เนื้อเพลง Try, Try, Try คำอ่านไทย Smashing Pumpkins

Pop tart
( พ็อพ ทาท)
What’s our mission
(ว็อท เอ๊า มีฌอัน)
Do we know
(ดู วี โน)
But never listen
(บัท เนฝเวอะ ลิ๊สซึ่น)
For too long
(ฟอ ทู ล็อง)
They held me under
(เด เฮ็ลด มี อันเดอะ)
But I hear
(บัท ไอ เฮีย)
It’s almost over
(อิทซ ออลโมซท โอเฝอะ)
In Detroit
(อิน ดีทอยดฺ)
On a Memphis train
(ออน อะ เมมฟริซ ทเรน)
Like you said it’s
(ไลค ยู เซ็ด อิทซ)
Down in the heat and the summer rain of
(เดาน อิน เดอะ ฮีท แอ็นด เดอะ ซัมเมอะ เรน อ็อฝ)
The automatic gauze of your memories
(ดิ ออโทะแมทอิค กอส อ็อฝ ยุร เมรโมรี)
Down in the sleep at the airplane races
(เดาน อิน เดอะ ซลีพ แอ็ท ดิ แอพเลน เรซ)
Try to hold on
(ทไร ทู โฮลด ออน)
To this heart
(ทู ดีซ ฮาท)
A little bit longer
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลองเงอ)
Try to hold on
(ทไร ทู โฮลด ออน)
To this love aloud
(ทู ดีซ ลัฝ อะเลาด)
Try to hold on
(ทไร ทู โฮลด ออน)
For this heart’s
(ฟอ ดีซ ฮาท)
A little bit colder
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โคลเดอ)
Try to hold on
(ทไร ทู โฮลด ออน)
To this love
(ทู ดีซ ลัฝ)
Paperback scrawl your hidden poems
(เปเปอร์แบค ซครอล ยุร ฮีดดน โพเอ็ม)
Written around the dried out flowers
(วึ้น อะเรานด เดอะ ดไรด เอ้า ฟเลาเออะ)
Here we are still trading places
(เฮียร วี อาร์ ซทิล เทรดิ พเลซ)
To try to hold on
(ทู ทไร ทู โฮลด ออน)
Pop tart
(พ็อพ ทาท)
Can you envision
(แค็น ยู envision)
A free world
(อะ ฟรี เวิลด)
Of clear division
(อ็อฝ คเลีย ดิฝีฉอัน)
For too long
(ฟอ ทู ล็อง)
They held us under
(เด เฮ็ลด อัซ อันเดอะ)
But I know
(บัท ไอ โน)
We’re getting over
(เวีย เกดดดิ้ง โอเฝอะ)
In Detroit
(อิน ดีทอยดฺ)
With the Nashville tears
(วิฑ เดอะ แนชวิลล์ เทีย)
Like you said it’s
(ไลค ยู เซ็ด อิทซ)
Down in the heat with the broken numbers
(เดาน อิน เดอะ ฮีท วิฑ เดอะ บโรเค็น นัมเบอะ)
Down in the gaze of solemnity
(เดาน อิน เดอะ เกส อ็อฝ โซะเลมนิทิ)
Down in the way you’ve held together
(เดาน อิน เดอะ เว ยู๊ฟ เฮ็ลด ทุเกฑเออะ)
To try to hold on
(ทู ทไร ทู โฮลด ออน)
To this heart
(ทู ดีซ ฮาท)
A little bit closer
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โคลเซอร์)
Try to hold on
(ทไร ทู โฮลด ออน)
To this love aloud
(ทู ดีซ ลัฝ อะเลาด)
Try to hold on
(ทไร ทู โฮลด ออน)
For this heart’s
(ฟอ ดีซ ฮาท)
A little bit older
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โอลเดอะ)
Try to hold on
(ทไร ทู โฮลด ออน)
To this love aloud
(ทู ดีซ ลัฝ อะเลาด)
And we are still alive
(แอ็นด วี อาร์ ซทิล อะไลฝ)
Try to hold on
(ทไร ทู โฮลด ออน)
And we have survived
(แอ็นด วี แฮ็ฝ เซอะไฝฝ)
Try to hold on
(ทไร ทู โฮลด ออน)
And no one should deny
(แอ็นด โน วัน เชิด ดิไน)
We tried to hold onto the pulse of the feedback current
(วี ทไร ทู โฮลด ออนทู เดอะ พัลซ อ็อฝ เดอะ ฟี๊ดแบก เคอเร็นท)
Into the flow of encrypted movement
(อีนทุ เดอะ ฟโล อ็อฝ encrypted มูฝเม็นท)
Slapback kills the ancient remnants
(Slapback คิล ดิ เอนเฌ็นท เรมแน็นท)
That try to hold on
(แดท ทไร ทู โฮลด ออน)
Try to hold on
(ทไร ทู โฮลด ออน)
To this heart alive
(ทู ดีซ ฮาท อะไลฝ)
Try to hold on
(ทไร ทู โฮลด ออน)
To this love aloud
(ทู ดีซ ลัฝ อะเลาด)
Try to hold on
(ทไร ทู โฮลด ออน)
And we are still alive
(แอ็นด วี อาร์ ซทิล อะไลฝ)
Try to hold on
(ทไร ทู โฮลด ออน)
And we have survived
(แอ็นด วี แฮ็ฝ เซอะไฝฝ)
Try to hold on
(ทไร ทู โฮลด ออน)
Pop tart
(พ็อพ ทาท)
You never listen
(ยู เนฝเวอะ ลิ๊สซึ่น)
Skinned knees
(ซคินด นี)
Try to hold on
(ทไร ทู โฮลด ออน)
Stop start
(ซท็อพ ซทาท)
What’s our mission
(ว็อท เอ๊า มีฌอัน)
Skinned knees
(ซคินด นี)
Try to hold on
(ทไร ทู โฮลด ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Try, Try, Try คำอ่านไทย Smashing Pumpkins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น