เนื้อเพลง Isn’t It A Wonder คำอ่านไทย Boyzone

It’s The Sign Of The Times Girl
( อิทซ เดอะ ไซน อ็อฝ เดอะ ไทม เกิล)
Sad Songs On The Radio
(แซ็ด ซ็อง ออน เดอะ เรดิโอ)
It’s The Sign Of The Times Girl
(อิทซ เดอะ ไซน อ็อฝ เดอะ ไทม เกิล)
As The Leaves Begin To Go
(แอ็ส เดอะ ลีฝ บีกีน ทู โก)
But All These Signs Now
(บัท ดอร์ ฑิส ไซน เนา)
Showing On My Face
(โชว์วิง ออน มาย เฟซ)
Proving Me Wrong Taking It’s Place
(พรูฝวิ่ง มี ร็อง เทคอิง อิทซ พเลซ)

And I Pray To God
(แอ็นด ดาย พเร ทู ก็อด)
That There’s More That We Can Do Yeah
(แดท แดร์ โม แดท วี แค็น ดู เย่)
And I Pray To God
(แอ็นด ดาย พเร ทู ก็อด)
That There’s More That We Can Show
(แดท แดร์ โม แดท วี แค็น โฌ)
More That We Can Do Yeah
(โม แดท วี แค็น ดู เย่)

Isn’t It A Wonder
(อีสซึ่น ดิธ ดา วันเดอะ)
As A Newborn Baby Cries
(แอ็ส ซา นิวบรอน เบบิ ไคร)
And Isn’t It A Wonder
(แอ็นด อีสซึ่น ดิธ ดา วันเดอะ)
With The Sweetness In My Eyes
(วิฑ เดอะ ซวีทเน็ซ ซิน มาย ไอ)
And Isn’t It A Wonder
(แอ็นด อีสซึ่น ดิธ ดา วันเดอะ)
At The Crossroads Of My Life
(แอ็ท เดอะ คอสโรด อ็อฝ มาย ไลฟ)
Isn’t It A Wonder
(อีสซึ่น ดิธ ดา วันเดอะ)
Isn’t It A Wonder To Me
(อีสซึ่น ดิธ ดา วันเดอะ ทู มี)

It’s The Way Of The World When
(อิทซ เดอะ เว อ็อฝ เดอะ เวิลด ฮเว็น)
Wrong Takes Hold Of Right
(ร็อง เทค โฮลด อ็อฝ ไรท)
It’s The Way Of The World
(อิทซ เดอะ เว อ็อฝ เดอะ เวิลด)
In Which We’ve All Lost Sight
(อิน ฮวิช หวีบ ออล ล็อซท ไซท)
But Isn’t This World
(บัท อีสซึ่น ดีซ เวิลด)
Too Simple To Be True
(ทู ซิ๊มเพิ่ล ทู บี ทรู)
Holding On To Memories Of You
(โฮลดิง ออน ทู เมรโมรี อ็อฝ ยู)

And I Pray To God
(แอ็นด ดาย พเร ทู ก็อด)
That There’s More That We Can Do Yeah
(แดท แดร์ โม แดท วี แค็น ดู เย่)
And I Pray To God
(แอ็นด ดาย พเร ทู ก็อด)
That There’s More That We Can Show
(แดท แดร์ โม แดท วี แค็น โฌ)
More That We Can Do Yeah
(โม แดท วี แค็น ดู เย่)

Chorus
(โครัซ)

That I Can See A Change In Me
(แดท ไอ แค็น ซี อะ เชนจ อิน มี)
But I Won’t Look Back
(บัท ไอ ว็อนท ลุค แบ็ค)
Cos That’s Behind Me
(คอซ แด๊ท บิไฮนด มี)
And After All
(แอ็นด อาฟเทอะ ออล)
Strong Words Are Spoken
(ซทร็อง เวิด แซร์ ซโพเค็น)
My Heart Will Never Be Never Be
(มาย ฮาท วิล เนฝเวอะ บี เนฝเวอะ บี)
Never Be Broken
(เนฝเวอะ บี บโรเค็น)

Chorus
(โครัซ)

That I Can See A Change In Me
(แดท ไอ แค็น ซี อะ เชนจ อิน มี)
But I Won’t Look Back
(บัท ไอ ว็อนท ลุค แบ็ค)
Cos That’s Behind Me
(คอซ แด๊ท บิไฮนด มี)
And After All
(แอ็นด อาฟเทอะ ออล)
Strong Words Are Spoken
(ซทร็อง เวิด แซร์ ซโพเค็น)
My Heart Will Never Be Never Be
(มาย ฮาท วิล เนฝเวอะ บี เนฝเวอะ บี)
Never Be Broken
(เนฝเวอะ บี บโรเค็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Isn’t It A Wonder คำอ่านไทย Boyzone

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น