออน ดิ eleventeenth เด อ็อฝ ครีซมัซ มาย ทรู ลัฝ เกฝ ทู มี ,)
eleventeen s.t.l.d.’s,
(eleventeen เอส ที แอล ดี เอส ,)
ten debbie gizzards,
(เท็น เด๊บบี้ กีสเสิด ,)
nine, and
(ไนน , แอ็นด)
eight doo-doo-doo-doo,
(เอท ดู ดู ดู ดู ,)
seven chicken gizzards,
(เซฝเอ็น ชีคเค็น กีสเสิด ,)
six uclamings,
(ซิคซ uclamings ,)
five gotta schmeets!,
(ไฟฝ กอททะ schmeets ! ,)
four rotting children,
(โฟ หรอดดิง ชีลดเร็น ,)
three severed heads,
(ธรี เซฝเออะ เฮ็ด ,)
two bloody nuts,
(ทู บลัดอิ นัท ,)
and a god damn son of a b*tch!!!
(แอ็นด อะ ก็อด แด็ม ซัน อ็อฝ อะ บี *tch ! ! !)
on the twelth day of christmas my true love gave to me,
(ออน เดอะ twelth เด อ็อฝ ครีซมัซ มาย ทรู ลัฝ เกฝ ทู มี ,)
twelve tuna-twat,
(ทเว็ลฝ ทูน่า twat ,)
eleventeen s.t.l.d.’s,
(eleventeen เอส ที แอล ดี เอส ,)
ten debbie gizzards,
(เท็น เด๊บบี้ กีสเสิด ,)
nine, and
(ไนน , แอ็นด)
eight doo-doo-doo-doo,
(เอท ดู ดู ดู ดู ,)
seven chicken gizzards,
(เซฝเอ็น ชีคเค็น กีสเสิด ,)
six uclamings,
(ซิคซ uclamings ,)
five gotta schmeets!,
(ไฟฝ กอททะ schmeets ! ,)
four rotting children,
(โฟ หรอดดิง ชีลดเร็น ,)
three severed heads,
(ธรี เซฝเออะ เฮ็ด ,)
two bloody nuts,
(ทู บลัดอิ นัท ,)
and a god damn son of a biiiiiitch!!!!!!!
(แอ็นด อะ ก็อด แด็ม ซัน อ็อฝ อะ biiiiiitch ! ! ! ! ! ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The 12 Days of Christmas คำอ่านไทย CKY

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น