เนื้อเพลง Somebody คำอ่านไทย Aerosmith

I need a lady Not ????? and shady
( ไอ นีด อะ เลดิ น็อท แอ็นด เฌดอิ)
I need somebody to be close to
(ไอ นีด ซัมบอดี้ ทู บี คโลส ทู)
Somebody cosy Not somebody nosy
(ซัมบอดี้ โคสิ น็อท ซัมบอดี้ โนสอิ)
Help a-see my whole day through
(เฮ็ลพ อะ ซี มาย โฮล เด ธรู)

Someone to share my load
(ซัมวัน ทู แฌ มาย โลด)
Somebody to walk the road I live on Live
(ซัมบอดี้ ทู วอค เดอะ โรด ดาย ไลฝ ออน ไลฝ)

Good Lord sent her Good Lord made me
(เกิด ลอด เซ็นท เฮอ เกิด ลอด เมด มี)
Please send me down someone for me
(พลีส เซ็นด มี เดาน ซัมวัน ฟอ มี)
Say I won’t be choosy You can send me a floozy
(เซ ไอ ว็อนท บี choosy ยู แค็น เซ็นด มี อะ floozy)
Send me anybody you please
(เซ็นด มี เอนอิบอดิ ยู พลีส)

Somebody save me Somebody further still
(ซัมบอดี้ เซฝ มี ซัมบอดี้ เฟอเฑอะ ซทิล)
Somebody Some Somebody for me
(ซัมบอดี้ ซัม ซัมบอดี้ ฟอ มี)
Now won’t you send me somebody
(เนา ว็อนท ยู เซ็นด มี ซัมบอดี้)

LEAD
(เล็ด)

Somebody Won’t you send me somebody
(ซัมบอดี้ ว็อนท ยู เซ็นด มี ซัมบอดี้)
Now won’t you send me somebody
(เนา ว็อนท ยู เซ็นด มี ซัมบอดี้)
Now call for somebody Scream loud and bloody
(เนา คอล ฟอ ซัมบอดี้ ซครีม เลาด แอ็นด บลัดอิ)
Call Woman Woman Come unto me
(คอล วูมเอิน วูมเอิน คัม อันทู มี)

Safe for tomorrow Share all your sorrow
(เซฟ ฟอ ทุมอโร แฌ ออล ยุร ซอโร)
Misery loves company Yeah Yes it does Yes it does
(มีสริ ลัฝ คัมพะนิ เย่ เย็ซ ซิท โด เย็ซ ซิท โด)

Somebody say ya will Somebody further still
(ซัมบอดี้ เซ ยา วิล ซัมบอดี้ เฟอเฑอะ ซทิล)
Somebody Some Somebody for me
(ซัมบอดี้ ซัม ซัมบอดี้ ฟอ มี)
Somebody say ya will Somebody further still
(ซัมบอดี้ เซ ยา วิล ซัมบอดี้ เฟอเฑอะ ซทิล)
Somebody throw somebody for—–
(ซัมบอดี้ ธโร ซัมบอดี้ ฟอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Somebody คำอ่านไทย Aerosmith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น