เนื้อเพลง Wake Up Call คำอ่านไทย Phil Collins

This is your wake up call… young hearts be free
( ดีซ ซิส ยุร เวค อัพ คอล ยัง ฮาท บี ฟรี)

Get up, get on, get out about and shout it
(เก็ท อัพ , เก็ท ออน , เก็ท เอ้า อะเบาท แอ็นด เฌาท ดิธ)
Tell’em all you’re dressed and on your way
(เทลเลม ออล ยัวร์ ดเรซ แอ็นด ออน ยุร เว)
Oh there’s absolutely no doubt about it
(โอ แดร์ แอบโซลยูทลิ โน เดาท อะเบาท ดิธ)
This is your wake up call
(ดีซ ซิส ยุร เวค อัพ คอล)
You’re gonna miss it all
(ยัวร์ กอนนะ มิซ ซิท ออล)

Am I the only one out there that’s listening
(แอ็ม ไอ ดิ โอ๊นลี่ วัน เอ้า แดร์ แด๊ท ลิเซินนิง)
Cos it’s such a lovely noise that I can hear
(คอซ อิทซ ซัช อะ ลัฝลิ นอยส แดท ไอ แค็น เฮีย)
Eyes are opening up to all around them
(ไอ แซร์ โอเพะนิง อัพ ทู ออล อะเรานด เฑ็ม)
This is their wake up call
(ดีซ ซิส แด เวค อัพ คอล)
They’re gonna miss it all
(เดรว กอนนะ มิซ ซิท ออล)

Can you feel what’s happening here
(แค็น ยู ฟีล ว็อท แฮพเพะนิง เฮียร)
Everything is changing all around you
(เอ๊วี่ติง อีส เช้งจิ้นส ออล อะเรานด ยู)
It’s in the air, electricity
(อิทซ ซิน ดิ แอ , อิเลคทรีซอิทิ)
Everybody, yes everybody’s waking up
(เอวี่บอดี้ , เย็ซ เอวี่บอดี้ เวคกิ้ง อัพ)
Good morning to you
(เกิด มอนิง ทู ยู)

You’re not the only one out there who’s running
(ยัวร์ น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน เอ้า แดร์ ฮู รันนิง)
But the man who’s sitting next to you’s asleep
(บัท เดอะ แม็น ฮู ซีททิง เน็คซท ทู ยู อัซลีพ)
So pick him up and shake him till he hears you
(โซ พิค ฮิม อัพ แอ็นด เฌค ฮิม ทิล ฮี เฮีย ยู)
This is his wake up call
(ดีซ ซิส ฮิส เวค อัพ คอล)
He’s gonna miss it all
(อีส กอนนะ มิซ ซิท ออล)

Can you feel what’s happening here
(แค็น ยู ฟีล ว็อท แฮพเพะนิง เฮียร)
Everything is changing all around you
(เอ๊วี่ติง อีส เช้งจิ้นส ออล อะเรานด ยู)
It’s in the air, electricity
(อิทซ ซิน ดิ แอ , อิเลคทรีซอิทิ)
Everybody, yes everybody’s waking up
(เอวี่บอดี้ , เย็ซ เอวี่บอดี้ เวคกิ้ง อัพ)
Good morning to you
(เกิด มอนิง ทู ยู)

Those who’ve done all they can do sleep easy
(โฑส โอฝ ดัน ออล เด แค็น ดู ซลีพ อีสอิ)
Those that turn away, they sleep alone
(โฑส แดท เทิน อะเว , เด ซลีพ อะโลน)
But there’s no doubt about it absolutely
(บัท แดร์ โน เดาท อะเบาท ดิธ แอบโซลยูทลิ)
This is a wake up call
(ดีซ ซิส ซา เวค อัพ คอล)
We’re gonna miss it all
(เวีย กอนนะ มิซ ซิท ออล)

This is your wake up call
(ดีซ ซิส ยุร เวค อัพ คอล)
This is your wake up call
(ดีซ ซิส ยุร เวค อัพ คอล)
This is your wake up call
(ดีซ ซิส ยุร เวค อัพ คอล)
You’re gonna miss it
(ยัวร์ กอนนะ มิซ ซิท)
You’re gonna miss it all
(ยัวร์ กอนนะ มิซ ซิท ออล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wake Up Call คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น