เนื้อเพลง Little Star คำอ่านไทย Madonna

Never forget who you are
( เนฝเวอะ เฟาะเกท ฮู ยู อาร์)
Little star
(ลิ๊ทเทิ่ล ซทา)
Never forget how to dream
(เนฝเวอะ เฟาะเกท เฮา ทู ดรีม)
B*tterfly
(บี *tterfly)

God gave a present to me
(ก็อด เกฝ อะ เพร๊สเซ่นท ทู มี)
Made of flesh and bones
(เมด อ็อฝ ฟเล็ฌ แอ็นด บอน)
My life, my soul
(มาย ไลฟ , มาย โซล)
You make my spirit whole
(ยู เมค มาย ซพีริท โฮล)

Never forget who you are
(เนฝเวอะ เฟาะเกท ฮู ยู อาร์)
Little star
(ลิ๊ทเทิ่ล ซทา)
Shining brighter than all the stars in the sky
(ชายนิง ไบท์เดอ แฑ็น ออล เดอะ ซทา ซิน เดอะ ซไค)
Never forget how to dream
(เนฝเวอะ เฟาะเกท เฮา ทู ดรีม)
B*tterfly
(บี *tterfly)
Never forget where you come from
(เนฝเวอะ เฟาะเกท ฮแว ยู คัม ฟร็อม)
From love
(ฟร็อม ลัฝ)

You are a treasure to me
(ยู อาร์ อะ ทเรฉเออะ ทู มี)
You are my star
(ยู อาร์ มาย ซทา)
You breathe new life
(ยู บรีฑ นยู ไลฟ)
Into my broken heart
(อีนทุ มาย บโรเค็น ฮาท)

Never forget who you are
(เนฝเวอะ เฟาะเกท ฮู ยู อาร์)
Little star
(ลิ๊ทเทิ่ล ซทา)
Never forget how to dream
(เนฝเวอะ เฟาะเกท เฮา ทู ดรีม)
B*tterfly
(บี *tterfly)

May the angels protect you
(เม ดิ เอนเจล พโระเทคท ยู)
And sadness forget you
(แอ็นด แซดเน็ซ เฟาะเกท ยู)
Little star
(ลิ๊ทเทิ่ล ซทา)

There’s no reason to weep
(แดร์ โน รี๊ซั่น ทู วีพ)
Lay your head down to sleep
(เล ยุร เฮ็ด เดาน ทู ซลีพ)
Little star
(ลิ๊ทเทิ่ล ซทา)

May goodness surround you
(เม กูดเน็ซ ซะเรานด ยู)
My love I have found you
(มาย ลัฝ ไอ แฮ็ฝ เฟานด ยู)
Little star
(ลิ๊ทเทิ่ล ซทา)

Shining bright
(ชายนิง ไบร๊ท)

You breathe new life
(ยู บรีฑ นยู ไลฟ)
Into my broken heart
(อีนทุ มาย บโรเค็น ฮาท)

Never forget who you are
(เนฝเวอะ เฟาะเกท ฮู ยู อาร์)
[Whispered:] Little star
([ ฮวีซเพอะ : ] ลิ๊ทเทิ่ล ซทา)
Shining brighter than all the stars in the sky
(ชายนิง ไบท์เดอ แฑ็น ออล เดอะ ซทา ซิน เดอะ ซไค)
Never forget how to dream
(เนฝเวอะ เฟาะเกท เฮา ทู ดรีม)
B*tterfly
(บี *tterfly)
Flying higher than all the birds in the sky
(ฟไลอิง ไฮเออะ แฑ็น ออล เดอะ เบิด ซิน เดอะ ซไค)

Never forget who you are
(เนฝเวอะ เฟาะเกท ฮู ยู อาร์)
Little star
(ลิ๊ทเทิ่ล ซทา)
Never forget where you come from
(เนฝเวอะ เฟาะเกท ฮแว ยู คัม ฟร็อม)
From love
(ฟร็อม ลัฝ)

Little star
(ลิ๊ทเทิ่ล ซทา)
Little star
(ลิ๊ทเทิ่ล ซทา)
[Whispered:] Little star
([ ฮวีซเพอะ : ] ลิ๊ทเทิ่ล ซทา)
From love
(ฟร็อม ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Little Star คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น