เนื้อเพลง Growing on Me คำอ่านไทย The Darkness

I can’t get rid of you
( ไอ แค็นท เก็ท ริด อ็อฝ ยู)
I don’t know what to do
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู)
I don’t even know who is growing on who
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น โน ฮู อีส กโรอิง ออน ฮู)
‘Cause everywhere I go you’re there
(คอส เอวี่แวร์ ไอ โก ยัวร์ แดร์)
Can’t get you out of my hair
(แค็นท เก็ท ยู เอ้า อ็อฝ มาย แฮ)
Can’t pretend that I don’t care – it’s not fair
(แค็นท พริเทนด แดท ไอ ด้อนท์ แค อิทซ น็อท แฟ)

I’m being punished for all my offences
(แอม บีอิง พันอิฌ ฟอ ออล มาย อ็อฟเฟนซ)
I wanna touch you but I’m afraid of the consequences
(ไอ วอนนา ทั๊ช ยู บัท แอม อัฟเรด อ็อฝ เดอะ คอนซิคเว็นซ)
I wanna banish from whence you came
(ไอ วอนนา แบนอิฌ ฟร็อม ฮเว็นซ ยู เคม)
But you’re part of me now
(บัท ยัวร์ พาท อ็อฝ มี เนา)
And I’ve only got myself to blame
(แอ็นด แอฝ โอ๊นลี่ ก็อท ไมเซลฟ ทู บเลม)

You’re really growing on me
(ยัวร์ ริแอ็ลลิ กโรอิง ออน มี)
[or am I growing on you]
([ ออ แอ็ม ไอ กโรอิง ออน ยู ])
You’re really growing on me
(ยัวร์ ริแอ็ลลิ กโรอิง ออน มี)
[or am I growing on you]
([ ออ แอ็ม ไอ กโรอิง ออน ยู ])
Any fool can see
(เอนอิ ฟูล แค็น ซี)

Sleeping in an empty bed
(ซลีพพิง อิน แอน เอมทิ เบ็ด)
Can’t get you off my head
(แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ มาย เฮ็ด)
I won’t have a life until you’re dead
(ไอ ว็อนท แฮ็ฝ อะ ไลฟ อันทีล ยัวร์ เด็ด)
Yes you heard what I said
(เย็ซ ยู เฮิด ว็อท ไอ เซ็ด)

IU wanna shake you off but you just won’t go
(IU วอนนา เฌค ยู ออฟฟ บัท ยู จัซท ว็อนท โก)
And you’re all over me but I don’t want anyone to know
(แอ็นด ยัวร์ ออล โอเฝอะ มี บัท ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิวัน ทู โน)
That you’re attached to me, thats’ how you’ve grown
(แดท ยัวร์ แอ็ทแทช ทู มี , แด๊ท เฮา ยู๊ฟ กโรน)
Won’t you leave me, leave me, leave me alone
(ว็อนท ยู ลีฝ มี , ลีฝ มี , ลีฝ มี อะโลน)

You’re really growing on me
(ยัวร์ ริแอ็ลลิ กโรอิง ออน มี)
[or am I growing on you]
([ ออ แอ็ม ไอ กโรอิง ออน ยู ])
You’re really growing on me
(ยัวร์ ริแอ็ลลิ กโรอิง ออน มี)
[or am I growing on you]
([ ออ แอ็ม ไอ กโรอิง ออน ยู ])
Any fool can see
(เอนอิ ฟูล แค็น ซี)

I wanna shake you off but you just won’t go
(ไอ วอนนา เฌค ยู ออฟฟ บัท ยู จัซท ว็อนท โก)
And you’re all over me but I don’t want anyone to know
(แอ็นด ยัวร์ ออล โอเฝอะ มี บัท ไอ ด้อนท์ ว็อนท เอนอิวัน ทู โน)
That you’re attached to me, that’s howyou’ve grown
(แดท ยัวร์ แอ็ทแทช ทู มี , แด๊ท howyouve กโรน)
Wont you leave me, leave me, leave me alone
(ว็อนท ยู ลีฝ มี , ลีฝ มี , ลีฝ มี อะโลน)

You’re really growing on me
(ยัวร์ ริแอ็ลลิ กโรอิง ออน มี)
[or am I growing on you]
([ ออ แอ็ม ไอ กโรอิง ออน ยู ])
You’re really growing on me
(ยัวร์ ริแอ็ลลิ กโรอิง ออน มี)
[or am I growing on you]
([ ออ แอ็ม ไอ กโรอิง ออน ยู ])
Any fool can see
(เอนอิ ฟูล แค็น ซี)

You’re really growing on me
(ยัวร์ ริแอ็ลลิ กโรอิง ออน มี)
[or am I growing on you]
([ ออ แอ็ม ไอ กโรอิง ออน ยู ])
You’re really growing on me
(ยัวร์ ริแอ็ลลิ กโรอิง ออน มี)
[or am I growing on you]
([ ออ แอ็ม ไอ กโรอิง ออน ยู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Growing on Me คำอ่านไทย The Darkness

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น