เนื้อเพลง O Holy Night คำอ่านไทย Jessica Simpson

O holy night! The stars are brightly shining,
( โอ โฮลิ ไนท ! เดอะ ซทา แซร์ บไรทลิ ชายนิง ,)
It is the night of our dear Saviour’s birth.
(อิท อีส เดอะ ไนท อ็อฝ เอ๊า เดีย เซฝเยอะ เบิธ)
Long lay the world in sin and error pining.
(ล็อง เล เดอะ เวิลด อิน ซิน แอ็นด เอเรอะ พายนิง)
Till He appeared and the soul felt its worth.
(ทิล ฮี แอ็พเพีย แอ็นด เดอะ โซล เฟ็ลท อิทซ เวิธ)
A thrill of hope, the weary world rejoices,
(อะ ธริล อ็อฝ โฮพ , เดอะ เวียริ เวิลด ริจอยซ ,)
For yonder breaks, a new and glorious morn.
(ฟอ ยอนเดอะ บเรค , อะ นยู แอ็นด กโลเรียซ มอน)

Fall on your knees! Oh, hear the angel voices!
(ฟอล ออน ยุร นี ! โอ , เฮีย ดิ เอนเจล ฝอยซ !)
O night divine, oh night when Christ was born;
(โอ ไนท ดิไฝน , โอ ไนท ฮเว็น คไรซท วอส บอน 😉
O night divine, oh night, oh night divine.
(โอ ไนท ดิไฝน , โอ ไนท , โอ ไนท ดิไฝน)

[Ohh…]
([ โอ้ ])
Ohh yeah
(โอ้ เย่)

The King of Kings lay thus in lowly manger
(เดอะ คิง อ็อฝ คิง เล ฑัซ ซิน โลลิ เมนเจอะ)
In all our trials born to be our friend.
(อิน ออล เอ๊า ไทรแอ็ล บอน ทู บี เอ๊า ฟเร็นด)

Fall on your knees! Oh, hear the angel voices!
(ฟอล ออน ยุร นี ! โอ , เฮีย ดิ เอนเจล ฝอยซ !)
O night divine oh, oh night when Christ was born;
(โอ ไนท ดิไฝน โอ , โอ ไนท ฮเว็น คไรซท วอส บอน 😉
O night divine, oh night divine, mmm…
(โอ ไนท ดิไฝน , โอ ไนท ดิไฝน , อึม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง O Holy Night คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น