เนื้อเพลง My Gift To You คำอ่านไทย Korn

Laying by my precious
( เลยิง ไบ มาย พเรฌอัซ)
Not long ago
(น็อท ล็อง อะโก)
Hiding behind the shadows
(ไฮดอิง บิไฮนด เดอะ แฌดโอ)
Of your broken soul
(อ็อฝ ยุร บโรเค็น โซล)
Why is it always you want something you can never have?
(ฮไว อีส ซิท ออลเว ยู ว็อนท ซัมติง ยู แค็น เนฝเวอะ แฮ็ฝ)
Why did you you try to tell me?
(ฮไว ดิด ยู ยู ทไร ทู เท็ล มี)
How could you be this way
(เฮา เคิด ยู บี ดีซ เว)

Your throat, I take grasp
(ยุร ธโรท , ไอ เทค กราซพ)
Can you feel the pain?
(แค็น ยู ฟีล เดอะ เพน)
Then your eyes roll back
(เด็น ยุร ไอ โรล แบ็ค)
Can you feel the pain?
(แค็น ยู ฟีล เดอะ เพน)
Love racing through my veins
(ลัฝ เรสซิ่ง ธรู มาย เฝน)
Can’t you feel the pain?
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ เพน)
Your heart stops beating
(ยุร ฮาท ซท็อพ บืดิงสฺ)
Can’t you feel the pain
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ เพน)
Black orgasms
(บแล็ค orgasms)
Can’t you feel the pain
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ เพน)
I kiss your lifeless skin
(ไอ คิซ ยุร ไลฟเล็ซ ซคิน)
Can’t you feel the pain
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ เพน)

There you are my precious
(แดร์ ยู อาร์ มาย พเรฌอัซ)
With your broken soul
(วิฑ ยุร บโรเค็น โซล)
Rubbing my crotch, elated
(รับบิง มาย ครอตชฺ , อิเลท)
Taking control
(เทคอิง ค็อนทโรล)
Why is it always
(ฮไว อีส ซิท ออลเว)
You f*ck up something you have always had
(ยู เอฟ *ck อัพ ซัมติง ยู แฮ็ฝ ออลเว แฮ็ด)
Why’d you try to tell me
(วาย ยู ทไร ทู เท็ล มี)
How could you be so cold?
(เฮา เคิด ยู บี โซ โคลด)

Your throat, I take grasp
(ยุร ธโรท , ไอ เทค กราซพ)
Can you feel the pain?
(แค็น ยู ฟีล เดอะ เพน)
Then your eyes roll back
(เด็น ยุร ไอ โรล แบ็ค)
Can you feel the pain?
(แค็น ยู ฟีล เดอะ เพน)
Love racing through my veins
(ลัฝ เรสซิ่ง ธรู มาย เฝน)
Can’t you feel the pain?
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ เพน)
Your heart stops beating
(ยุร ฮาท ซท็อพ บืดิงสฺ)
Can’t you feel the pain
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ เพน)
Black orgasms
(บแล็ค orgasms)
Can’t you feel the pain
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ เพน)
I kiss your lifeless skin
(ไอ คิซ ยุร ไลฟเล็ซ ซคิน)
Can’t you feel the pain
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ เพน)

Here I am, just a man
(เฮียร ไอ แอ็ม , จัซท ดา แม็น)
Feeling the pain, gives me life
(ฟีลอิง เดอะ เพน , กิฝ มี ไลฟ)
Relieving us is my plan
(Relievings อัซ ซิส มาย แพล็น)
I’d do anything to see through your eyes
(อาย ดู เอนอิธิง ทู ซี ธรู ยุร ไอ)
Just to see through your lies
(จัซท ทู ซี ธรู ยุร ไล)

I hate you, Can you feel the pain?
(ไอ เฮท ยู , แค็น ยู ฟีล เดอะ เพน)

Can’t you feel the pain?
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ เพน)

I hate you, Can you feel the pain?
(ไอ เฮท ยู , แค็น ยู ฟีล เดอะ เพน)

Your throat, I take grasp
(ยุร ธโรท , ไอ เทค กราซพ)
Can you feel the pain?
(แค็น ยู ฟีล เดอะ เพน)
Then your eyes roll back
(เด็น ยุร ไอ โรล แบ็ค)
Can you feel the pain?
(แค็น ยู ฟีล เดอะ เพน)
Love racing through my veins
(ลัฝ เรสซิ่ง ธรู มาย เฝน)
Can’t you feel the pain?
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ เพน)
Your heart stops beating
(ยุร ฮาท ซท็อพ บืดิงสฺ)
Can’t you feel the pain
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ เพน)
Black orgasms
(บแล็ค orgasms)
Can’t you feel the pain
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ เพน)
I kiss your lifeless skin
(ไอ คิซ ยุร ไลฟเล็ซ ซคิน)
Can’t you feel the pain
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ เพน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Gift To You คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น