เนื้อเพลง Day After Day คำอ่านไทย Def Leppard

You know me, just look in my eyes
( ยู โน มี , จัซท ลุค อิน มาย ไอ)
I shed my skin, got a new disguise
(ไอ ชี มาย ซคิน , ก็อท ดา นยู ดิซไกส)
My heart still beats and I’m still the same
(มาย ฮาท ซทิล บีท แซน แอม ซทิล เดอะ เซม)
Do you know my name
(ดู ยู โน มาย เนม)

It’s everything you’ve ever seen
(อิทซ เอ๊วี่ติง ยู๊ฟ เอฝเออะ ซีน)
It’s every dream you’ve broken
(อิทซ เอฝริ ดรีม ยู๊ฟ บโรเค็น)
It’s only when you keep your eyes wide open
(อิทซ โอ๊นลี่ ฮเว็น ยู คีพ ยุร ไอ ไวด โอเพ็น)

Like a circle of light spinnin’ out of control
(ไลค เก เซ๊อร์เคิ้ล อ็อฝ ไลท สปินนินเอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
and I just can’t let go
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท เล็ท โก)

Day after day there’s a voice deep inside me
(เด อาฟเทอะ เด แดร์ ซา ฝอยซ ดีพ อีนไซด มี)
Day after day there’s the ghost of a lie
(เด อาฟเทอะ เด แดร์ เดอะ โกซท อ็อฝ อะ ไล)
Every belief that has come back to find me
(เอฝริ บิลีฟ แดท แฮ็ส คัม แบ็ค ทู ไฟนด มี)
Day after day and it follows me blindly
(เด อาฟเทอะ เด แอ็นด ดิท ฟอลโล มี บไลนดลิ)
Day after day
(เด อาฟเทอะ เด)

I feel you, you’re under my skin
(ไอ ฟีล ยู , ยัวร์ อันเดอะ มาย ซคิน)
You look in the mirror, you know where I’ve been
(ยู ลุค อิน เดอะ มีเรอะ , ยู โน ฮแว แอฝ บีน)
My heart still beats but it’s not the same
(มาย ฮาท ซทิล บีท บัท อิทซ น็อท เดอะ เซม)
Don’t you know my name
(ด้อนท์ ยู โน มาย เนม)

I’m always there to keep your eyes wide open
(แอม ออลเว แดร์ ทู คีพ ยุร ไอ ไวด โอเพ็น)

Like a circle of light spinnin’ out of control
(ไลค เก เซ๊อร์เคิ้ล อ็อฝ ไลท สปินนินเอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
And I just can’t let go
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท เล็ท โก)

Day after day there’s a voice deep inside me
(เด อาฟเทอะ เด แดร์ ซา ฝอยซ ดีพ อีนไซด มี)
Day after day there’s the ghost of a lie
(เด อาฟเทอะ เด แดร์ เดอะ โกซท อ็อฝ อะ ไล)
Every belief that has come back to find me
(เอฝริ บิลีฟ แดท แฮ็ส คัม แบ็ค ทู ไฟนด มี)
Day after day and it follows me blindly
(เด อาฟเทอะ เด แอ็นด ดิท ฟอลโล มี บไลนดลิ)
Day after day
(เด อาฟเทอะ เด)

Like a circle of light spinnin’ out of control
(ไลค เก เซ๊อร์เคิ้ล อ็อฝ ไลท สปินนินเอ้า อ็อฝ ค็อนทโรล)
And I just can’t let go
(แอ็นด ดาย จัซท แค็นท เล็ท โก)

Day after day there’s a voice deep inside me
(เด อาฟเทอะ เด แดร์ ซา ฝอยซ ดีพ อีนไซด มี)
Day after day there’s the ghost of a lie
(เด อาฟเทอะ เด แดร์ เดอะ โกซท อ็อฝ อะ ไล)
Every belief that has come back to find me
(เอฝริ บิลีฟ แดท แฮ็ส คัม แบ็ค ทู ไฟนด มี)
Day after day and it follows me blindly
(เด อาฟเทอะ เด แอ็นด ดิท ฟอลโล มี บไลนดลิ)
Day after day
(เด อาฟเทอะ เด)

Day after day
(เด อาฟเทอะ เด)

Day after day there’s a voice deep inside me
(เด อาฟเทอะ เด แดร์ ซา ฝอยซ ดีพ อีนไซด มี)
Day after day there’s the ghost of a lie
(เด อาฟเทอะ เด แดร์ เดอะ โกซท อ็อฝ อะ ไล)
Every belief that has come back to find me
(เอฝริ บิลีฟ แดท แฮ็ส คัม แบ็ค ทู ไฟนด มี)
Day after day and it follows me blindly
(เด อาฟเทอะ เด แอ็นด ดิท ฟอลโล มี บไลนดลิ)
Day after day
(เด อาฟเทอะ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Day After Day คำอ่านไทย Def Leppard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น