เนื้อเพลง Chain of Fools คำอ่านไทย Fantasia Barrino

For five long years
( ฟอ ไฟฝ ล็อง เยีย)
I thought you were my man
(ไอ ธอท ยู เวอ มาย แม็น)
But I found out, I’m just a link in your chain
(บัท ไอ เฟานด เอ้า , แอม จัซท ดา ลิงค อิน ยุร เชน)
Oh, you got me where you want me
(โอ , ยู ก็อท มี ฮแว ยู ว็อนท มี)
I ain’t nothin but your fool
(ไอ เอน นอทติน บัท ยุร ฟูล)
Ya treated me mean
(ยา ทีอี มี มีน)
Oh you treated me cruel
(โอ ยู ทีอี มี ครูเอ็ล)

Chain, chain, chain
(เชน , เชน , เชน)
[Chain, chain, chain
([ เชน , เชน , เชน)
Chain of fools]
(เชน อ็อฝ ฟูล ])

Every chain, has got a weak link
(เอฝริ เชน , แฮ็ส ก็อท ดา วีค ลิงค)
I might be weak child, but I’ll give you strength
(ไอ ไมท บี วีค ไชล , บัท แอล กิฝ ยู ซทเร็งธ)
Oh, babe
(โอ , เบบ)
[Woo, woo, woo, woo]
([ วู , วู , วู , วู ])
You told me to leave you alone
(ยู โทลด มี ทู ลีฝ ยู อะโลน)
[Ooo, ooo, ooo, ooo]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
My father said ‘Come on home’
(มาย ฟาเฑอะ เซ็ด คัมมอน โฮม)
[Ooo, ooo, ooo, ooo]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
My doctor said ‘Take it easy’
(มาย ดอคเทอะ เซ็ด เทค อิท อีสอิ)
[Ooo, ooo, ooo, ooo]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
Oh but your lovin is just too strong
(โอ บัท ยุร ลัฝวิน อีส จัซท ทู ซทร็อง)
[Ooo, ooo, ooo, ooo]
([ อู้ , อู้ , อู้ , อู้ ])
I’m added to your
(แอม แอ็ด ทู ยุร)
Chain, chain, chain
(เชน , เชน , เชน)
[Chain, chain, chain]
([ เชน , เชน , เชน ])
Chain, chain, chain
(เชน , เชน , เชน)
[Chain chain, chain]
([ เชน เชน , เชน ])
Chain, chain, chain
(เชน , เชน , เชน)
[Chain… chain… chain… ]
([ เชน เชน เชน ])
Chain of fools
(เชน อ็อฝ ฟูล)

Oh, one of these mornings
(โอ , วัน อ็อฝ ฑิส มอนิง)
The chain is gonna break
(เดอะ เชน อีส กอนนะ บเรค)
But up until the day
(บัท อัพ อันทีล เดอะ เด)
I’m gonna take all I can take, oh babe
(แอม กอนนะ เทค ออล ไอ แค็น เทค , โอ เบบ)

Chain, chain, chain
(เชน , เชน , เชน)
[Chain, chain, chain]
([ เชน , เชน , เชน ])
Chain, chain, chain
(เชน , เชน , เชน)
[Chain, chain, chain]
([ เชน , เชน , เชน ])
Chain, chain, chain
(เชน , เชน , เชน)
[Chain… chain… chain… ]
([ เชน เชน เชน ])
[Chain of fools]
([ เชน อ็อฝ ฟูล ])

Oh!
(โอ !)
[Chain, chain, chain, chain, chain, chain, chain]
([ เชน , เชน , เชน , เชน , เชน , เชน , เชน ])
[Chain, chain, chain]
([ เชน , เชน , เชน ])
Oh – oh!
(โอ โอ !)
[Chain, chain, chain, – ain, ain, ain, ain]
([ เชน , เชน , เชน , ain , ain , ain , ain ])
Your chain of fools
(ยุร เชน อ็อฝ ฟูล)
[FADES]
([ เฝด ])
Oooooooooooooooooh…
(Oooooooooooooooooh)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Chain of Fools คำอ่านไทย Fantasia Barrino

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น