เนื้อเพลง Ride The Lightning คำอ่านไทย Metallica

Guilty as charged
( กีลทิ แอ็ส ชาจ)
But damn it, it ain’t right
(บัท แด็ม หนิด , อิท เอน ไรท)
There is someone else controlling me
(แดร์ อีส ซัมวัน เอ็ลซ คันโทรลริ่ง มี)

Death in the air
(เด็ธ อิน ดิ แอ)
Strapped in the electric chair
(สแตปชฺ อิน ดิ อิเลคทริค แช)
This can’t be happening to me
(ดีซ แค็นท บี แฮพเพะนิง ทู มี)

Who made you God to say
(ฮู เมด ยู ก็อด ทู เซ)
” I’ll take your life from you! ”
(” แอล เทค ยุร ไลฟ ฟร็อม ยู ! “)
chorus:
(โครัซ :)
Flash before my eyes
(ฟแล็ฌ บิโฟ มาย ไอ)
Now it’s time to die
(เนา อิทซ ไทม ทู ได)
Burning in my brain
(เบรินนิง อิน มาย บเรน)
I can feel the flames
(ไอ แค็น ฟีล เดอะ ฟเลม)

Wait for the sign
(เวท ฟอ เดอะ ไซน)
To flick the switch of death
(ทู ฟลิค เดอะ ซวิช อ็อฝ เด็ธ)
It’s the beginning of the end
(อิทซ เดอะ บีกีนนิง อ็อฝ ดิ เอ็นด)

Sweat, chilling cold
(ซเว็ท , ชิลลิง โคลด)
As I watch death unfold
(แอ็ส ซาย ว็อช เด็ธ อันโฟลด)
Consciousness my only friend
(คอนฌัซเน็ซ มาย โอ๊นลี่ ฟเร็นด)

My fingers grip with fear
(มาย ฟีงเกอะ กริพ วิฑ เฟีย)
What I am doing here?
(ว็อท ไอ แอ็ม ดูอิง เฮียร)
chorus:
(โครัซ :)

Someone help me
(ซัมวัน เฮ็ลพ มี)
Oh please God help me
(โอ พลีส ก็อด เฮ็ลพ มี)
They are trying to take it all away
(เด อาร์ ทไรอิง ทู เทค อิท ดอร์ อะเว)
I don’t want to die
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ได)

Time moving slowly
(ไทม มูฝอิง ซโลลิ)
The minutes seem like hours
(เดอะ มินยูท ซีม ไลค เอาร)
The final curtain call I see
(เดอะ ไฟแน็ล เคอทิน คอล ไอ ซี)

How true is this?
(เฮา ทรู อีส ดีซ)
Just get it over with
(จัซท เก็ท ดิธ โอเฝอะ วิฑ)
If this is true, just let it be
(อิฟ ดีซ ซิส ทรู , จัซท เล็ท ดิธ บี)

Wakened by the horrid cream
(เวคเอ็น ไบ เดอะ ฮอริด ครีม)
Freed from the frightening dream
(ฟรี ฟร็อม เดอะ ไฟรเทินนิง ดรีม)
chorus:
(โครัซ :)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ride The Lightning คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น