เนื้อเพลง Calm Before The Storm คำอ่านไทย Fall Out Boy

I sat outside my front window…this story’s going somewhere:
( ไอ แซ็ท เอาทไซด มาย ฟรันท วีนโด ดีซ ซโทริ โกอิ้ง ซัมแวร์ :)
” He’s well hung, ” and I am hanging up.
(” อีส เว็ล ฮัง , ” แอ็นด ดาย แอ็ม แฮงอิง อัพ)
Well there’s a song on the radio that says:
(เว็ล แดร์ ซา ซ็อง ออน เดอะ เรดิโอ แดท เซ :)
” Let’s get this party started. ”
(” เล็ท เก็ท ดีซ พาทิ ซทาท “)
So let’s get this party started.
(โซ เล็ท เก็ท ดีซ พาทิ ซทาท)

What you do on your own time’s just fine.
(ว็อท ยู ดู ออน ยุร โอน ไทม จัซท ไฟน)
My imagination’s much worse, I just never want to know.
(มาย อิแมจิเนฌัน มัช เวิซ , ไอ จัซท เนฝเวอะ ว็อนท ทู โน)
And what meant the world had folded like legs and fingers holding onto what escapes me; what he has: a better kiss that never lasts.
(แอ็นด ว็อท เม็นท เดอะ เวิลด แฮ็ด โฟลด ไลค เล็ก แซน ฟีงเกอะ โฮลดิง ออนทู ว็อท เอ็ซเคพ มี ; ว็อท ฮี แฮ็ส : อะ เบทเทอะ คิซ แดท เนฝเวอะ ลาซท)

You said, between your smiles and regrets: ” Don’t say it’s over. ”
(ยู เซ็ด , บีทวิน ยุร ซไมล แซน ริกเรท : ” ด้อนท์ เซ อิทซ โอเฝอะ “)
Dead and gone.
(เด็ด แอ็นด กอน)

The calm before the storm set it off, and the sun burnt out tonight.
(เดอะ คาม บิโฟ เดอะ ซทอม เซ็ท ดิธ ออฟฟ , แอ็นด เดอะ ซัน เบินท เอ้า ทุไนท)
A reception less than warm set it off. The sun burnt out tonight.
(อะ ริเซพฌัน เลซ แฑ็น วอม เซ็ท ดิธ ออฟฟ เดอะ ซัน เบินท เอ้า ทุไนท)

This is me standing in the arch of the door hating that look that’s on your face that says there’s another fool like me. There’s one born every minute.
(ดีซ ซิส มี ซแทนดิง อิน ดิ อาช อ็อฝ เดอะ โด เฮดติง แดท ลุค แด๊ท ออน ยุร เฟซ แดท เซ แดร์ แอะนัธเออะ ฟูล ไลค มี แดร์ วัน บอน เอฝริ มินยูท)

What you do on your own time’s just fine. My imagination’s much worse, I just never want to know.
(ว็อท ยู ดู ออน ยุร โอน ไทม จัซท ไฟน มาย อิแมจิเนฌัน มัช เวิซ , ไอ จัซท เนฝเวอะ ว็อนท ทู โน)
What meant the world imploded, inflated then demoted all my oxygen to product gas and suffocated my last chance.
(ว็อท เม็นท เดอะ เวิลด อิมพรูด , อินฟเลท เด็น ดิโมท ออล มาย อ๊อกซีเจ้น ทู พรอดอัคท แก๊ซ แซน ซัฟโฟะเคท มาย ลาซท ชานซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Calm Before The Storm คำอ่านไทย Fall Out Boy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น