เนื้อเพลง Dead Cell คำอ่านไทย Papa Roach

Born with no soul, lack of control
( บอน วิฑ โน โซล , แล็ค อ็อฝ ค็อนทโรล)
Cut from the mold of the anti-socia
(คัท ฟร็อม เดอะ โมลด อ็อฝ ดิ แอนทิ socia)
Plug them in and turn them on
(พลัก เฑ็ม อิน แอ็นด เทิน เฑ็ม ออน)
Process data, make yourself the bomb
(พรอซเอ็ซ เดทะ , เมค ยุรเซลฟ เดอะ บ็อม)
What is your target
(ว็อท อีส ยุร ทาเก็ท)
What is your reason
(ว็อท อีส ยุร รี๊ซั่น)
Do you have emotions, is your heart freezing
(ดู ยู แฮ็ฝ อิโมฌัน , อีส ยุร ฮาท ฟรีสอิง)
Seizing this opportunity to speak
(Seizings ดีซ ออพ็อทยูนิทิ ทู ซพีค)
Ya didn’t say nothin but turn your f*cking cheek
(ยา ดิ๊นอิน เซ นอทติน บัท เทิน ยุร เอฟ *คิง ชีค)
Dead cell
(เด็ด เซ็ล)
Sick in the head, living but dead, hear what I said
(ซิค อิน เดอะ เฮ็ด , ลีฝอิง บัท เด็ด , เฮีย ว็อท ไอ เซ็ด)
Learn a lesson from the almighty dread
(เลิน อะ เล๊ซซั่น ฟร็อม ดิ ออลไมทิ ดเร็ด)
Jah nutty warrior, nothing’s scarier
(ย่า นัททิ วอเรียะ , นัธอิง scarier)
Kids are getting sick like malaria
(คิด แซร์ เกดดดิ้ง ซิค ไลค มะเลเรียะ)
Situation get harrier, throwing up all types of barriers
(ซิชิวเอฌัน เก็ท แฮเรียะ , โตววิง อัพ ออล ไทพ อ็อฝ แบเรียะ)
I’m tellin ya the kids are getting singled out
(แอม เทลลิน ยา เดอะ คิด แซร์ เกดดดิ้ง ซิ๊งเกิ้ล เอ้า)
Let me hear the dead cells shout dead cell
(เล็ท มี เฮีย เดอะ เด็ด เซ็ล เฌาท เด็ด เซ็ล)
Born with no soul
(บอน วิฑ โน โซล)
Lack of control
(แล็ค อ็อฝ ค็อนทโรล)
Cut from the mold of the anti-social
(คัท ฟร็อม เดอะ โมลด อ็อฝ ดิ แอนทิ โซแฌ็ล)
Plug them in and turn them on
(พลัก เฑ็ม อิน แอ็นด เทิน เฑ็ม ออน)
Process the data
(พรอซเอ็ซ เดอะ เดทะ)
Make yourself the bome
(เมค ยุรเซลฟ เดอะ bome)
Stop pointing fingers cause we are the guilty
(ซท็อพ พอยนทิง ฟีงเกอะ คอส วี อาร์ เดอะ กีลทิ)
Of clean cut lines and truth that’s filthy
(อ็อฝ คลีน คัท ไลน แซน ทรูธ แด๊ท ฟีลธิ)
Believe what is the root of the word
(บิลีฝ ว็อท อีส เดอะ รูท อ็อฝ เดอะ เวิด)
Out comes lie when it’s cut into thirds
(เอ้า คัม ไล ฮเว็น อิทซ คัท อีนทุ เธิด)
I don’t belive what my eyes behold, No
(ไอ ด้อนท์ บิวลีฝ ว็อท มาย ไอ บิโฮลด , โน)
I don’t believe what my ears are told, No
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ ว็อท มาย เอีย แซร์ โทลด , โน)
Sezin’ this opportunity to speak
(Sezin ดีซ ออพ็อทยูนิทิ ทู ซพีค)
I’m saying something don’t turn your f*cking cheek
(แอม เซอิง ซัมติง ด้อนท์ เทิน ยุร เอฟ *คิง ชีค)
Dead cell
(เด็ด เซ็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dead Cell คำอ่านไทย Papa Roach

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น