เนื้อเพลง Faces คำอ่านไทย Lene Marlin

Pour me some wine, join me tonight
( โพ มี ซัม ไวน , จอยน มี ทุไนท)
Surround me with your happy faces
(ซะเรานด มี วิฑ ยุร แฮพพิ เฟซ)
Share some fun stories, stay up all night
(แฌ ซัม ฟัน สตอยสฺ , ซเท อัพ ออล ไนท)
Surround me with your friendly faces
(ซะเรานด มี วิฑ ยุร ฟเรนดลิ เฟซ)
Then look at me, when I’m not aware
(เด็น ลุค แกท มี , ฮเว็น แอม น็อท อะแว)
Then you’ll see, I cannot do without you
(เด็น โยว ซี , ไอ แคนน็อท ดู วิเฑาท ยู)
I’ll be right there, if you ask me to
(แอล บี ไรท แดร์ , อิฟ ยู อาซค มี ทู)
If you’re feeling sad, I’ll stay with you
(อิฟ ยัวร์ ฟีลอิง แซ็ด , แอล ซเท วิฑ ยู)
And if you’re scared, I’ll hold your hand
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ ซคา , แอล โฮลด ยุร แฮ็นด)
Like I know you’d do for me too, like I know
(ไลค ไก โน ยูต ดู ฟอ มี ทู , ไลค ไก โน)
You’d do for me too
(ยูต ดู ฟอ มี ทู)

Pour me some wine, join me tonight
(โพ มี ซัม ไวน , จอยน มี ทุไนท)
Life is so good when I’m with you
(ไลฟ อีส โซ เกิด ฮเว็น แอม วิฑ ยู)
I needed the laughs, I needed you tonight
(ไอ นีด เดอะ ลาฟ , ไอ นีด ยู ทุไนท)

So look at me, when I’m not aware
(โซ ลุค แกท มี , ฮเว็น แอม น็อท อะแว)
Then you’ll see, I cannot do without you
(เด็น โยว ซี , ไอ แคนน็อท ดู วิเฑาท ยู)
I’ll be right there, if you ask me to
(แอล บี ไรท แดร์ , อิฟ ยู อาซค มี ทู)
If you’re feeling sad, I’ll stay with you
(อิฟ ยัวร์ ฟีลอิง แซ็ด , แอล ซเท วิฑ ยู)
And if you’re scared, I’ll hold your hand
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ ซคา , แอล โฮลด ยุร แฮ็นด)
Like I know you’d do for me too.
(ไลค ไก โน ยูต ดู ฟอ มี ทู)
I’ll be right there, if you ask me to
(แอล บี ไรท แดร์ , อิฟ ยู อาซค มี ทู)
If you’re feeling sad, I’ll stay with you
(อิฟ ยัวร์ ฟีลอิง แซ็ด , แอล ซเท วิฑ ยู)
And if you’re scared, I’ll hold your hand
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ ซคา , แอล โฮลด ยุร แฮ็นด)
Like I know you’d do for me too.
(ไลค ไก โน ยูต ดู ฟอ มี ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Faces คำอ่านไทย Lene Marlin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น