เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย Stereophonics

You don’t know what it’s been like
( ยู ด้อนท์ โน ว็อท อิทซ บีน ไลค)
Meeting someone like you
(มีทอิง ซัมวัน ไลค ยู)
You don’t know what it’s been like
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท อิทซ บีน ไลค)
Meeting someone like you
(มีทอิง ซัมวัน ไลค ยู)

You look like Jesus on a aeroplane
(ยู ลุค ไลค จีสัซ ออน อะ แอโระพเลน)
Ya head’s against the window pane
(ยา เฮ็ด อะเกนซท เดอะ วีนโด เพน)
You got opinions but you ain’t got news
(ยู ก็อท โอะพีนยัน บัท ยู เอน ก็อท นยู)
You got good laughs but when it suits you
(ยู ก็อท เกิด ลาฟ บัท ฮเว็น หนิด ซยูท ยู)
You turn it on like a leaking tap
(ยู เทิน หนิด ออน ไลค เก leakings แท็พ)
And dripping dropping people drop of a hat
(แอ็นด ดรีพพิง ดรอพพิงส พี๊เพิ่ล ดร็อพ อ็อฝ อะ แฮ็ท)
You gotta mouth but you ain’t got guts
(ยู กอททะ เมาธ บัท ยู เอน ก็อท กัท)
That drunken mouth you should keep it shut
(แดท ดรังคเอ็น เมาธ ยู เชิด คีพ อิท ฌัท)

You don’t know what it’s been like
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท อิทซ บีน ไลค)
Meeting someone like you
(มีทอิง ซัมวัน ไลค ยู)
You don’t know what it’s been like
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท อิทซ บีน ไลค)
Meeting someone like you
(มีทอิง ซัมวัน ไลค ยู)

Superman on a aeroplane
(ซยูเพอะแม็น ออน อะ แอโระพเลน)
Sitting next to Lois Lane
(ซีททิง เน็คซท ทู Lois เลน)
You gotta that woman but you want her gone
(ยู กอททะ แดท วูมเอิน บัท ยู ว็อนท เฮอ กอน)
So you can sleep with a teenage blonde
(โซ ยู แค็น ซลีพ วิฑ อะ ทีนเอจ บล็อนด)
You wear a mask wear an armoured suit
(ยู แว รา มาซค แว แอน อาเมอะ ซยูท)
Can’t get to you with the gun I shoot
(แค็นท เก็ท ทู ยู วิฑ เดอะ กัน นาย ฌูท)
You play your cards close to your chest because ya
(ยู พเล ยุร คาด คโลส ทู ยุร เช็ซท บิคอส ยา)
Poker face is a dreadry mess
(โพคเออะ เฟซ อีส ซา dreadry เมซ)

You don’t know what it’s been like
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท อิทซ บีน ไลค)
Meeting someone like you
(มีทอิง ซัมวัน ไลค ยู)
You don’t know what it’s been like
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท อิทซ บีน ไลค)
Meeting someone like you
(มีทอิง ซัมวัน ไลค ยู)

You don’t know what it’s been like
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท อิทซ บีน ไลค)
Meeting someone like you
(มีทอิง ซัมวัน ไลค ยู)
You don’t know what it’s been like
(ยู ด้อนท์ โน ว็อท อิทซ บีน ไลค)
Meeting someone like you
(มีทอิง ซัมวัน ไลค ยู)
Meeting someone like you
(มีทอิง ซัมวัน ไลค ยู)
Meeting someone like you
(มีทอิง ซัมวัน ไลค ยู)
Meeting someone like you
(มีทอิง ซัมวัน ไลค ยู)
Meeting someone like you
(มีทอิง ซัมวัน ไลค ยู)
Meeting someone like you
(มีทอิง ซัมวัน ไลค ยู)
Meeting someone like ah ah ah aah
(มีทอิง ซัมวัน ไลค อา อา อา อาอ้า)
Ooh
(อู้)

Superman on a aeroplane
(ซยูเพอะแม็น ออน อะ แอโระพเลน)
Sitting next to Lois Lane
(ซีททิง เน็คซท ทู Lois เลน)
You gotta that woman but you want her gone
(ยู กอททะ แดท วูมเอิน บัท ยู ว็อนท เฮอ กอน)
So you can f*ck a teenage blonde
(โซ ยู แค็น เอฟ *ck กา ทีนเอจ บล็อนด)
You turn it on like a leaking tap
(ยู เทิน หนิด ออน ไลค เก leakings แท็พ)
And dripping dropping people drop of a hat
(แอ็นด ดรีพพิง ดรอพพิงส พี๊เพิ่ล ดร็อพ อ็อฝ อะ แฮ็ท)
You gotta mouth but you ain’t got guts
(ยู กอททะ เมาธ บัท ยู เอน ก็อท กัท)
That drunken mouth you should keep it shut
(แดท ดรังคเอ็น เมาธ ยู เชิด คีพ อิท ฌัท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย Stereophonics

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น