เนื้อเพลง Creep คำอ่านไทย TLC

Yes it’s me again
( เย็ซ อิทซ มี อะเกน)
And I’m back
(แอ็นด แอม แบ็ค)
Oh I oh I oh I yeah
(โอ ไอ โอ ไอ โอ ไอ เย่)
Oh I oh I oh I baby
(โอ ไอ โอ ไอ โอ ไอ เบบิ)
Oh I oh I oh I yeah
(โอ ไอ โอ ไอ โอ ไอ เย่)

The 22nd of lonliness and we’ve
(เดอะ 22nd อ็อฝ ลอนลีเนส แซน หวีบ)
Been through so many thangs
(บีน ธรู โซ เมนอิ เตง)
I love my man with all honesty
(ไอ ลัฝ มาย แม็น วิฑ ออล ออนเอ็ซทิ)
But I know he’s cheatin’ on me
(บัท ไอ โน อีส ชีทดินออน มี)
I look him in his eyes but all he
(ไอ ลุค ฮิม อิน ฮิส ไอ บัท ดอร์ ฮี)
Tells me is lies to keep me near
(เท็ล มี อีส ไล ทู คีพ มี เนีย)
I’ll never leave him down though
(แอล เนฝเวอะ ลีฝ ฮิม เดาน โธ)
I might mess around it’s only
(ไอ ไมท เมซ อะเรานด อิทซ โอ๊นลี่)
‘Cause I need some affection oh
(คอส ไอ นีด ซัม แอ็ฟเฟคฌัน โอ)

Chorus:
(โครัซ :)
So I creep yeah
(โซ ไอ ครีพ เย่)
Just keep it on the down low
(จัซท คีพ อิท ออน เดอะ เดาน โล)
Said nobody is supposed 2 know
(เซ็ด โนบอดี้ อีส ซัพโพส ทู โน)
So I creep yeah
(โซ ไอ ครีพ เย่)
‘Cause he doesn’t know
(คอส ฮี ดัสอินท โน)
What I do and no attention
(ว็อท ไอ ดู แอ็นด โน แอ็ทเทนฌัน)
Goes to show oh so I creep
(โกซ ทู โฌ โอ โซ ไอ ครีพ)

The 23rd of lonliness
(เดอะ 23rd อ็อฝ ลอนลีเนส)
And we don’t talk
(แอ็นด วี ด้อนท์ ทอค)
Like we used 2 do
(ไลค วี ยูซ ทู ดู)
Now it seems pretty
(เนา อิท ซีม พรีททิ)
Strange but I’m not
(ซทเรนจ บัท แอม น็อท)
Buggin’ ’cause I still feel
(บักกิน คอส ไอ ซทิล ฟีล)
The same yeah yeah
(เดอะ เซม เย่ เย่)
I’ll keep giving loving
(แอล คีพ กีฝวิง ลัฝอิง)
Till the day he pushes me away
(ทิล เดอะ เด ฮี พุซเชด มี อะเว)
Never go astray
(เนฝเวอะ โก อัซทเร)
If he knew the
(อิฟ ฮี นยู เดอะ)
Things I did he couldn’t
(ธิง ซาย ดิด ฮี คูดซึ่น)
Handle it
(แฮ๊นเดิ้ล อิท)
And I choose 2 keep him
(แอ็นด ดาย ชูส ทู คีพ ฮิม)
Protected oh
(พโระเทคท โอ)

Chorus
(โครัซ)

I think about us baby all the time
(ไอ ธิงค อะเบาท อัซ เบบิ ออล เดอะ ไทม)
But you know that I’m gonna need some attention
(บัท ยู โน แดท แอม กอนนะ นีด ซัม แอ็ทเทนฌัน)
Yeah, yeah can you dig it
(เย่ , เย่ แค็น ยู ดิก อิท)
Love you forever baby soul & mind
(ลัฝ ยู เฟาะเรฝเออะ เบบิ โซล & ไมนด)
And you gotta know if
(แอ็นด ยู กอททะ โน อิฟ)
You don’t give it I’ma
(ยู ด้อนท์ กิฝ อิท แอมอา)
Get mine
(เก็ท ไมน)

Oh I oh I oh I yeah
(โอ ไอ โอ ไอ โอ ไอ เย่)
Oh I oh I oh I baby
(โอ ไอ โอ ไอ โอ ไอ เบบิ)
Oh I oh I oh I yeah
(โอ ไอ โอ ไอ โอ ไอ เย่)
Yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่)

Chorus
(โครัซ)

I creep around because I need some attention
(ไอ ครีพ อะเรานด บิคอส ไอ นีด ซัม แอ็ทเทนฌัน)
Don’t mess around with my affection
(ด้อนท์ เมซ อะเรานด วิฑ มาย แอ็ฟเฟคฌัน)

Oh I oh I oh I yeah
(โอ ไอ โอ ไอ โอ ไอ เย่)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Creep คำอ่านไทย TLC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น