เนื้อเพลง Taboo to Love คำอ่านไทย Stevie Wonder

Are you telling me you feel
( อาร์ ยู เทลลิง มี ยู ฟีล)
Like you have never felt
(ไลค ยู แฮ็ฝ เนฝเวอะ เฟ็ลท)
Ut Oh, my heart
(Ut โอ , มาย ฮาท)
Don’t you know those famous words
(ด้อนท์ ยู โน โฑส เฟมัซ เวิด)
Be seen but not heard
(บี ซีน บัท น็อท เฮิด)
Taboo to love
(แทะบู ทู ลัฝ)

Are you telling me your eyes
(อาร์ ยู เทลลิง มี ยุร ไอ)
Met hers to your surprise
(เม็ท เฮอ ทู ยุร เซิพไรส)
But why, my heart?
(บัท ฮไว , มาย ฮาท)
How loud must you hear me say
(เฮา เลาด มัซท ยู เฮีย มี เซ)
Have fun but don’t play
(แฮ็ฝ ฟัน บัท ด้อนท์ พเล)
Taboo to love
(แทะบู ทู ลัฝ)

Where’s your lantern or candlelight
(ฮแว ยุร แลนเทิน ออ แคนเดิลไลท์)
So to guide you through the hidden spaces
(โซ ทู ไกด ยู ธรู เดอะ ฮีดดน ซเพซ)
Through its said truth unveils all lies
(ธรู อิทซ เซ็ด ทรูธ อันเฝล ซอร์ ไล)
Feelings can’t be left to roam
(ฟีลอิง แค็นท บี เล็ฟท ทู โรม)

So you say you’ve lost your head
(โซ ยู เซ ยู๊ฟ ล็อซท ยุร เฮ็ด)
But you use your heart instead
(บัท ยู ยูซ ยุร ฮาท อินซเทด)
Beware of love
(บิแว อ็อฝ ลัฝ)
This is not like you at all
(ดีซ ซิส น็อท ไลค ยู แอ็ท ดอร์)
Who vowed to never fall
(ฮู เฝา ทู เนฝเวอะ ฟอล)
Taboo to love, taboo to love
(แทะบู ทู ลัฝ , แทะบู ทู ลัฝ)
Taboo [Background]
(แทะบู [ แบ็คกราว ])
To love, taboo to love
(ทู ลัฝ , แทะบู ทู ลัฝ)
Taboo [Background]
(แทะบู [ แบ็คกราว ])

Where’s your raincoat and over-boots
(ฮแว ยุร เรนโคท แอ็นด โอเฝอะ บูท)
To protect you in stormy weather
(ทู พโระเทคท ยู อิน ซทอมิ เวฑเออะ)
Though its said when you walk in truth
(โธ อิทซ เซ็ด ฮเว็น ยู วอค อิน ทรูธ)
Love can bring you no harm
(ลัฝ แค็น บริง ยู โน ฮาม)

So you’ve made up in your mind
(โซ ยู๊ฟ เมด อัพ อิน ยุร ไมนด)
You’ll leave your fears behind
(โยว ลีฝ ยุร เฟีย บิไฮนด)
So brave my heart
(โซ บเรฝ มาย ฮาท)
I guess your heart has made you see
(ไอ เก็ซ ยุร ฮาท แฮ็ส เมด ยู ซี)
It’s better to be free
(อิทซ เบทเทอะ ทู บี ฟรี)
No taboo to love
(โน แทะบู ทู ลัฝ)

I guess your heart has made you see
(ไอ เก็ซ ยุร ฮาท แฮ็ส เมด ยู ซี)
It’s much better to be free
(อิทซ มัช เบทเทอะ ทู บี ฟรี)
No taboo to love
(โน แทะบู ทู ลัฝ)
No taboo to love
(โน แทะบู ทู ลัฝ)
Taboo [Background]
(แทะบู [ แบ็คกราว ])
To love, no taboo to love
(ทู ลัฝ , โน แทะบู ทู ลัฝ)
Taboo [Background]
(แทะบู [ แบ็คกราว ])
To love, no taboo to love
(ทู ลัฝ , โน แทะบู ทู ลัฝ)
Taboo [Background]
(แทะบู [ แบ็คกราว ])
To love, no taboo to love
(ทู ลัฝ , โน แทะบู ทู ลัฝ)
Taboo [Background]
(แทะบู [ แบ็คกราว ])
No taboo to love
(โน แทะบู ทู ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Taboo to Love คำอ่านไทย Stevie Wonder

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น