เนื้อเพลง Long Live คำอ่านไทย Taylor Swift

I said remember this moment in the back of my mind
(ไอ เซด รีเม๊มเบ่อร์ ดิส โม๊เม้นท ดิน เดอะ แบ็ค กอฟ มาย ไมนด์)
The time we stood with our shaking hands
(เดอะ ไทม์ วี สตูด วิธ เอ๊า ชากิ้ง แฮนด์)
The crowds in stands went wild
(เดอะ คราวดํ ซิน สแทนด์ เวนทฺ ไวลด์)
We were the Kings and the Queens
(วี เวีย เดอะ คิงสฺ แซน เดอะ ควีน)
And they read off our names
(แอนด์ เดย์ รี๊ด ออฟฟ เอ๊า เนม)
The night you danced like you knew our lives
(เดอะ ไน๊ท ยู แด๊นซ์ ไล๊ค ยู นิว เอ๊า ลีฟ)
Would never be the same
(วู๊ด เน๊เว่อร์ บี เดอะ เซม)
You held your head like a hero
(ยู เฮวดฺ ยัวร์ เฮด ไล๊ค เก ฮีโร่)
On a history book page
(ออน นา ฮิสทรี่ บุ๊ค เพจ)
It was the end of a decade
(อิท วอส ดิ เอ็นด ดอฟ อะ เด๊คเขด)
But the start of an age
(บั๊ท เดอะ สท๊าร์ท ดอฟ แอน เอจ)

Long live the walls we crashed through
(ลอง ลีฟ เดอะ วอลล์ วี แคลช ตรู)
How the kingdom lights shined just for me and you
(ฮาว เดอะ คิงด้อม ไล๊ท ไชน์ จั๊สท ฟอร์ มี แอนด์ ยู)
I was screaming long live all the magic we made
(ไอ วอส สครีมมิง ลอง ลีฟ ออล เดอะ แม๊จิค วี เมด)
And bring on all the pretenders
(แอนด์ บริง งอน ออล เดอะ พรีเทนเดอะ)
One day, we will be remembered
(วัน เดย์ , วี วิล บี รีเม๊มเบ่อร์)

I said remember this feeling
(ไอ เซด รีเม๊มเบ่อร์ ดิส ฟิวลิ่ง)
I pass the pictures around
(ไอ พาสส เดอะ พิ๊คเจ้อร์ อะราวนฺดฺ)
Of all the years that we stood there
(ออฟ ออล เดอะ เยียร์ แดท วี สตูด แดร์)
On the side-lines wishing for right now
(ออน เดอะ ไซด์ ไลน์ วิชชิง ฟอร์ ไร๊ท นาว)
We are the Kings and the Queens
(วี อาร์ เดอะ คิงสฺ แซน เดอะ ควีน)
You traded your baseball cap for a crown
(ยู เทรด ยัวร์ เบสบอล แค๊พ ฟอร์ รา คราวน์)
When they gave us our trophies
(เว็น เดย์ กีฟ อัช เซ๊า ทรอพฟี้)
And we held them up for our town
(แอนด์ วี เฮวดฺ เด็ม อั๊พ ฟอร์ เอ๊า ทาวน์)
And the cynics were outraged
(แอนด์ เดอะ ซินนิค เวีย เอ๊าทเหรจ)
Screaming, “This is absurd!”
(สครีมมิง , ดิส ซิส แอ๊บเซิร์ท !)
Cause for a moment a band of thieves
(ค๊อส ฟอร์ รา โม๊เม้นท ดา แบนด์ ดอฟ ธีฟว)
In ripped up jeans got to rule the world
(อิน ริพ ดั๊พ ยีน กอท ทู รูล เดอะ เวิลด)

Long live the walls we crashed through
(ลอง ลีฟ เดอะ วอลล์ วี แคลช ตรู)
How the kingdom lights shined just for me and you
(ฮาว เดอะ คิงด้อม ไล๊ท ไชน์ จั๊สท ฟอร์ มี แอนด์ ยู)
I was screaming long live all the magic we made
(ไอ วอส สครีมมิง ลอง ลีฟ ออล เดอะ แม๊จิค วี เมด)
And bring on all the pretenders
(แอนด์ บริง งอน ออล เดอะ พรีเทนเดอะ)
I’m not afraid
(แอม นอท อะเฟรด)
Long live all the mountains we moved
(ลอง ลีฟ ออล เดอะ เม๊าเท่น วี มู๊ฝ)
I had the time of my life fighting dragons with you
(ไอ แฮด เดอะ ไทม์ ออฟ มาย ไล๊ฟ ไฟทฺติ้ง ดาร์ก้อน วิธ ยู)
I was screaming long live that look on your face
(ไอ วอส สครีมมิง ลอง ลีฟ แดท ลุ๊ค กอน ยัวร์ เฟซ)
And bring on all the pretenders
(แอนด์ บริง งอน ออล เดอะ พรีเทนเดอะ)
One day, we will be remembered
(วัน เดย์ , วี วิล บี รีเม๊มเบ่อร์)
[adsense]
Hold on to spinning around
(โฮลด์ ดอน ทู สปินนิ่ง อะราวนฺดฺ)
Confetti falls to the ground
(คันเฟทที ฟอลล์ ทู เดอะ กราวนด์)
May these memories break our fall
(เมย์ ดีซ เมมโมรีสฺ เบร๊ค เอ๊า ฟอลล์)

Will you take a moment, promise me this
(วิล ยู เท้ค เก โม๊เม้นท , โพรมิซ มี ดิส)
That you’ll stand by me forever
(แดท โยว สแทนด์ บาย มี ฟอเรฟเวอร์)
But if God forbid fate should step in
(บั๊ท อิ๊ฟ ก๊อด ฟอร์บิด เฟ้ท ชูด สเท็พ ปิน)
And force us into a goodbye
(แอนด์ ฟอร์ซ อัช อิ๊นทู อะ กู๊ดบาย)
If you have children some day
(อิ๊ฟ ยู แฮพ ชิลเด้น ซัม เดย์)
When they point to the pictures
(เว็น เดย์ พ๊อยท์ ทู เดอะ พิ๊คเจ้อร์)
Please tell them my name
(พลีซ เทลล เด็ม มาย เนม)
Tell them how the crowds went wild
(เทลล เด็ม ฮาว เดอะ คราวดํ เวนทฺ ไวลด์)
Tell them how I hope they shine
(เทลล เด็ม ฮาว ไอ โฮพ เดย์ ไชน์)

Long live the walls we crashed through
(ลอง ลีฟ เดอะ วอลล์ วี แคลช ตรู)
I had the time of my life, with you
(ไอ แฮด เดอะ ไทม์ ออฟ มาย ไล๊ฟ , วิธ ยู)
Long, long live the walls we crashed through
(ลอง , ลอง ลีฟ เดอะ วอลล์ วี แคลช ตรู)
How the kingdom lights shined just for me and you
(ฮาว เดอะ คิงด้อม ไล๊ท ไชน์ จั๊สท ฟอร์ มี แอนด์ ยู)
And I was screaming long live all the magic we made
(แอนด์ ได วอส สครีมมิง ลอง ลีฟ ออล เดอะ แม๊จิค วี เมด)
And bring on all the pretenders
(แอนด์ บริง งอน ออล เดอะ พรีเทนเดอะ)
I’m not afraid
(แอม นอท อะเฟรด)
Singing, long live all the mountains we moved
(ซิงงิง , ลอง ลีฟ ออล เดอะ เม๊าเท่น วี มู๊ฝ)
I had the time of my life fighting dragons with you
(ไอ แฮด เดอะ ไทม์ ออฟ มาย ไล๊ฟ ไฟทฺติ้ง ดาร์ก้อน วิธ ยู)
And long, long live the look on your face
(แอนด์ ลอง , ลอง ลีฟ เดอะ ลุ๊ค กอน ยัวร์ เฟซ)
And bring on all the pretenders
(แอนด์ บริง งอน ออล เดอะ พรีเทนเดอะ)
One day, we will be remembered
(วัน เดย์ , วี วิล บี รีเม๊มเบ่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Long Live คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น