เนื้อเพลง Amerika คำอ่านไทย Trick Daddy feat Society

[Trick Daddy]
( [ ทริค แดดดิ ])
‘Posed to be…
(โพส ทู บี)
Land of the free
(แล็นด อ็อฝ เดอะ ฟรี)
I don’t see how
(ไอ ด้อนท์ ซี เฮา)
Count me in
(เคานท มี อิน)
Uh
(อา)
America
(อะเมริคะ)
Oh
(โอ)
America
(อะเมริคะ)
Ha-ha-ha
(ฮา ฮา ฮา)
America [America]
(อะเมริคะ [ อะเมริคะ ])
Sweet land of liberty y’all
(สวี้ท แล็นด อ็อฝ ลีบเออะทิ ยอล)

I’m doing this one for the struggle
(แอม ดูอิง ดีซ วัน ฟอ เดอะ สทรั๊กเกิ้ล)
And every bad doin’ brotha
(แอ็นด เอฝริ แบ็ด โดย บอตดา)
Sista, daddy and mother
(Sista , แดดดิ แอ็นด ม๊าเธ่อร์)
Who livin’ in the gutter
(ฮู ลีฝอิน อิน เดอะ กัทเทอะ)
You want
(ยู ว็อนท)
Better cars
(เบทเทอะ คา)
And a better heart
(แอ็นด อะ เบทเทอะ ฮาท)
Another start
(แอะนัธเออะ ซทาท)
Yo’ own yard
(โย โอน ยาด)
And a place to park
(แอ็นด อะ พเลซ ทู พาค)
You wanna
(ยู วอนนา)
Trust ’em ??
(ทรัซท เอ็ม)
And a better li’ [life]
(แอ็นด อะ เบทเทอะ ลี [ ไลฟ ])
A bigger crib
(อะ บี๊กเกอร์ คริบ)
And a home cooked meal
(แอ็นด อะ โฮม คุ๊ค มีล)
Every single night
(เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไนท)
He’ll feel with you
(เฮ็ล ฟีล วิฑ ยู)
Goin’ through
(โกอิน ธรู)
But I coulda warned you
(บัท ไอ คอดา วอน ยู)
When its time to be a man
(ฮเว็น อิทซ ไทม ทู บี อะ แม็น)
Do all you can
(ดู ออล ยู แค็น)
See other lands
(ซี อัฑเออะ แล็นด)
And don’t be livin’ for the other man
(แอ็นด ด้อนท์ บี ลีฝอิน ฟอ ดิ อัฑเออะ แม็น)
Take time out and settle in
(เทค ไทม เอ้า แอ็นด เซ็ทเทิ่ล อิน)
Be the better man
(บี เดอะ เบทเทอะ แม็น)
And close ? watch your friends
(แอ็นด คโลส ว็อช ยุร ฟเร็นด)
And then
(แอ็นด เด็น)
You’ll understand
(โยว อันเดิซแทนด)
A lil’ better then
(อะ ลิล เบทเทอะ เด็น)
But on the other hand
(บัท ออน ดิ อัฑเออะ แฮ็นด)
You so god damn stubboran
(ยู โซ ก็อด แด็ม stubboran)
And you be
(แอ็นด ยู บี)
Startin’ sh*t
(สตาร์ดิน ฌะ *ที)
And ever since you made president
(แอ็นด เอฝเออะ ซินซ ยู เมด พเรสอิเด็นท)
We ain’t even seen you since
(วี เอน อีเฝ็น ซีน ยู ซินซ)
You need to [You need to]
(ยู นีด ทู [ ยู นีด ทู ])
Fill our schools
(ฟิล เอ๊า ซคูล)
Rebuild our church and homes
(รีบิ้ว เอ๊า เชิช แอ็นด โฮม)
Stop killin’ my own kind
(ซท็อพ คิลลิน มาย โอน ไคนด)
And leave my Earth alone
(แอ็นด ลีฝ มาย เอิธ อะโลน)
And stop tappin’ my phone
(แอ็นด ซท็อพ tappin มาย โฟน)
And searchin’ my brone
(แอ็นด เสริทชิน มาย brone)
And keep your personal feelings home
(แอ็นด คีพ ยุร เพอซแน็ล ฟีลอิง โฮม)
When you bandin’ my chrome
(ฮเว็น ยู bandin มาย คโรม)
Do it for the
(ดู อิท ฟอ เดอะ)
Weak and the strong
(วีค แอ็นด เดอะ ซทร็อง)
And to each his own
(แอ็นด ทู อีช ฮิส โอน)
We do it for the main goal
(วี ดู อิท ฟอ เดอะ เมน โกล)
So when all the heat is gone
(โซ ฮเว็น ออล เดอะ ฮีท อีส กอน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
This game wasn’t told to me [Told to me]
(ดีซ เกม วอสซึ้น โทลด ทู มี [ โทลด ทู มี ])
It was sold to me [Sold to me]
(อิท วอส โซลด ทู มี [ โซลด ทู มี ])
And we are never free [No!]
(แอ็นด วี อาร์ เนฝเวอะ ฟรี [ โน ! ])
No way
(โน เว)
Not in America [Not America]
(น็อท อิน อะเมริคะ [ น็อท อะเมริคะ ])
Not America [Not in America uh-uh]
(น็อท อะเมริคะ [ น็อท อิน อะเมริคะ อา อา ])
Our country ’tis of thee [’tis of thee]
(เอ๊า คันทริ tis อ็อฝ ฑี [ tis อ็อฝ ฑี ])
Land of Liberty [Liberty]
(แล็นด อ็อฝ ลีบเออะทิ [ ลีบเออะทิ ])
But that’ll never be [Never Be – NO!]
(บัท แธดิลเนฝเวอะ บี [ เนฝเวอะ บี โน ! ])
No way
(โน เว)
Not in America [uh-uh Not in this America]
(น็อท อิน อะเมริคะ [ อา อา น็อท อิน ดีซ อะเมริคะ ])
Not in America [No]
(น็อท อิน อะเมริคะ [ โน ])

[Society]
([ โซะไซเอะทิ ])
You only got 2 bucks and give less than a f*ck — then you a n*gga
(ยู โอ๊นลี่ ก็อท ทู บัค แซน กิฝ เลซ แฑ็น อะ เอฟ *ck เด็น ยู อะ เอ็น *gga)
Got a nice home and a Lexus truck — you a n*gga
(ก็อท ดา ไน๊ซ์ โฮม แอ็นด อะ เล็กเซด ทรัค ยู อะ เอ็น *gga)
World champions and you M.V.P — you a n*gga
(เวิลด แชมเพียน แซน ยู เอ็ม วี พี ยู อะ เอ็น *gga)
4 degrees and a Ph.D — still a n*gga
(โฟว ดิกรี แซน อะ Ph ดี ซทิล อะ เอ็น *gga)
You use your platinum ?? for ID’s — then you’s a n*gga
(ยู ยูซ ยุร พแลทนัม ฟอ IDs เด็น ยู ซา เอ็น *gga)
If your skin is brown just like me — then you a n*gga
(อิฟ ยุร ซคิน อีส บเราน จัซท ไลค มี เด็น ยู อะ เอ็น *gga)
Got a promotion and a FAT ass raise — you still a n*gga
(ก็อท ดา พโระโมฌัน แอ็นด อะ แฟ็ท อาซ เรส ยู ซทิล อะ เอ็น *gga)
You from the islands and your peoples wasn’t slaves — you a n*gga
(ยู ฟร็อม ดิ ไอแล็นด แซน ยุร พี๊เพิ่ล วอสซึ้น ซเลฝ ยู อะ เอ็น *gga)
No matter how much your ass get paid — you still a n*gga
(โน แมทเทอะ เฮา มัช ยุร อาซ เก็ท เพลด ยู ซทิล อะ เอ็น *gga)
Shot by the cops at a traffic stop — cause you a n*gga
(ฌ็อท ไบ เดอะ ค็อพ แอ็ท ดา ทแรฟฟิค ซท็อพ คอส ยู อะ เอ็น *gga)
That’s why I hold toast too
(แด๊ท ฮไว ไอ โฮลด โทซท ทู)
I sell bi-coastal
(ไอ เซ็ล ไบ โคซแท็ล)
International
(อินเทอะแนฌอะแน็ล)
They inter-catching you with satellites in deep space
(เด อีนเทอะ แคชอิง ยู วิฑ แซทเอะไลท ซิน ดีพ ซเพซ)
Now…Who invented n*ggaz in the first place?
(เนา ฮู อินเฝนท เอ็น *ggaz อิน เดอะ เฟิซท พเลซ)
And said America is the original birthplace?
(แอ็นด เซ็ด อะเมริคะ อีส ดิ ออริจินัล เบิธพเลซ)
Who gettin’ 10 – 20 – Life on they first case?
(ฮู เกดดิน เทน 20 ไลฟ ออน เด เฟิซท เคซ)
My n*ggaz
(มาย เอ็น *ggaz)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Trick Daddy]
([ ทริค แดดดิ ])
I’m doin’ this one for the
(แอม โดย ดีซ วัน ฟอ เดอะ)
Kids in the streets
(คิด ซิน เดอะ ซทรีท)
Who ain’t missed a beat
(ฮู เอน มิซ อะ บีท)
Do it for the
(ดู อิท ฟอ เดอะ)
Deaf and the blind
(เด็ฟ แอ็นด เดอะ บไลนด)
And those who don’t eat meat
(แอ็นด โฑส ฮู ด้อนท์ อีท มีท)
Do it for all the
(ดู อิท ฟอ ออล เดอะ)
Children of the corn
(ชีลดเร็น อ็อฝ เดอะ คอน)
And the unborn
(แอ็นด ดิ อันบอน)
Do it for the speedy trials
(ดู อิท ฟอ เดอะ ซพีดอิ ไทรแอ็ล)
And all the lies you done sworn
(แอ็นด ออล เดอะ ไล ยู ดัน ซโวน)
How you gon’ keep the man
(เฮา ยู ก็อน คีพ เดอะ แม็น)
Old Mr. Crooked ass preachin’ man
(โอลด มีซเทอะ ครุค อาซ พีรีชิน แม็น)
When your whole congregation drivin’ a brand new Benz
(ฮเว็น ยุร โฮล คองกริเกฌัน ดรายวิน อะ บแร็นด นยู เบนซฺ)
And writing brand new sins
(แอ็นด ไรทอิง บแร็นด นยู ซิน)
Lyin’ on a million men
(ลายอิน ออน อะ มีลยัน เม็น)
And all my brothers, sisters, them daddys, and them doin’ time in the Penn
(แอ็นด ออล มาย บรัฑเออะ , ซีซเทอะ , เฑ็ม แดดดิ , แอ็นด เฑ็ม โดย ไทม อิน เดอะ Penn)

[Chorus repeated till end]
([ โครัซ ริพีท ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Amerika คำอ่านไทย Trick Daddy feat Society

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น