เนื้อเพลง I Wish You Would คำอ่านไทย Taylor Swift

It’s 2 AM in your car
(อิทซ ทู เอเอม อิน ยัวร์ คารํ)
Windows down, you pass my street, the memories start
(วิ๊นโด้ว ดาวน์ , ยู พาสส มาย สทรีท , เดอะ เมมโมรีสฺ สท๊าร์ท)
You say it’s in the past, you drive straight ahead
(ยู เซย์ อิทซ ซิน เดอะ พาสท์ , ยู ไดร๊ฝ สเทร๊ท อะเฮด)
You’re thinking that I hate you now
(ยัวร์ ตริ๊งคิง แดท ได เฮท ยู นาว)
‘Cause you still don’t know what I never said
(ค๊อส ยู สทิลล โด้นท์ โนว์ ว๊อท ได เน๊เว่อร์ เซด)

I wish you would come back,
(ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด คัม แบ็ค ,)
Wish I never hung up the phone like I did.
(วิ๊ช ไอ เน๊เว่อร์ แฮ๊ง งัพ เดอะ โฟน ลิวลีกี ไก่ ดิด)
And I wish you knew that I’ll never forget you as long as I live.
(แอนด์ ได วิ๊ช ยู นิว แดท แอล เน๊เว่อร์ ฟอร์เก๊ท ยู แอส ลอง แอส ไซ ลีฟ)
And I wish you were right here, right now, it’s all good.
(แอนด์ ได วิ๊ช ยู เวีย ไร๊ท เฮียร , ไร๊ท นาว , อิทซ ซอล กู๊ด)
I wish you would
(ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด)

It’s 2 AM in my room.
(อิทซ 2 แอม อิน มาย รูม)
Headlights pass the window pane, I think of you.
(เฮดไลท์ พาสส เดอะ วิ๊นโด้ว เพลน , ไอ ตริ๊งค กอฟ ยู)
We’re a crooked love in a straight line down.
(เวีย อะ ครุคคิด เลิฟ อิน นา สเทร๊ท ไลน์ ดาวน์)
Makes you wanna run and hide
(เม้ค ยู วอนนา รัน แอนด์ ไฮด์)
Then it makes you turn right back around
(เด็น อิท เม้ค ยู เทิร์น ไร๊ท แบ็ค อะราวนฺดฺ)

I wish you would come back,
(ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด คัม แบ็ค ,)
Wish I never hung up the phone like I did.
(วิ๊ช ไอ เน๊เว่อร์ แฮ๊ง งัพ เดอะ โฟน ลิวลีกี ไก่ ดิด)
I wish you knew that I’ll never forget you as long as I live.
(ไอ วิ๊ช ยู นิว แดท แอล เน๊เว่อร์ ฟอร์เก๊ท ยู แอส ลอง แอส ไซ ลีฟ)
And I wish you were right here, right now, it’s all good.
(แอนด์ ได วิ๊ช ยู เวีย ไร๊ท เฮียร , ไร๊ท นาว , อิทซ ซอล กู๊ด)
I wish you would
(ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด)

I wish we could go back
(ไอ วิ๊ช วี คูด โก แบ็ค)
And remember what we were fighting for.
(แอนด์ รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท วี เวีย ไฟทฺติ้ง ฟอร์)
And I wish you knew that I miss you too much to be mad anymore
(แอนด์ ได วิ๊ช ยู นิว แดท ได มิส ยู ทู มัช ทู บี แม้ด แอนนี่มอ)
And I wish you were right here, right now, it’s all good.
(แอนด์ ได วิ๊ช ยู เวีย ไร๊ท เฮียร , ไร๊ท นาว , อิทซ ซอล กู๊ด)
I wish you would
(ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด)

I, I, I, I, I, I wish, I wish
(ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ วิ๊ช , ไอ วิ๊ช)
I, I, I, I, I, I wish, I wish
(ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ วิ๊ช , ไอ วิ๊ช)
I, I, I, I, I, I wish, I wish.
(ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ วิ๊ช , ไอ วิ๊ช)

You always knew how to push my buttons
(ยู ออลเว นิว ฮาว ทู พุช มาย บั๊ทท่อน)
You give me everything and nothing
(ยู กี๊ฝ มี เอฟรีติง แอนด์ นอทติ้ง)
This mad mad love makes you come running
(ดิส แม้ด แม้ด เลิฟ เม้ค ยู คัม รันนิ่ง)
To stand back where you stood
(ทู สแทนด์ แบ็ค แวร์ ยู สตูด)
I wish you would, I wish you would
(ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด , ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด)
I wish you would, I wish you would
(ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด , ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด)

I, I, I, I, I, I wish, I wish…
(ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ วิ๊ช , ไอ วิ๊ช)
[adsense]
2 AM, here we are
(2 แอม , เฮียร วี อาร์)
See your face, hear my voice in the dark
(ซี ยัวร์ เฟซ , เฮียร มาย ว๊อยซ์ อิน เดอะ ด๊าร์ค)
We’re a crooked love in a straight line down
(เวีย อะ ครุคคิด เลิฟ อิน นา สเทร๊ท ไลน์ ดาวน์)
Makes you wanna run and hide
(เม้ค ยู วอนนา รัน แอนด์ ไฮด์)
But it made us turn right back around
(บั๊ท ดิท เมด อัช เทิร์น ไร๊ท แบ็ค อะราวนฺดฺ)

I wish you would come back
(ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด คัม แบ็ค)
Wish I never hung up the phone like I did
(วิ๊ช ไอ เน๊เว่อร์ แฮ๊ง งัพ เดอะ โฟน ลิวลีกี ไก่ ดิด)
I wish you knew that I’ll never forget you as long as I live.
(ไอ วิ๊ช ยู นิว แดท แอล เน๊เว่อร์ ฟอร์เก๊ท ยู แอส ลอง แอส ไซ ลีฟ)
And I wish you were right here, right now, it’s all good.
(แอนด์ ได วิ๊ช ยู เวีย ไร๊ท เฮียร , ไร๊ท นาว , อิทซ ซอล กู๊ด)
I wish you would
(ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด)

I wish you would come back,
(ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด คัม แบ็ค ,)
Wish I never hung up the phone like I did.
(วิ๊ช ไอ เน๊เว่อร์ แฮ๊ง งัพ เดอะ โฟน ลิวลีกี ไก่ ดิด)
And I wish you knew that I’ll never forget you as long as I live.
(แอนด์ ได วิ๊ช ยู นิว แดท แอล เน๊เว่อร์ ฟอร์เก๊ท ยู แอส ลอง แอส ไซ ลีฟ)
And I wish you were right here, right now, it’s all good.
(แอนด์ ได วิ๊ช ยู เวีย ไร๊ท เฮียร , ไร๊ท นาว , อิทซ ซอล กู๊ด)
I wish you would
(ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด)

I wish we could go back
(ไอ วิ๊ช วี คูด โก แบ็ค)
And remember what we were fighting for.
(แอนด์ รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท วี เวีย ไฟทฺติ้ง ฟอร์)
And I wish you knew that I miss you too much to be mad anymore.
(แอนด์ ได วิ๊ช ยู นิว แดท ได มิส ยู ทู มัช ทู บี แม้ด แอนนี่มอ)
And I wish you were right here, right now, it’s all good.
(แอนด์ ได วิ๊ช ยู เวีย ไร๊ท เฮียร , ไร๊ท นาว , อิทซ ซอล กู๊ด)
I wish you would
(ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด)

You always knew how to push my buttons
(ยู ออลเว นิว ฮาว ทู พุช มาย บั๊ทท่อน)
You give me everything and nothing
(ยู กี๊ฝ มี เอฟรีติง แอนด์ นอทติ้ง)
This mad mad love makes you come running
(ดิส แม้ด แม้ด เลิฟ เม้ค ยู คัม รันนิ่ง)
To stand back where you stood
(ทู สแทนด์ แบ็ค แวร์ ยู สตูด)
I wish you would, I wish you would
(ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด , ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด)
I wish you would, I wish you would
(ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด , ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด)

I, I, I, I, I, I wish, I wish
(ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ วิ๊ช , ไอ วิ๊ช)
I, I, I, I, I, I wish, I wish
(ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ วิ๊ช , ไอ วิ๊ช)
I, I, I, I, I, I wish, I wish you would
(ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ , ไอ วิ๊ช , ไอ วิ๊ช ยู วู๊ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wish You Would คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น