เนื้อเพลง Brian Wilson คำอ่านไทย Barenaked Ladies

Drove downtown in the rain nine-thirty on a Tuesday night,
( ดโรฝ ดาวน์ทาวน์ อิน เดอะ เรน ไนน เธอทิ ออน อะ ทยูสดิ ไนท ,)
just to check out the late-night record shop.
(จัซท ทู เช็ค เอ้า เดอะ เลท ไนท เรคออด ฌ็อพ)
Call it impulsive, call it compulsive, call it insane;
(คอล อิท อิมพัลซิฝ , คอล อิท คอมพัลซิฝ , คอล อิท อินเซน 😉
but when I’m surrounded I just can’t stop.
(บัท ฮเว็น แอม ซะเรานด ดาย จัซท แค็นท ซท็อพ)

It’s a matter of instinct, it’s a matter of conditioning,
(อิทซ ซา แมทเทอะ อ็อฝ อีนซทิงท , อิทซ ซา แมทเทอะ อ็อฝ conditionings ,)
It’s a matter of fact.
(อิทซ ซา แมทเทอะ อ็อฝ แฟ็คท)
You can call me Pavlov’s dog
(ยู แค็น คอล มี Pavlovs ด็อก)
Ring a bell and I’ll salivate- how’d you like that?
(ริง อะ เบลล์ แอ็นด แอล salivate แอว ยู ไลค แดท)
Dr. Landy tell me you’re not just a pedagogue,
(เดทเออะ Landy เท็ล มี ยัวร์ น็อท จัซท ดา เพดอะก็อก ,)
cause right now I’m
(คอส ไรท เนา แอม)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Lying in bed just like Brian Wilson did
(ลายยิง อิน เบ็ด จัซท ไลค ไบรเอน วิลสัน ดิด)
Well I’m lying in bed just like Brian Wilson did.
(เว็ล แอม ลายยิง อิน เบ็ด จัซท ไลค ไบรเอน วิลสัน ดิด)

So I’m lying here, just starting at the ceiling tiles.
(โซ แอม ลายยิง เฮียร , จัซท ซทาททิง แอ็ท เดอะ ซีลอิง ไทล)
and I’m thinking about what to think about.
(แอ็นด แอม ติ้งกิง อะเบาท ว็อท ทู ธิงค อะเบาท)
Just listening and relistening to Smiley Smile,
(จัซท ลิเซินนิง แอ็นด relistenings ทู สมายลี่ ซไมล ,)
and I’m wondering if this is some kind of creative drought
(แอ็นด แอม วันเดอะริง อิฟ ดีซ ซิส ซัม ไคนด อ็อฝ คริเอทิฝ ดเราท)
because I am
(บิคอส ไอ แอ็ม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

And if you want to find me I’ll be out in the sandbox,
(แอ็นด อิฟ ยู ว็อนท ทู ไฟนด มี แอล บี เอ้า อิน เดอะ แซนบอคซฺ ,)
wondering where the hell all the love has gone.
(วันเดอะริง ฮแว เดอะ เฮ็ล ออล เดอะ ลัฝ แฮ็ส กอน)
Playing my guitar and building castles in the sun,
(พเลนิ่ง มาย กิทา แอ็นด บีลดิง แค๊สเซิ่ล ซิน เดอะ ซัน ,)
and singing ” Fun, Fun, Fun. ”
(แอ็นด ซิงกิง ” ฟัน , ฟัน , ฟัน “)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I had a dream that I was three hundred pounds
(ไอ แฮ็ด อะ ดรีม แดท ไอ วอส ธรี ฮันดเร็ด เพานด)
and though I was very heavy,
(แอ็นด โธ ไอ วอส เฝริ เฮฝอิ ,)
I floated ’til I couldn’t see the ground
(ไอ ฟโลท ทิล ไอ คูดซึ่น ซี เดอะ กเรานด)
I floated ’til I couldn’t see the ground
(ไอ ฟโลท ทิล ไอ คูดซึ่น ซี เดอะ กเรานด)
Somebody help me, I couldn’t see the ground
(ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี , ไอ คูดซึ่น ซี เดอะ กเรานด)
Somebody help me, I couldn’t see the ground
(ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี , ไอ คูดซึ่น ซี เดอะ กเรานด)
Somebody help me because I’m
(ซัมบอดี้ เฮ็ลพ มี บิคอส แอม)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Drove downtown in the rain nine-thirty on a Tuesday night.
(ดโรฝ ดาวน์ทาวน์ อิน เดอะ เรน ไนน เธอทิ ออน อะ ทยูสดิ ไนท)
Just to check out the late-night record shop.
(จัซท ทู เช็ค เอ้า เดอะ เลท ไนท เรคออด ฌ็อพ)
Call it impulsive, call it compulsive, call it insane;
(คอล อิท อิมพัลซิฝ , คอล อิท คอมพัลซิฝ , คอล อิท อินเซน 😉
but when I’m surrounded I just can’t stop.
(บัท ฮเว็น แอม ซะเรานด ดาย จัซท แค็นท ซท็อพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Brian Wilson คำอ่านไทย Barenaked Ladies

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น