เนื้อเพลง Mr. Bojangles คำอ่านไทย Whitney Houston

I knew a man Bojangles and he danced for you in worn out shoes
( ไอ นยู อะ แม็น Bojangles แซน ฮี ดานซ ฟอ ยู อิน โวน เอ้า ฌู)
With silver hair, a ragged shirt and baggy pants, the old soft shoe
(วิฑ ซีลเฝอะ แฮ , อะ แรง เฌิท แอ็นด แบกกิ แพ็นท , ดิ โอลด ซ็อฟท ฌู)
He jumped so high, he jumped so high, then he lightly touched down
(ฮี จัมพ โซ ไฮ , ฮี จัมพ โซ ไฮ , เด็น ฮี ไลทลิ ทั๊ช เดาน)

Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance!
(มีซเทอะ Bojangles , มีซเทอะ Bojangles , มีซเทอะ Bojangles , ดานซ !)

I met him in a cell in New Orleans, I was – down and out
(ไอ เม็ท ฮิม อิน อะ เซ็ล อิน นยู โอรีอินสฺ , ไอ วอส เดาน แอ็นด เอ้า)
He looked to me to be the eyes of age as he spoke right out
(ฮี ลุค ทู มี ทู บี ดิ ไอ อ็อฝ เอจ แอ็ส ฮี ซโพค ไรท เอ้า)
He talked of life, he talked of life, he laughed, slapped his leg a step
(ฮี ทอค อ็อฝ ไลฟ , ฮี ทอค อ็อฝ ไลฟ , ฮี ลาฟ , สแลพ ฮิส เล็ก อะ ซเท็พ)

He said his name, Bojangles, then he danced a lick across the cell
(ฮี เซ็ด ฮิส เนม , Bojangles , เด็น ฮี ดานซ อะ ลิค อัครอซ เดอะ เซ็ล)
He grabbed his pants a better stance, oh, he jumped up high, he clicked his heels
(ฮี แกรบเบด ฮิส แพ็นท ซา เบทเทอะ ซแท็นซ , โอ , ฮี จัมพ อัพ ไฮ , ฮี คลิค ฮิส ฮีล)
He let go a laugh, he let go a laugh, shook back his clothes all around
(ฮี เล็ท โก อะ ลาฟ , ฮี เล็ท โก อะ ลาฟ , ฌุค แบ็ค ฮิส คโลฑ ซอร์ อะเรานด)

He danced for those at minstrel shows and county fairs – throughout the South
(ฮี ดานซ ฟอ โฑส แอ็ท มีนซทเร็ล โฌ แซน เคานทิ แฟ ธรูเอาท เดอะ เซาธ)
He spoke with tears of fifteen years how his dog and he traveled about
(ฮี ซโพค วิฑ เทีย อ็อฝ ฟีฟทีน เยีย เฮา ฮิส ด็อก แอ็นด ฮี ทแรฝแอ็ล อะเบาท)
His dog up and died, he…after twenty years he still grieved
(ฮิส ด็อก อัพ แอ็นด ได , ฮี อาฟเทอะ ทเวนทิ เยีย ฮี ซทิล กรีฝ)

He said ” I dance now at ev’ry chance in honky tonks for – drinks and tips
(ฮี เซ็ด ” ไอ ดานซ เนา แอ็ท เอวรี่ ชานซ อิน honky tonks ฟอ ดริงค แซน ทิพ)
But most of the time I spend behind these county bars ” – he said ” I drinks a bit ”
(บัท โมซท อ็อฝ เดอะ ไทม ไอ ซเพ็นด บิไฮนด ฑิส เคานทิ บา ” ฮี เซ็ด ” ไอ ดริงค ซา บิท “)
He shook his head and as he… I heard someone ask ” Please: ”
(ฮี ฌุค ฮิส เฮ็ด แอ็นด แอ็ส ฮี ไอ เฮิด ซัมวัน อาซค ” พลีส : “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Bojangles คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น