เนื้อเพลง Talkin’ 2 Myself คำอ่านไทย Eminem feat Kobe

[Intro]
( [ อินโทร ])
Ayo Before I start this song man
(เอโย บิโฟ ไอ ซทาท ดีซ ซ็อง แม็น)
I just want to thank everybody for being so patient
(ไอ จัซท ว็อนท ทู แธ็งค เอวี่บอดี้ ฟอ บีอิง โซ เพเฌ็นท)
And baring with me over these last couple of years
(แอ็นด barings วิฑ มี โอเฝอะ ฑิส ลาซท คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เยีย)
While I figure this sh*t out
(ฮไวล ไอ ฟีกยุร ดีซ ฌะ *ที เอ้า)

[Chorus – Kobe]
([ โครัซ โกบี ])
Is anybody out there?
(อีส เอนอิบอดิ เอ้า แดร์)
It feels like I’m talkin to myself
(อิท ฟีล ไลค แอม ทอคกิ่น ทู ไมเซลฟ)
No one seems to know my struggle
(โน วัน ซีม ทู โน มาย สทรั๊กเกิ้ล)
And everything I come from
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ไอ คัม ฟร็อม)
Can anybody hear me?
(แค็น เอนอิบอดิ เฮีย มี)
I guess I keep talkin to myself
(ไอ เก็ซ ซาย คีพ ทอคกิ่น ทู ไมเซลฟ)
It feels like I’m going insane
(อิท ฟีล ไลค แอม โกอิ้ง อินเซน)
Am I the one who’s crazy?
(แอ็ม ไอ ดิ วัน ฮู คเรสิ)

Yeayah
(Yeayah)
Woah wah
(ว้าว วา)
Woah wah [oh oh oh oh oh]
(ว้าว วา [ โอ โอ โอ โอ โอ ])
Woah wah
(ว้าว วา)
Woah wah [oh oh oh oh oh oh oh oh]
(ว้าว วา [ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ])

[Bridge – Eminem]
([ บริจ เอมมีนเอม ])
So why in the world do I feel so alone
(โซ ฮไว อิน เดอะ เวิลด ดู ไอ ฟีล โซ อะโลน)
Nobody but me, I’m on my own
(โนบอดี้ บัท มี , แอม ออน มาย โอน)
Is there anyone out there
(อีส แดร์ เอนอิวัน เอ้า แดร์)
Who feels the way I feel
(ฮู ฟีล เดอะ เว ไอ ฟีล)
That there is then let me in and let me know I’m not the only one[?]
(แดท แดร์ อีส เด็น เล็ท มี อิน แอ็นด เล็ท มี โน แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน [ ])

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
I went away I guess to open up some lanes
(ไอ เว็นท อะเว ไอ เก็ซ ทู โอเพ็น อัพ ซัม เลน)
But there was no one who even knew that I was going through growin’ pains
(บัท แดร์ วอส โน วัน ฮู อีเฝ็น นยู แดท ไอ วอส โกอิ้ง ธรู โกรวิน เพน)
Hatred was flowing through my veins
(เฮทเร็ด วอส ฟโลอิง ธรู มาย เฝน)
On the verge of going insane
(ออน เดอะ เฝิจ อ็อฝ โกอิ้ง อินเซน)
I almost made a song dissin Lil Wayne
(ไอ ออลโมซท เมด อะ ซ็อง ดิซซิน ลิล เวยอิน)
It’s like I was jealous of him ’cause of the attention he was gettin’
(อิทซ ไลค ไก วอส เจลอัซ อ็อฝ ฮิม คอส อ็อฝ ดิ แอ็ทเทนฌัน ฮี วอส เกดดิน)
I felt horrible about myself
(ไอ เฟ็ลท ฮ๊อร์ริเบิ้ล อะเบาท ไมเซลฟ)
He was spittin and I wasn’t
(ฮี วอส สปิทดิน แอ็นด ดาย วอสซึ้น)
Anyone who was buzzin back then coulda got it
(เอนอิวัน ฮู วอส บรัซซิน แบ็ค เด็น คอดา ก็อท ดิธ)
Almost went at Kanye too
(ออลโมซท เว็นท แอ็ท เคนยี ทู)
God it feels like I’m goin’ psychotic
(ก็อด ดิท ฟีล ไลค แอม โกอิน ไซโคดิก)
Thank god that I didn’t do it
(แธ็งค ก็อด แดท ไอ ดิ๊นอิน ดู อิท)
I would of had my ass handed to me
(ไอ เวิด อ็อฝ แฮ็ด มาย อาซ แฮ็นด ทู มี)
And I knew it but proof wasn’t here to see me through it
(แอ็นด ดาย นยู อิท บัท พรูฟ วอสซึ้น เฮียร ทู ซี มี ธรู อิท)
Im in the booth poppin another pill tryna talk myself into it
(แอม อิน เดอะ บูธ พอพปิน แอะนัธเออะ พิล ทายนา ทอค ไมเซลฟ อีนทุ อิท)
Are you stupid? You gon’ start dissin people for no reason?
(อาร์ ยู ซทยูทิด ยู ก็อน ซทาท ดิซซิน พี๊เพิ่ล ฟอ โน รี๊ซั่น)
Especially when you can’t even write a decent punchline even
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ ฮเว็น ยู แค็นท อีเฝ็น ไรท อะ ดีเซ็นท punchline อีเฝ็น)
You’re lying to yourself, you’re slowly dying, you’re denying
(ยัวร์ ลายยิง ทู ยุรเซลฟ , ยัวร์ ซโลลิ ไดอิง , ยัวร์ ดีนายลิง)
Your health is declining with your self-esteem, you’re crying out for help
(ยุร เฮ็ลธ อีส declinings วิฑ ยุร เซ็ลฟ เอ็ซทีม , ยัวร์ คไรอิง เอ้า ฟอ เฮ็ลพ)

[Chorus – Kobe]
([ โครัซ โกบี ])

[Bridge – Eminem]
([ บริจ เอมมีนเอม ])

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Marshall you’re no longer the man, thats a bit of a pill to swallow
(มาร์แชลล์ ยัวร์ โน ลองเงอ เดอะ แม็น , แด๊ท ซา บิท อ็อฝ อะ พิล ทู ซวอลโล)
All I know is I’m wallowin’, self-loathing and hollow
(ออล ไอ โน อีส แอม wallowin , เซ็ลฟ โลฑอิง แอ็นด ฮอลโล)
Bottoms up on the pill bottle
(บอตตัม อัพ ออน เดอะ พิล บ๊อทเทิ่ล)
Maybe I’ll hit my bottom tomorrow
(เมบี แอล ฮิท มาย บอตตัม ทุมอโร)
My sorrow right goes in this sore hole [?]
(มาย ซอโร ไรท โกซ ซิน ดีซ โซ โฮล [ ])
But I must be talkin to the wall though
(บัท ไอ มัซท บี ทอคกิ่น ทู เดอะ วอล โธ)
I don’t see nobody else [I guess I keep talkin to myself]
(ไอ ด้อนท์ ซี โนบอดี้ เอ็ลซ [ ไอ เก็ซ ซาย คีพ ทอคกิ่น ทู ไมเซลฟ ])
But all these other rappers s*ck is all that I know
(บัท ดอร์ ฑิส อัฑเออะ แรพเพอ เอส *ck อีส ซอร์ แดท ไอ โน)
I’ve turned into a hater, I’ve put up a false bravado
(แอฝ เทิน อีนทุ อะ เฮเดอ , แอฝ พัท อัพ อะ ฟอลซ บราฝาโด)
But Marshall is not a egomaniac thats not his motto
(บัท มาร์แชลล์ อีส น็อท ดา egomaniac แด๊ท น็อท ฮิส มอทโท)
He’s not a desperado he’s desperate its startin to bottle inside em
(อีส น็อท ดา เดซเพอะเรโด อีส เดซเพอะริท อิทซ สตาร์ดิน ทู บ๊อทเทิ่ล อีนไซด เอ็ม)
One foot on the brake one on the throttle
(วัน ฟุท ออน เดอะ บเรค วัน ออน เดอะ throttle)
Fallin asleep with writers block in the parking lot of mcdonalds
(แฟลลิน อัซลีพ วิฑ ไรทเออะ บล็อค อิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท อ็อฝ แมคโดโนสฺ)
But instead of feeling sorry for yourself do something about it
(บัท อินซเทด อ็อฝ ฟีลอิง ซอริ ฟอ ยุรเซลฟ ดู ซัมติง อะเบาท ดิธ)
Admit you got a problem you brain is clouded you pouted long enough
(แอ็ดมีท ยู ก็อท ดา พรอบเล็ม ยู บเรน อีส คเลาด ยู เพาท ล็อง อินัฟ)
It isn’t them its you you f*ckin baby
(อิท อีสซึ่น เฑ็ม อิทซ ยู ยู เอฟ *ckin เบบิ)
Quit worrying about what they do and do f*ckin shady
(ควิท วอรี่อิง อะเบาท ว็อท เด ดู แอ็นด ดู เอฟ *ckin เฌดอิ)
I’m f*cking going crazy
(แอม เอฟ *คิง โกอิ้ง คเรสิ)

[Chorus – Kobe]
([ โครัซ โกบี ])

[Bridge – Eminem]
([ บริจ เอมมีนเอม ])

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
So I pick up myself off the ground and f*ckin slam before I drown
(โซ ไอ พิค อัพ ไมเซลฟ ออฟฟ เดอะ กเรานด แอ็นด เอฟ *ckin ซแล็ม บิโฟ ไอ ดเราน)
Hit my bottom so hard I bounce twice suffice this time around
(ฮิท มาย บอตตัม โซ ฮาด ดาย เบานซ ทไวซ ซัฟไฟซ ดีซ ไทม อะเรานด)
It’s different them last two albums didn’t count
(อิทซ ดีฟเฟอะเร็นท เฑ็ม ลาซท ทู แอลบัม ดิ๊นอิน เคานท)
Encore I was on drugs, Relapse I was flushing em out
(อังโค ไอ วอส ออน ดรัก , ริแลพซ ไอ วอส flushings เอ็ม เอ้า)
I’ve come up to make it up to you no more f*cking around
(แอฝ คัม อัพ ทู เมค อิท อัพ ทู ยู โน โม เอฟ *คิง อะเรานด)
I’ve got something to prove to fans I feel like I let em down
(แอฝ ก็อท ซัมติง ทู พรูฝ ทู แฟน ซาย ฟีล ไลค ไก เล็ท เอ็ม เดาน)
So please accept my apology I finally feel like I’m back to normal
(โซ พลีส แอ็คเซพท มาย อะพอลโอะจิ ไอ ไฟแน็ลลิ ฟีล ไลค แอม แบ็ค ทู นอแม็ล)
Let me formally reintroduce myself to you for those of you who dont know
(เล็ท มี ฟอแม็ลลิ reintroduce ไมเซลฟ ทู ยู ฟอ โฑส อ็อฝ ยู ฮู ด้อนท์ โน)
The new mes back to the old me and homie I don’t show no
(เดอะ นยู เมซ แบ็ค ทู ดิ โอลด มี แอ็นด โฮมี ไอ ด้อนท์ โฌ โน)
Signs of slowin up, pullin up, blowin up, all over no mo
(ไซน อ็อฝ สโลวอิน อัพ , พลูลิน อัพ , โบลวิน อัพ , ออล โอเฝอะ โน โม)
My life is no longer a movie but the shows aint over homos
(มาย ไลฟ อีส โน ลองเงอ รา มูวี่ บัท เดอะ โฌ เอน โอเฝอะ โฮโม)
I’m back with a vengeance homie weezy keep ya head up
(แอม แบ็ค วิฑ อะ เฝนแจ็นซ โฮมี วีซี่ คีพ ยา เฮ็ด อัพ)
T.I. keep ya head up, Kanye keep ya head up
(ที ไอ คีพ ยา เฮ็ด อัพ , เคนยี คีพ ยา เฮ็ด อัพ)
Don’t let up, keep slayin em
(ด้อนท์ เล็ท อัพ , คีพ slayin เอ็ม)
Rest in Peace to DJ AM
(เร็ซท อิน พีซ ทู ดีเจ แอ็ม)
Cause I know what its like
(คอส ไอ โน ว็อท อิทซ ไลค)
I struggle with this sh*t every single day
(ไอ สทรั๊กเกิ้ล วิฑ ดีซ ฌะ *ที เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เด)

[Chorus – Kobe]
([ โครัซ โกบี ])

[Bridge – Eminem]
([ บริจ เอมมีนเอม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Talkin’ 2 Myself คำอ่านไทย Eminem feat Kobe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น