เนื้อเพลง Wait For Me คำอ่านไทย Taylor Dayne

no one could ever
( โน วัน เคิด เอฝเออะ)
keep you satisfied
(คีพ ยู แซทอิซไฟด)
and if i had a crystal ball
(แอ็นด อิฟ ฟาย แฮ็ด อะ ครีซแท็ล บอล)
i’d show you all the future hides
(อาย โฌ ยู ออล เดอะ ฟยูเชอะ ไฮด)
but for now
(บัท ฟอ เนา)
take a little time to know me
(เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู โน มี)
i swear i’m not stringin’ you along
(ไอ ซแว แอม น็อท stringin ยู อะลอง)
i might be driving you crazy
(ไอ ไมท บี ดรายวิง ยู คเรสิ)
but i wouldn’t steer you wrong
(บัท ไอ วูดดึ่น ซเทีย ยู ร็อง)
i would steer you wrong
(ไอ เวิด ซเทีย ยู ร็อง)

chorus
(โครัซ)
wait for me boy
(เวท ฟอ มี บอย)
if we take it slow
(อิฟ วี เทค อิท ซโล)
we’ll discover something greater
(เว็ล ดิซคัฝเออะ ซัมติง กเรทเออะ)
wait for me boy
(เวท ฟอ มี บอย)
you know i’ll give in sooner or later
(ยู โน แอล กิฝ อิน ซูเนอร์ ออ เลทเออะ)
wait for me boy wait for me
(เวท ฟอ มี บอย เวท ฟอ มี)

you say your clock
(ยู เซ ยุร คล็อค)
it’s running on the overtime
(อิทซ รันนิง ออน ดิ โอเฝอะไทม)
but you know
(บัท ยู โน)
it takes a lot to
(อิท เทค ซา ล็อท ทู)
get into this heart of mine
(เก็ท อีนทุ ดีซ ฮาท อ็อฝ ไมน)
don’t you know
(ด้อนท์ ยู โน)
ever minute the feeling gets stronger
(เอฝเออะ มินยูท เดอะ ฟีลอิง เก็ท สตองเกอร์)
quick love is not my style
(ควิค ลัฝ อีส น็อท มาย ซไทล)
hold on just a little bit longer
(โฮลด ออน จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลองเงอ)
i’ll make it worth your while
(แอล เมค อิท เวิธ ยุร ฮไวล)
i’ll make it worth your while
(แอล เมค อิท เวิธ ยุร ฮไวล)

chorus
(โครัซ)

take mein your arms so near
(เทค เมน ยุร อาม โซ เนีย)
just hold me and i’ll lose my fears
(จัซท โฮลด มี แอ็นด แอล ลูส มาย เฟีย)
it’s just a matter of time
(อิทซ จัซท ดา แมทเทอะ อ็อฝ ไทม)
for me and you
(ฟอ มี แอ็นด ยู)
if you want my love
(อิฟ ยู ว็อนท มาย ลัฝ)
all you got to
(ออล ยู ก็อท ทู)

chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wait For Me คำอ่านไทย Taylor Dayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น