เนื้อเพลง A Different Kind Of Love Song คำอ่านไทย Cher

What if the world was crazy and I was sane
( ว็อท อิฟ เดอะ เวิลด วอส คเรสิ แอ็นด ดาย วอส เซน)
Would it be so strange
(เวิด ดิท บี โซ ซทเรนจ)
I can’t believe that I am alone in saying
(ไอ แค็นท บิลีฝ แดท ไอ แอ็ม อะโลน อิน เซอิง)
The things I’m saying
(เดอะ ธิง แอม เซอิง)
I am – part of you
(ไอ แอ็ม พาท อ็อฝ ยู)
These are – universal truths
(ฑิส อาร์ ยูนิเฝอแซ็ล ทรูธ)
We’re all – part of the light that flows through everything
(เวีย ออล พาท อ็อฝ เดอะ ไลท แดท ฟโล ธรู เอ๊วี่ติง)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
This is a different kind of love song
(ดีซ ซิส ซา ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ซ็อง)
Dedicated to everyone
(เดดอิเคท ทู เอ๊วี่วัน)
Different kind of love song, – oh, oh
(ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ซ็อง , โอ , โอ)
This is a different kind of love song
(ดีซ ซิส ซา ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ซ็อง)
A higher plane we can go on
(อะ ไฮเออะ พเลน วี แค็น โก ออน)
Different kind of love song – oh, oh
(ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ซ็อง โอ , โอ)

What if the world calmed down and we could all breathe
(ว็อท อิฟ เดอะ เวิลด คาม เดาน แอ็นด วี เคิด ออล บรีฑ)
Together easily
(ทุเกฑเออะ อีสอิลิ)
Connecting the sky and the ground with you and me
(ค็อนเน็คทิง เดอะ ซไค แอ็นด เดอะ กเรานด วิฑ ยู แอ็นด มี)
And everything in between
(แอ็นด เอ๊วี่ติง อิน บีทวิน)
I am – part of you
(ไอ แอ็ม พาท อ็อฝ ยู)
We have – living proof
(วี แฮ็ฝ ลีฝอิง พรูฟ)
There is – some kind of light that flows through everything
(แดร์ อีส ซัม ไคนด อ็อฝ ไลท แดท ฟโล ธรู เอ๊วี่ติง)

[Chorus]
([ โครัซ ])

This is a different kind of love song
(ดีซ ซิส ซา ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ซ็อง)
Ooh, Ooh
(อู้ , อู้)
This is a different kind of love song
(ดีซ ซิส ซา ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ซ็อง)
A higher plain we can flow on
(อะ ไฮเออะ พเลน วี แค็น ฟโล ออน)
Different kind of love song
(ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ซ็อง)

This is a different kind of love song
(ดีซ ซิส ซา ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ซ็อง)
Ooh, A love song
(อู้ , อะ ลัฝ ซ็อง)
Ooh, Ooh, Ooh
(อู้ , อู้ , อู้)
This is a different kind of love song
(ดีซ ซิส ซา ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ซ็อง)
Dedicated to everyone
(เดดอิเคท ทู เอ๊วี่วัน)
Different kind of love song
(ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ซ็อง)
Ooh, Ooh, Ooh
(อู้ , อู้ , อู้)
This is a different kind of love song
(ดีซ ซิส ซา ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ซ็อง)
A higher plane we can go on
(อะ ไฮเออะ พเลน วี แค็น โก ออน)
Different kind of love song
(ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ซ็อง)
Ooh, oh oh – Ooh, oh, oh
(อู้ , โอ โอ อู้ , โอ , โอ)
This is a different kind of love song
(ดีซ ซิส ซา ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด อ็อฝ ลัฝ ซ็อง)
This is a different kind, a different kind
(ดีซ ซิส ซา ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด , อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไคนด)
of love song
(อ็อฝ ลัฝ ซ็อง)
Ooh, Ooh, Ooh
(อู้ , อู้ , อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Different Kind Of Love Song คำอ่านไทย Cher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น