เนื้อเพลง Gangsta Bop คำอ่านไทย Akon

[Laugh]
( [ ลาฟ ])
Konvict
(โคนวิคทฺ)
Aye aye aye aye aye go gangsta
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ โก แก๊งซดา)
Aye aye aye aye aye go gangsta
(ไอ ไอ ไอ ไอ ไอ โก แก๊งซดา)
Keep boppin’
(คีพ boppin)
Rock wit me
(ร็อค วิท มี)
Let’s get this b*tch poppin’
(เล็ท เก็ท ดีซ บี *tch พอพปิน)
Up front!
(อัพ ฟรันท !)
Go gangsta
(โก แก๊งซดา)
Keep boppin’
(คีพ boppin)
Like back when a n*gga was clockin’
(ไลค แบ็ค ฮเว็น อะ เอ็น *gga วอส คอกคิน)

See nowadays seems like everybody wanna be killas
(ซี เนาอะเดส ซีม ไลค เอวี่บอดี้ วอนนา บี คิวลา)
Gorillaz gettin’ high off their weed and liquor
(โกลีลาซ เกดดิน ไฮ ออฟฟ แด วี แอ็นด ลีคเออะ)
You die quicker
(ยู ได ควิกเกอร์)
Paramedics drive back slow to the hospital
(เพราเมดิคสฺ ดไรฝ แบ็ค ซโล ทู เดอะ ฮอซพิแท็ล)
You get pronounced dead before the hospital
(ยู เก็ท พโระเนานซ เด็ด บิโฟ เดอะ ฮอซพิแท็ล)
Stop frontin’ when you know you won’t pull nothin’
(ซท็อพ ฟ้อนดิน ฮเว็น ยู โน ยู ว็อนท พุล นอทติน)
First n*gga to retreat when the tools bust
(เฟิซท เอ็น *gga ทู ริทรีท ฮเว็น เดอะ ทูล บัซท)
Playin’ with it is bad for your health
(เพลย์ยิน วิฑ อิท อีส แบ็ด ฟอ ยุร เฮ็ลธ)
All your homeboys are gone
(ออล ยุร โฮมบอย แซร์ กอน)
You the last one left now
(ยู เดอะ ลาซท วัน เล็ฟท เนา)
They heart’s beatin’ but these n*ggas be scared
(เด ฮาท บีดิน บัท ฑิส เอ็น *ggas บี ซคา)
The real ones are all locked up or dead
(เดอะ ริแอ็ล วัน แซร์ ออล ล็อค อัพ ออ เด็ด)
Nowadays you can’t find a good connect
(เนาอะเดส ยู แค็นท ไฟนด อะ เกิด ค็อนเนคท)
But if you do you might be the feds so
(บัท อิฟ ยู ดู ยู ไมท บี เดอะ เฟ็ด โซ)

I don’t know you
(ไอ ด้อนท์ โน ยู)
You don’t know me
(ยู ด้อนท์ โน มี)
You don’t know the history I got on these streets
(ยู ด้อนท์ โน เดอะ ฮีซโทะริ ไอ ก็อท ออน ฑิส ซทรีท)
Only when you see what my eyes have seen
(โอ๊นลี่ ฮเว็น ยู ซี ว็อท มาย ไอ แฮ็ฝ ซีน)
Then you’ll understand why I’m surrounded by G’s
(เด็น โยว อันเดิซแทนด ฮไว แอม ซะเรานด ไบ จีส)
If you owe me and we got beef
(อิฟ ยู โอ มี แอ็นด วี ก็อท บีฟ)
I recommend you reach for your heat and don’t freeze
(ไอ เรค็อมเมนด ยู รีช ฟอ ยุร ฮีท แอ็นด ด้อนท์ ฟรีส)
Pause for a minute guaranteed you gonna bleed
(พอส ฟอ รา มินยูท แกเร็นที ยู กอนนะ บลีด)
Cause that’s how we was raised
(คอส แด๊ท เฮา วี วอส เรส)
Growin’ up in these streets
(โกรวิน อัพ อิน ฑิส ซทรีท)

Go gangsta
(โก แก๊งซดา)
Keep boppin
(คีพ boppin)
Rock wit me
(ร็อค วิท มี)
Let’s get this b*tch boppin’
(เล็ท เก็ท ดีซ บี *tch boppin)
Go gangsta
(โก แก๊งซดา)
Keep boppin’
(คีพ boppin)
Like back when a n*gga was clockin’
(ไลค แบ็ค ฮเว็น อะ เอ็น *gga วอส คอกคิน)

See it’s hard gettin’ good
(ซี อิทซ ฮาด เกดดิน เกิด)
Easy to do evil
(อีสอิ ทู ดู อี๊วิ้ว)
And I ain’t really into meetin’ wit new people
(แอ็นด ดาย เอน ริแอ็ลลิ อีนทุ meetin วิท นยู พี๊เพิ่ล)
Just put the money in the bag and I’ll leave you
(จัซท พัท เดอะ มันอิ อิน เดอะ แบ็ก แอ็นด แอล ลีฝ ยู)
Then we cop evesil
(เด็น วี ค็อพ evesil)
You make a hundred dollars
(ยู เมค เก ฮันดเร็ด ดอลเลอะ)
To the streets you made a G
(ทู เดอะ ซทรีท ยู เมด อะ จี)
When you coppin’ hoes
(ฮเว็น ยู คอพปิน โฮ)
They swearin’ you move keys
(เด swearin ยู มูฝ คี)
Feds gettin’ close
(เฟ็ด เกดดิน คโลส)
And the rats in the g’s
(แอ็นด เดอะ แร็ท ซิน เดอะ จีส)
And they tryin’ to find those birds
(แอ็นด เด ทายอิน ทู ไฟนด โฑส เบิด)
Not the ones that sleep in trees
(น็อท ดิ วัน แดท ซลีพ อิน ทรี)
We got that bird
(วี ก็อท แดท เบิด)
We got that blue
(วี ก็อท แดท บลู)
You want short skirts?
(ยู ว็อนท ฌอท ซเคิท)
We got that too
(วี ก็อท แดท ทู)
Whatever ya need my n*gga
(ฮว็อทเอฝเออะ ยา นีด มาย เอ็น *gga)
Show me the cheese
(โฌ มี เดอะ ชีส)
And baby you can believe
(แอ็นด เบบิ ยู แค็น บิลีฝ)
That we can make that true
(แดท วี แค็น เมค แดท ทรู)

I don’t know you
(ไอ ด้อนท์ โน ยู)
You don’t know me
(ยู ด้อนท์ โน มี)
You don’t know the history I got on these streets
(ยู ด้อนท์ โน เดอะ ฮีซโทะริ ไอ ก็อท ออน ฑิส ซทรีท)
Only when you see what my eyes have seen
(โอ๊นลี่ ฮเว็น ยู ซี ว็อท มาย ไอ แฮ็ฝ ซีน)
Then you’ll understand why I’m surrounded by G’s
(เด็น โยว อันเดิซแทนด ฮไว แอม ซะเรานด ไบ จีส)
If you owe me and we got beef
(อิฟ ยู โอ มี แอ็นด วี ก็อท บีฟ)
I recommend you reach for your heat and don’t freeze
(ไอ เรค็อมเมนด ยู รีช ฟอ ยุร ฮีท แอ็นด ด้อนท์ ฟรีส)
Pause for a minute guaranteed you gonna bleed
(พอส ฟอ รา มินยูท แกเร็นที ยู กอนนะ บลีด)
Cause that’s how we was raised
(คอส แด๊ท เฮา วี วอส เรส)
Growin’ up in these streets
(โกรวิน อัพ อิน ฑิส ซทรีท)

Aye aye… [in the background]
(ไอ ไอ [ อิน เดอะ แบ็คกราว ])
Go gangsta
(โก แก๊งซดา)
Keep boppin
(คีพ boppin)
Rock wit me
(ร็อค วิท มี)
Let’s get this b*tch boppin’
(เล็ท เก็ท ดีซ บี *tch boppin)
Go gangsta
(โก แก๊งซดา)
Keep boppin’
(คีพ boppin)
Like back when a n*gga was clockin’
(ไลค แบ็ค ฮเว็น อะ เอ็น *gga วอส คอกคิน)

Streets been watchin
(ซทรีท บีน วันชิน)
And they don’t blink
(แอ็นด เด ด้อนท์ บลิงค)
Sidewalk got ears
(ไซด์ว๊อก ก็อท เอีย)
The pavement don’t sleep
(เดอะ เพฝเมนท ด้อนท์ ซลีพ)
The fittest will survive
(เดอะ ฟิทเท็ท วิล เซอะไฝฝ)
The weak just don’t eat
(เดอะ วีค จัซท ด้อนท์ อีท)
Everybody in between just gettin’ a rap sheet
(เอวี่บอดี้ อิน บีทวิน จัซท เกดดิน อะ แร็พ ฌีท)
The streets been watchin
(เดอะ ซทรีท บีน วันชิน)
And they don’t blink
(แอ็นด เด ด้อนท์ บลิงค)
Sidewalk got ears
(ไซด์ว๊อก ก็อท เอีย)
The pavement don’t sleep
(เดอะ เพฝเมนท ด้อนท์ ซลีพ)
The fittest will survive
(เดอะ ฟิทเท็ท วิล เซอะไฝฝ)
The weak just don’t eat
(เดอะ วีค จัซท ด้อนท์ อีท)
Everybody in between just gettin’ a rap sheet
(เอวี่บอดี้ อิน บีทวิน จัซท เกดดิน อะ แร็พ ฌีท)

I don’t know you
(ไอ ด้อนท์ โน ยู)
You don’t know me
(ยู ด้อนท์ โน มี)
You don’t know the history I got on these streets
(ยู ด้อนท์ โน เดอะ ฮีซโทะริ ไอ ก็อท ออน ฑิส ซทรีท)
Only when you see what my eyes have seen
(โอ๊นลี่ ฮเว็น ยู ซี ว็อท มาย ไอ แฮ็ฝ ซีน)
Then you’ll understand why I’m surrounded by G’s
(เด็น โยว อันเดิซแทนด ฮไว แอม ซะเรานด ไบ จีส)
If you owe me and we got beef
(อิฟ ยู โอ มี แอ็นด วี ก็อท บีฟ)
I recommend you reach for your heat and don’t freeze
(ไอ เรค็อมเมนด ยู รีช ฟอ ยุร ฮีท แอ็นด ด้อนท์ ฟรีส)
Pause for a minute guaranteed you gonna bleed
(พอส ฟอ รา มินยูท แกเร็นที ยู กอนนะ บลีด)
Cause that’s how we was raised
(คอส แด๊ท เฮา วี วอส เรส)
Growin’ up in these streets
(โกรวิน อัพ อิน ฑิส ซทรีท)

Aye aye… [in the background]
(ไอ ไอ [ อิน เดอะ แบ็คกราว ])
Go gangsta
(โก แก๊งซดา)
Keep boppin
(คีพ boppin)
Rock wit me
(ร็อค วิท มี)
Let’s get this b*tch boppin’
(เล็ท เก็ท ดีซ บี *tch boppin)
Go gangsta
(โก แก๊งซดา)
Keep boppin’
(คีพ boppin)
Like back when a n*gga was clockin’
(ไลค แบ็ค ฮเว็น อะ เอ็น *gga วอส คอกคิน)

See it’s hard gettin’ good
(ซี อิทซ ฮาด เกดดิน เกิด)
Easy to do evil
(อีสอิ ทู ดู อี๊วิ้ว)
And I ain’t really into meetin’ wit new people
(แอ็นด ดาย เอน ริแอ็ลลิ อีนทุ meetin วิท นยู พี๊เพิ่ล)
See it’s hard gettin’ good
(ซี อิทซ ฮาด เกดดิน เกิด)
Easy to do evil
(อีสอิ ทู ดู อี๊วิ้ว)
And I ain’t really into meetin’ wit new people
(แอ็นด ดาย เอน ริแอ็ลลิ อีนทุ meetin วิท นยู พี๊เพิ่ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gangsta Bop คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น